Tricolor: rising united colors of Belgium to fulfill dreams

Droomt u van ballonvaren voor uzelf of voor anderen ? Wilt u uw liefde voor België en zijn regio's onderstrepen? Stap dan in ons project.

Project visual Tricolor: rising united colors of Belgium to fulfill dreams
Failed
27
Contributions
03/08/2015
End date
€3,767
Out of €15,000
25 %

Tricolor: rising united colors of Belgium to fulfill dreams

<p> Dit project, onder de bescherming van de Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie, met de keuze van de drie kleuren, zwart, geel en rood, is voor iedereen die van een ballonvaart droomt, voor zichzelf of voor kinderen met beperkingen, en hun gehechtheid aan België, zijn regio’s en zijn diversiteit willen onderstrepen.</p> <p>  </p> <p> <strong><u>De bouw van de twee driekleuren luchtballonnen.</u></strong> De twee luchtballonnen hebben elk een totaal volume van 3.000 kubieke meter, wat het vervoer van vier passagiers mogelijk maakt. De BBC voorziet op de top van elke luchtballon een persoonlijke afdruk van alle mensen die een bijdrage hebben geleverd om de bouw van de ballon mogelijk te maken. Daaronder komen 12 driekleurige stroken van 20 meter hoogte die de driekleurige vlag vormen. De logo's van de sponsors worden aan de basis van de luchtballonnen aangebracht.</p> <p> <img alt="V17.608_belgian_balloon_club-1416400275" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/139464/V17.608_BELGIAN_BALLOON_CLUB-1416400275.jpg"></p> <p>  </p> <p> <u><strong>Financiële details van het project</strong></u></p> <p>  </p> <p> Onze financiële doelstelling is 15.000 €. Dit doel is gebaseerd op de "minimalistische" volgende veronderstellingen:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Inkomsten_min-1417272553" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142317/Inkomsten_MIN-1417272553.jpg"></p> <p>  </p> <p> De kosten van het project zijn:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Kosten_min-1417272577" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142318/Kosten_MIN-1417272577.jpg"></p> <p>  </p> <p> Opmerking: 1 mand, 4 cylinders, 1 brander, 1 aanhangwagen en 1 ventilator zijn door de BBC voorzien.</p> <p>  </p> <p> <strong><u>Doel van de BBC</u></strong></p> <p> De doelstelling van de BBC is de financiële doel van 15.000 € te overschrijden om twee nieuwe driekleur ballonnen te kunnen bouwen. Aan de financiële doel voor het eerste doek wordt een "oversschrijding" van € 87.300 toegevoegd. Om daar aan te komen, hebben wij de volgende "maximalistische" hypothese:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Inkomsten_max-1417272598" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142319/Inkomsten_MAX-1417272598.jpg"></p> <p>  </p> <p> De kosten van de twee doeken zijn:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Kosten_max-1417272620" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142320/Kosten_MAX-1417272620.jpg"></p> <p>  </p> <p> Opmerking: 1 mand, 8 cylinders, 1 brander, 2 aanhangwagens et 2 ventilatoren worden door de BBC voorzien.</p> <p>  </p> <p> Samen zullen we dit ambitieuze doel bereiken!</p> <p>  </p> <p> Wij danken De Heer Patrick Debétencourt voor meerdere foto's gemaakt ter gelegenheid van de "Lorraine Mondial Air Ballons" en de "Hottolfiades". ( zie website http: // www.pbase.com / debetencourt)</p> <p>  </p>

Allocation of funds

<p> Sinds zijn oprichting, heeft de BBC zes driekleurige luchtballonnen (zwart, geel, rood) gestart, gedoopt en gesponsord door leden van de Koninklijke familie.</p> <p> ° Gebouwd ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de nationale onafhankelijkheid, werd de luchtballon " De Onafhankelijke "gedoopt door H. M. Koningin Fabiola in juni 1980 in Opheylissem-Hélécine .</p> <p> ° Vijf jaar later zijn opvolger " De nieuwe Onafhankelijke ", met de ondersteuning van H. M. Koningin Fabiola.</p> <p> ° De Vorstin doopte, in september 1990 te Laken, de luchtballon "Boudewijn", gebouwd voor de ceremonieën van het Jubileum " 40-60 " van Z. M. De Koning.</p> <p> ° In september 2000,  werd in Ciergnon, de driekleur "Paola" gedoopt door H. M. Koningin Paola.</p> <p> ° In juni 2005 in Nijvel, doopte Prinses Astrid de luchtballonnen « Astrid » en « Laetitia Maria ».</p> <p> ° En tenslotte in mei 2009 in Floreffe, doopte H.K.M Prinses Claire de laatste van de serie, de luchtballon « Prinses Claire ».</p> <p>  </p> <p> Zonder enige exclusiviteit over hun gebruik werd besloten dat deze luchtballonnen zouden ingeschakeld worden voor missies van vertegenwoordiging. Bij de uitvoering van vele vluchten in België, waren zij ook de banner van ons land tijdens vergaderingen en dienstreizen in het buitenland zoals: Frankrijk, Nederland, de VS, Leningrad, Kenia, Cappadocie, Marokko en Oekraïne bijvoorbeeld.</p> <p>  </p> <p> Vandaag wordt de Belgian Balloon Club vzw geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Vijf van de zes driekleurige luchtballonnen zijn aan het einde van hun leven en moeten vervangen worden. Daarom wordt nog deze winter gestart met de bouw van twee ballonnen. Om dit project te kunnen realiseren nodigt de BBC particulieren en bedrijven uit om, via crouwdfunding of financiële participatie in het project te stappen.</p> <p>  </p> <p> Die particulieren of bedrijven krijgen meteen de gelegenheid om eveneens in een sociaal project te stappen waarvoor de BBC zich wil inzetten. Al in 1981 organiseerde de BBC een dag voor kinderen die met beperkingen. Ook vandaag werken we nog steeds aan financiëel haalbare oplossingen om gratis ballonvluchten aan te bieden aan kinderen met beperkingen die daarmee een droom in vervulling zien gaan.</p> <p>  </p> <p> Het is in dit kader dat de BBC, met de steun van de provincie Luxemburg, in juni 2012, een mand Easy access liet bouwen die aan mensen met een beperkte mobiliteit de mogelijkheid biedt om makkelijk aan boord te gaan om zo van een ballonvlucht te genieten.</p> <p>  </p> <p> In het kader van het project "Driekleur: vliegende Belgische kleuren om dromen te realiseren" dat ondersteund wordt door de Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie, wenst de BBC samen te werken met verenigingen zoals "Make-A-Wish-<em>Belgium-South</em>". Ook de zustervereniging in Vlaanderen wil, zodra daar verzoeken voor binnen lopen, met de BBC samenwerken.</p> <p>  </p> <p> <u><strong>Interesse in dit project? « Welcome on board »</strong></u></p> <p>  </p> <p> Laat u verleiden door een sterk, aantrekkelijk en origineel project dat het mogelijk maakt om deel te nemen aan de bouw van twee nieuwe hete luchtballonnen met elk een volume van 3.000 kubieke meter die onze Belgische driekleur in binnen- en buitenland vertegenwoordigen.</p> <p> Vindt u die luchtballonnen zo mooi en wilt u uw gehechtheid aan België, zijn regio's en zijn diversiteit betuigen? Steun dan het project via de categorie <strong>"Genegenheid"</strong>.  </p> <p> Wilt u één van de deelnemers van het project worden om aan kinderen met beperkingen de mogelijkheid te bieden om hun droom te verwezenlijken? Stap dan via het <strong>"Co-peterschap"</strong> in het avontuur.  </p> <p> Droom je van een project waarbij de twee nieuwe luchtballonnen betrokken kunnen worden? Stuur ons dan uw voorstel.  </p> <p> Wilt u live van het buitengewone gevoel van een vlucht met een ballon genieten, kies dan de vlucht die u best bevalt in een van de categorieën <strong>Private</strong>, <strong>Exclusief</strong>, <strong>Koppel </strong>of <strong>Driekleur</strong>.</p> <p> Wilt u een typisch Belgisch product, via een niet alledaags medium in de aandacht plaatsen, kies dan de categorie <strong>"Dit is Belgisch"</strong>.</p> <p>  </p> <p> <strong><u>Uw project voor "uw" luchtballon</u></strong></p> <p> Bij uw inschrijving krijgt u de gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen. Daaruit zal, rekening houdend met aerostatica en met wettelijke en budgettaire beperkingen, een selectie worden gemaakt. Als uw activiteit gekozen wordt, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u deelnemen aan de ontwikkeling ervan.</p> <p> Hierbij al een aantal voorbeelden van mogelijke activiteiten:</p> <p> ° Realisatie van foto's en video's en reportages van de bouw van de luchtballon.</p> <p>  </p> <p> <img alt="1658469_677035525693429_740456701_o-1415082458" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/134325/1658469_677035525693429_740456701_o-1415082458.jpg"></p> <p>  </p> <p> ° Organiseren, ter gelegenheid van de inaugurele vlucht, een post vlucht om naar elke contribuant een postkaart ter herinnering van het project te sturen;</p> <p> ° Iedereen laten vliegen die in het kader van dit project hebben bijgedragen voor een vlucht;</p> <p> ° Deelnemen aan de nationale feestdag op 21 juli in het Jubelpark. Opblazen van de luchtballon, en van een mini driekleur luchtballon;</p> <p> ° Ter bevordering van de studie van de wetenschappen, kunnen scholen een namiddag "warme lucht" organiseren in het provinciaal domein van Opheylissem:</p> <p> - Animatie door de leraar van de klas, op basis van een "pakket” met als thema: ”De luchtballon”;</p> <p> - In praktijk brengen van talrijke principes, eigenschappen en wetenschappelijke theorieën;</p> <p> - Lezen van landkaarten, en geografische observaties;</p> <p> - Lezen van de gegevens die werden verstrekt door het weerstation;</p> <p> - Bouwen van papieren hete luchtballonnen;</p> <p> - Leren knopen maken;</p> <p> - Organisatie van een wedstrijd om een passagier aan te duiden die mee mag vliegen;</p> <p>  </p> <p> <img alt="P1090437-1415051765" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/134271/P1090437-1415051765.jpeg"></p> <p>  </p> <p> - Vliegen in een luchtballon of het opblazen van een driekleur mini-luchtballon;</p> <p> ° Een luchtballon ter beschikking stellen voor stichtingen van Belgische verenigingen die actief zijn in de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede:</p> <p> -<u> Ziekenhuizen </u>de mogelijkheid geven om aan jonge zieke mensen een vlucht in een ballon aan te bieden.</p> <p> <u>- Verenigingen</u> laten deelnemen aan de integratie van probleem jongeren of voortijdige schoolverlaters, om ze opnieuw te motiveren.</p> <p> ° België vertegenwoordigen:</p> <p> - Deelname aan meetings in het buitenland zoals Lorraine Mondial Air Ballons, Château-d'Oëx, enzomeer;</p> <p> - Vergezellen van Belgische delegaties in het buitenland;</p> <p> - Ondersteunen van onze Rode Duivels bij wedstrijden van de  Euro 2016, Euro 2020;</p> <p> - Enzovoort ...</p> <p>  </p> <p> <img alt="Copie_de_dsc_5589-1415082711" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/134327/Copie_de_DSC_5589-1415082711.jpeg"></p> <p>  </p> <p> Deel uw ideeën, uw wensen, uw ambities, uw dromen, zodat deze twee luchtballonnen de uwe zijn, zodat iedereen die aan dit project heeft meegewerkt, beloond wordt.</p>

Rewards

€10

Catégorie "Attachement". Votre nom ou pseudo sera repris dans le « Livre d’Or » d’un tricolore.

Estimated delivery: June 2015

€25

Catégorie "Chacun sa chance". Vous participerez au tirage au sort pour gagner l’une des quatre places mises en jeu. Comme chacun, profitez de votre chance et montez à bord d’une montgolfière pour un vol exaltant. Récapitulatif des contreparties: Votre nom ou pseudo sera repris dans le « Livre d’Or » d’un tricolore + Vous participerez au tirage au sort pour gagner l’une des quatre places mises en jeu.

Estimated delivery: June 2015

€50

Vous recevrez une carte postale envoyée à l’occasion du vol inaugural qui sera aussi un vol postal : des centaines de cartes postales du projet seront transportées à bord du ballon et envoyées aux contributeurs. À cette occasion, un timbre spécial tricolore sera édité. Récapitulatif des contreparties: Votre nom ou pseudo sera repris dans le « Livre d’Or » d’un tricolore + Vous participerez au tirage au sort pour gagner l’une des quatre places mises en jeu + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal.

Estimated delivery: June 2015

€100

Catégorie « Co-parrainage » Vous personnaliserez « votre » ballon tricolore en y faisant imprimer, à votre choix sur des panneaux spécialement réservés au sommet du ballon, un nom, ou un pseudo. Une visite des ateliers du constructeur sera organisée pour 3 « Co-parrains » tirés au sort. La date de cette visite dépendra de la date de mise en production de l'enveloppe. Récapitulatif des contreparties: Votre nom / pseudo au sommet + Visite des ateliers (tirage au sort) + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal + Proposer une marraine + Proposer un projet + Vous participerez au tirage au sort pour gagner l’une des quatre places mises en jeu.

Estimated delivery: June 2015

€200

Catégorie « Tricolore » Vous désirez (vous) offrir un vol à partir d’un terrain de décollage public situé centralement en Belgique et réalisé dans les 18 mois suivant le vol inaugural. Champagne (sans alcool pour les enfants) et ‘pack spécial inauguration’ compris, sans oublier les avantages dont bénéficient les « Co-parrains ». Récapitulatif des contreparties: Votre nom / pseudo au sommet + Visite des ateliers (tirage au sort) + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal + Proposer une marraine + Proposer un projet + Pack 'Spécial Inauguration' (Diplôme, Casquette, T-Shirt, Pins) + Vol pour une personne + Champagne (sans alcool pour les enfants).

Estimated delivery: June 2015

€450

Catégorie « Couple ». Identique au vol « Tricolore » mais cette fois en couple, se terminant par le « dîner spécial aéronaute » offert en pleine nature à la fin du vol. Récapitulatif des contreparties: Votre nom / pseudo au sommet + Visite des ateliers (tirage au sort) + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal + Proposer une marraine + Proposer un projet + Pack 'Spécial Inauguration' (Diplôme, Casquette, T-Shirt, Pins) + Vol pour deux personnes + Champagne (sans alcool pour les enfants) et dîner spécial aéronaute.

Estimated delivery: June 2015

€800

Catégorie « Exclusif ». C’est la formule « Tricolore » pour 4 passagers précédée par une invitation préliminaire à la cérémonie du baptême du ballon tricolore. Récapitulatif des contreparties: Votre nom / pseudo au sommet + Visite des ateliers (tirage au sort) + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal + Proposer une marraine + Proposer un projet + Invitation au baptême + Pack 'Spécial Inauguration' (Diplôme, Casquette, T-Shirt, Pins) + Vol pour quatre personnes + Champagne (sans alcool pour les enfants).

Estimated delivery: June 2015

€1,000

Catégorie « Privé ». Semblable à la catégorie « Exclusif ». Idéal si vous désirez, à l'occasion d'un mariage ou tout autre événement, décoller d’une propriété privée en Belgique (sous réserve d’obtention des autorisations requises). Récapitulatif des contreparties: Votre nom / pseudo au sommet + Visite des ateliers (tirage au sort) + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal + Proposer une marraine + Proposer un projet + Invitation au baptême + Pack 'Spécial Inauguration' (Diplôme, Casquette, T-Shirt, Pins) + Vol pour quatre personnes depuis une propriété privée + Champagne (sans alcool pour les enfants). Remarque: pour un vol à l'étranger, les frais de déplacement, de repas et de logement pour toute l'équipe seront facturés en sus.

Estimated delivery: June 2015

€5,500

Catégorie « C’est du belge ». Vous désirez promouvoir un produit ayant un caractère belge affirmé. Votre logo, d’une taille estimée à ± 2 m2, sera apposé dans le bas de l’enveloppe pour une durée de 5 ans. Un excellent média, visible et photographié par un public enthousiaste au décollage et à l’atterrissage. Votre logo sera aussi publié dans les médias, imprimé sur les publications et les T-Shirts du projet. Et vous aurez également droit à un vol « Privé » en Belgique (sous réserve d’obtention des autorisations requises). Récapitulatif des contreparties: Votre logo dans le bas du ballon + Votre logo dans les médias, publications et sur les T-Shirts + Visite des ateliers (tirage au sort) + Une carte postale du projet vous sera envoyée par vol postal + Proposer une marraine + Proposer un projet + Invitation au baptême + Pack 'Spécial Inauguration' (Diplôme, Casquette, T-Shirt, Pins) + Vol pour quatre personnes depuis une propriété privée + Champagne (sans alcool pour les enfants). Remarque: pour un vol à l'étranger, les frais de déplacement, de repas et de logement pour toute l'équipe seront facturés en sus.

Estimated delivery: June 2015

Make a donation

Give what I want