JonaLambregs

Hallo, mijn naam is Jonathan Lambregs. Ik ben jongerenvertegenwoordiger klimaat bij de Vlaamse Jeugdraad en beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu. Een goed gevuld Groen Klimaatfonds is belangrijk om een klimaatakkoord te bereiken in Parijs. Vandaar deze inzamelactie als uitdaging aan het adres van minister Schauvliege.