MAD - Brussels Fashion and Design platform

Brussels

MAD is een centrum van 4000m2 in hartje Brussel, ter promotie van de mode- en designsector en creatieve industrieën --- Wij promoten onze talenten, ontwerpers en designers op lokaal, nationaal en internationaal niveau --- Wij organiseren tentoonstellingen, seminaries en evenementen --- Wij ontwikkelen carrière coaching sessies, job begeleiding en specifieke diensten voor werkzoekenden --- Wij stellen werkateliers ter beschikking bestemd voor -samenwerkingsprojecten in het kader van stadsinnovatie --- Wij moedigen uitwisselingsprojecten tussen creatieve en economische industrieën aan met speciale programma’s --- Wij delen onze visie en talenten graag met het grote publiek --- Onze ambitie is Brussel als hoofdstad van creatieve industrieën te positioneren ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAD about Brussels Creativity
 --- MAD about promoting our cultural talents locally, nationally and internationally
 --- MAD about the 4000 square meters in the heart of Brussels dedicated to creative industries --- We promote fashion and designers work ---
 We organize exhibitions, seminars and events --- 
We develop career coaching, job perspection and services dedicated to employers
 --- We offer workstudios for collaborative design in the city --- 
We encourage cross-overs between creative and economic industries
 --- We share our vision and talents with a larger audience
 --- We fight for Brussels as a capital of creative industries ---