sillanckriet

Boom² is een kersverse nieuwe vereniging die zich inzet voor natuur en bosuitbreiding in Vlaanderen. Hiervoor zet de vzw een waaier aan acties op poten. De voornaamste actie is dat onze vzw mensen de kans biedt om bosuitbreiding te realiseren door vierkante meters grond te sponsoren. De donaties worden integraal gebruikt om grond aan te kopen en vervolgens in te richten als natuur- of bosgebied. Zo krijgt iedereen de kans om de natuur in Vlaanderen een handje toe te steken. In tegenstelling tot andere verenigingen is Boom² niet gebonden aan bepaalde gebieden. Onze doelstelling is om simpelweg zo veel mogelijk bos en natuur te creëren. Dat schept de kans in te spelen op de markt en zo de stukken grond met een goede prijs-kwaliteit te kunnen verwerven. Hierbij houdt onze vzw ook rekening met oppervlakte, ligging, bodemvervuiling en kansen om op een efficiënte manier geschikte gronden te verwerven. Door de kosten en baten zorgvuldig af te wegen hopen we op termijn zo veel mogelijk grond te bebossen. Wat ons nog onderscheidt is dat we de focus enkel leggen op die éne doelstelling: "Het maken van bos en natuurgebied met oog op zoveel mogelijk diversiteit en habitats". Daarbij gaat geen tijd noch geld verloren aan niet noodzakelijke activiteiten en aankopen. Zo gaat elke donatie rechtstreeks naar het aankopen en natuurtechnisch inrichten van grond.