Bewerk uw projectpagina

Hoe laat u uw geldinzameling slagen?

Algemene info

Het bedrag van u inzameling bepalen

Voor u uw target vast legt, hou rekening met het feit dat we met een "alles of niets" systeem werken : Als u uw target haalt; dan ontvangt u de bijdragen zoals voorzien. Maar als de target niet gehaald wordt, dan zullen al de bijdragen terug gestort worden aan de mensen die ze hebben uitgevoerd.
Conclusie, het is erg belangrijk om vooraf goed na te denken over het bedrag van de inzameling. Om de target vast te leggen,lijst en becijfer de verschillende uitgaven van uw project. Wees precies, transparent en beperk u tot het absolute minimum. Vergeet niet dat u de target altijd mag overschrijden.

Voorbeeld :

Adrien organiseert een inzameling voor zijn kortfilm. Hij heeft nodig : 800 € voor de huur van een camera gedurende één week.
1200 € voor het materiaal en de belichting.
1000 € voor het décor en 1000 € voor de post-productie.

Adrien heeft dus minimum 4000 € nodig.

De gemiddelde bijdrage op KissKissBankBank is 45 euros per KissBanker. Het is belangrijk dat de vergoedingen in verhouding met dit bedrag staan.

U kan vanuit dat gemiddelde ook bereken hoeveel verschillende personen moeten bijdragen om de target te halen.

En? Lijkt het haalbaar? Zo ja, dan kan u beginnen. Als het niet zo is moet u uw target opnieuw berekenen. Neem uw tijd wanneer u de target bepaalt, eens het project on-line staat kan u het bedrag van de target niet meer wijzigen!

De tijdsperiode van uw inzameling bepalen.

Tijdens de inzameling moet u een netwerk van personen rondom uw project creëren zodat ze u kunnen steunen. Bereken genoeg tijd om uw target te halen maar laat het ook niet te lang staan. Anders verliest u het ritme en het dynamisme !

Het is niet omdat de inzameling lang duurt, dat het meer kans op slagen heeft. Het gevoel een deadline te moeten halen, kan uw contacten stimuleren.

Over het algemeen pieken de inzamelingen bij het begin en einde. De maximum duur van een inzameling op KissKissBankBank is 60 dagen. Belangrijk : eens de inzameling gestart is, kan u het bedrag noch de duur ervan wijzigen !

Details

Gedetailleerde presentatie van het project.

Dit is het deel waar de meest info van uw project staat. Hier zal u uw project uitleggen, de reden waarom u aan het publiek hulp vraagt, en de uitleg van de volgende stappen van uw project. Het is het verhaal van uw project. Vertel ze goed ! Beantwoord volgende vragen : Wie ? Wat ? Hoe ? Waar ? Waarom ?

Denk er aan de pagina te illustreren met afbeeldingen, foto's, video'n en/of muziek. Dit deel zal ervoor zorgen dat mensen die u niet of amper kennen, u beter leren kennen.Maak uw project geloofwaardig door een maximum aan informatie te geven.

Wat is het doel van de inzameling ?

De twee belangrijkste regels zijn transparentie en coherentie.De hulp vragen van uw omgeving en het publiek is niet gemakkelijk.Specificeer al de uitgaven die u gaat doen waarvoor u geld inzamelt.Zeg ook wat u zou kunnen doen mocht u de target overschrijden.Nog maal, wees heel duidelijk en precies tijdens dit deel.

Het totaal van de uitgaven moet overeenkomen met de beoogde target.

Synthese van het project

Deze korte paragraaf zal bovenaan de pagina komen te staan.Het is het eerste dat de internauten zullen lezen.Wees dus duidelijk, direct en vraag steun voor uw project !
Deze tekst mag niet langer zijn dan 140 tekens. Het moet een duidelijk samenvatting zijn.

Preciseer de aard van het project (kortfilm, tentoonstelling, boek, stripverhaal, web-documentary, theaterstuk, app voor smartphones, platform-games, etc.)in de eerste zin. Onthou dat 50% van de internauten enkel deze tekst zullen lezen.

Media

Afbeelding van het project

Ideaal gebruikt u best een mooie afbeelding of foto en voegt u er de naam van het project op een mooie manier in ! Vergeet niet dat deze avatar ervoor moet zorgen dat mensen uw project meteen herkennen wanneer ze u deze exporteert naar de sociale media.

Kies voor een afbeelding van hoge kwaliteit om zo te voorkomen dat mensen pixels zien. Upload een afbeelding in het formaat 16/10. Max. grootte : 10 Mo in JPEG, PNG ou GIF. De aanbevolen maat is 620x376 px.

Schrijf de titel van het project op een leesbare manier. U kan de naam van de auteur toevoegen ("gepresenteerd door XXX"). Als u niet weet hoe photoshop te gebruiken kan u altijd een proberen met Pixlr.

Dit zijn enkele voorbeelden :

Video van het project

Als u nog meer kansen wil maken, neem dan de tijd om een video te maken ! Maak de video niet te lang (maximum 2 minuten) en hou u langere videos voor de gedetailleerde presentatie. Presenteer u project en zeg waarvoor u de inzameling organiseert. Vergeet niet te zeggen dat er beloningen zijn ! Kies originele beloningen. Maak de inzameling interessant. Wees natuurlijk en twijfel niet om u te amuseren met het universum van uw project ! Zeg aan de personen die bijdragen dat ze enorm veel geluk hebben dat ze mogen bijdragen aan uw project. Wees enthousiast, ambitieus en positief. Op die manier kan u de mensen die bijdragen motiveren om hun kennissen te overtuigen ook bij te dragen.

Als het maken van een video u te moeilijk lijkt, kan u Stupeflix gebruiken om een foto-video te maken.

Effectieve beloningen voorstellen

Welke beloningen voorstellen ?

De beloningen zullen een link vormen tussen u en de personen die bijdragen aan u project. U beloningen moeten de origineelste zijn, ze moeten gepersonaliseerd zijn en ze moeten een link hebben met het project. Stel iets voor dat nergens anders gevonden kan worden ! Emoties en herinneringen, dat is wat de KissBankers willen. Zet het stokpaardje van uw project op het voorblad. Als u een documentaire of een kortfilm maak, kan u een DVD en een uitnodiging voor de uitzending van uw avant-première voorstellen. Als u een album maakt, kan u een CD of een vinyl voorstellen ! Als u een tentoonstelling wil organiseren, kan u gratis tickets weggeven ! U kan de beloningen aanpassen of wijzigen naargelang de inzamelingen stijgen. Vanaf welk bedrag kan u een privé-avond organiseren, een liedje wijden aan, of een uniek prototype schenken aan de mensen die hebben bijgedragen ? Inspireer u met de projecten die de target hebben gehaald op KissKissBankBank !

Enkele tips :

  • Maak een brede waaier aan beloningen : begin bij een laag bedrag (1 of 5 euro) en eindig met grotere bedragen ! Zo kan iedereen meedoen ongeacht de middelen die ze hebben !
  • Tussen 1 en 100 euros, probeer 4 of 5 verschillende beloningen voor te stellen. Twijfel niet om andere beloningen voor te stellen voor grotere bedragen (200 euro, 500 euro, 1000 euro of meer).
  • Als het mogelijk is, kan u de beloningen laten samentellen zodat mensen die veel bijdrage meerdere beloningen krijgen !

Voorbeelden : 5 euros : een ticket voor de tentoonstelling 10 euros : een postkaart van de tentoonstelling + vorige beloning
20 euros : een affiche van de tentoonstelling + vorige beloningen
50 euros : een uitnodiging voor de vernissage van de tentoonstelling en een ontmoeting met de artiest + vorige beloningen

Hoe de beloningen bepalen ?

U moet het juiste evenwicht vinden tussen de kosten van de beloningen (fabricatie, zendingskosten,...) en het bedrag dat u ontvangt. Stel een maximum aan emotionele en persoonlijke beloningen voor in de plaats van dure voorwerpen ! Om u te helpen, hier een lijst van de DO/DON'Ts ( Doen / Niet doen !)

DO ☺

Een DVD van mijn kortfilm met handtekening aan 15€
Een CD van mijn nieuwe album met handtekening aan 10€
Een getekend exemplaar van mijn stripverhaal aan 15€
Een A4 afbeelding in zwart/wit op papier van 180 gram van een kader in het stripverhaal naar keus.

DON'T ☹

Een DVD van mijn kortfilm aan 50€
Een CD van mijn album aan 30€
Een exemplaar van mijn stripverhaal aan 100€ Nog maal, neem de tijd om de site te bekijken en u te laten inspireren door andere projecten !

Mag ik de beloningen beperken ?

Ja. Uw beloningen mogen uniform zijn en zich beperken in aantal expemplaren ! U bent degene die ze vaststelt.

Welke beloningen zijn verboden ?

Een aandeel in mogelijke winst, loterij, alcohol, tabak, figurantenrol (verkleed als werk)...en alles wat niet volgens de wet is toegelaten.

Mogen er afbeeldingen van de beloningen zijn ?

Ja, het is mogelijk om afbeeldingen toe te voegen om te beloningen te illustreren.

Ze moeten deze kenmerken hebben :

Max. grootte : 5 Mo Formaat : JPEG, PNG ou GIF Aanbevolen maat : 800 x 600 pixels

Hier enkele tips om u beloningen in waarde te doen stijgen :

  • Kies voor mooie afbeeldingen, die de beloningen mooi weergeven.
  • Vermijd algemene afbeeldingen die de beloning niet weergeven.
  • Gebruik iet dezelfde afbeelding voor alle afbeeldingen.

Voor inspiratie, hier enkele mooi weergegeven beloningen:

Door op de afbeelding te klikken, zullen de KissBankers de afbeelding in het groot zien en de beloning ontdekken.

Mijn bio

Over jezelf praten in niet gemakkelijk, maar de KissBankers moeten u leren kennen om bij te dragen aan uw project. Hoe meer informatie u over uzelf geeft, hoe geloofwaardiger u zal zijn. Geef mensen vertrouwen door uw parcours te vertellen, u invloeden,... Als u een site of een blog hebt, is dit het moment om erover te praten !