2200 milliards d’euros pour UNIR L’EUROPE

2200 miljard euro om EUROPA TE VERENIGEN

Visueel van project 2200 milliards d’euros pour UNIR L’EUROPE
Mislukt
2
Backers
03/06/2020
Einddatum
€110
Voor €3.500
3 %
Nul
afval
Internationale
solidariteit
Recycling

2200 milliards d’euros pour UNIR L’EUROPE

2200 miljard euro om EUROPA TE VERENIGEN

Ik heb LOOPAC uitgevonden: een gepatenteerd verpakkingssysteem waarmee in 12 jaar tijd 2200 miljard euro ingezameld kan worden.

2200 miljard euro om de compensatie te BUNDELEN van de verliezen van alle EU-lidstaten na de crisis.

Elke lidstaat zal financiële steun ontvangen, naargelang zijn behoeften. De landen die het zwaarst zijn getroffen, meer bepaald die in het zuiden, zullen geholpen worden evenredig met de tragedie die hen is overkomen.

Wat is het principe achter LOOPAC?

Alle consumentenproducten zullen op de markt worden gebracht in een verpakking die na gebruik zal dienen als hun vuilnisbak.

Elke "vuilnisbakverpakking" wordt in één enkele vuilniszak gestopt. LOOPAC is van toepassing op alle consumentenproducten, zowel voor particulieren als voor industriëlen. 

Elke verpakking is voorzien van een QR-code waardoor er in afvalinzamelingscentra efficiënt stroomafwaarts gesorteerd kan worden. Alles wat recycleerbaar is, zal ook gerecycleerd worden.

Indien de Europese Unie ermee akkoord gaat, dan zal er aan elke verpakking een bijdrage toegevoegd worden om de financiële schade van de lidstaten ten gevolge van de weergaloze gezondheidscrisis gezamenlijk te “herstellen” en zullen meer bepaald distributeurs en alle e-Commerce-spelers de producten in deze verpakking moeten verkopen.

Twee belangrijke doelstellingen: 

  • Minder vervuilen door de circulaire economie volop te promoten en door alles te recycleren wat recycleerbaar is.
  • Alle EU-lidstaten er financieel weer bovenop helpen in het kader van een sterke, broederlijke solidariteit die de lidstaten zal verenigen. Alle ingezamelde gelden zullen geïnvesteerd worden in een groener Europa zowel op energievlak als op industrievlak, binnen een circulaire economie.

Modaliteiten van de dagelijkse gemiddelde bijdrage op alle verpakkingen:

  • 1 euro per Europeaan per dag levert 2190 miljard euro op in 12 jaar tijd. 

Mijn berekening is gebaseerd op een afgeronde basis van 500 miljoen Europeanen, met andere woorden 446 miljoen mensen en daarbovenop de industrie. De ingezamelde bedragen zullen verder aangevuld of zelfs aanzienlijk verhoogd worden door de bijdragen op de industriële producten die in mijn gepatenteerde verpakking verpakt worden.

Wat zal er gemiddeld 1 euro per Europeaan per dag opleveren?

5 complementaire bijdragers zullen meebetalen aan de bijdrage op elke verpakking.

  • De producent van het product.
  • De verdeler van het product, meer bepaald de belangrijkste wereldwijde e-commerce-spelers die in de Europese Unie verkopen.
  • De consument van het product.
  •  De onderneming die de gebruikte producten inzamelt voor recyclage.
  •  Een advertentieruimte op elke verpakking. We zullen deze aanbieden aan grote banken, creditkaarten, online betalingssystemen en aan de belangrijkste wereldwijde IT-en internetoperatoren, wat zo het herstel van de economie zal bevorderen.

Bijvoorbeeld: “Packaging for the green deal supported by VISA” “Packaging for the green deal supported by MICROSOFT”, by FACEBOOK, by APPLE, by TWITTER, by MASTERCARD, by THE BANK …


 

Waar dient de collecte voor

Een website maken in 20 talen.

We doen een beroep op u om de nodige fondsen te werven voor het opzetten van een website in 20 talen en een volledig dossier met prototypes voor te leggen aan de organen van de Europese Unie.

Om samen te slagen, vragen we u om ons kort uw mening te laten weten en uw gulle financiële steun te bieden.

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil