2200 milliards d’euros pour UNIR L’EUROPE

2200 miljard euro om EUROPA TE VERENIGEN

Project visual 2200 milliards d’euros pour UNIR L’EUROPE
Failed
2
Contributions
03/06/2020
End date
€110
Out of €3.500
3 %

Our commitments

2200 milliards d’euros pour UNIR L’EUROPE

<h4><strong>2200 miljard euro om EUROPA TE VERENIGEN</strong></h4> <p>Ik heb<strong> LOOPAC </strong>uitgevonden<strong>: een gepatenteerd verpakkingssysteem </strong>waarmee in 12 jaar tijd 2200 miljard euro ingezameld kan worden.</p> <p><strong>2200 miljard euro om de compensatie te BUNDELEN </strong>van de verliezen van alle EU-lidstaten na de crisis.</p> <p>Elke lidstaat zal financi&euml;le steun ontvangen, naargelang zijn behoeften. De landen die het zwaarst zijn getroffen, meer bepaald die in het zuiden, zullen geholpen worden evenredig met de tragedie die hen is overkomen.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/662251/pack-1588249083.jpg" width="100%" /></p> <h4><strong>Wat is het principe achter LOOPAC?</strong></h4> <p><strong>Alle consumentenproducten zullen op de markt worden gebracht in een verpakking die na gebruik zal dienen als hun vuilnisbak.</strong></p> <p>Elke &quot;vuilnisbakverpakking&quot; wordt in &eacute;&eacute;n enkele vuilniszak gestopt. LOOPAC&nbsp;is van toepassing op alle consumentenproducten, zowel voor particulieren als voor industri&euml;len.&nbsp;</p> <p>Elke verpakking is voorzien van een QR-code waardoor er in afvalinzamelingscentra effici&euml;nt stroomafwaarts gesorteerd kan worden. Alles wat recycleerbaar is, zal ook gerecycleerd worden.</p> <p>Indien de Europese Unie ermee akkoord gaat, dan zal er aan elke verpakking een bijdrage toegevoegd worden om de financi&euml;le schade van de lidstaten ten gevolge van de weergaloze gezondheidscrisis gezamenlijk te &ldquo;herstellen&rdquo; en zullen meer bepaald distributeurs en alle e-Commerce-spelers de producten in deze verpakking moeten verkopen.</p> <p><strong>Twee belangrijke doelstellingen:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Minder vervuilen door de circulaire economie volop te promoten en door alles te recycleren wat recycleerbaar is.</li> <li>Alle EU-lidstaten er financieel weer bovenop helpen in het kader van een sterke, broederlijke solidariteit die de lidstaten zal verenigen. Alle ingezamelde gelden zullen ge&iuml;nvesteerd worden in een groener Europa zowel op energievlak als op industrievlak, binnen een circulaire economie.</li> </ul> <p>Modaliteiten van de dagelijkse gemiddelde bijdrage op alle verpakkingen:</p> <ul> <li>1 euro per Europeaan per dag levert<strong> 2190 miljard euro op in 12 jaar tijd.&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Mijn berekening is gebaseerd op een afgeronde basis van 500 miljoen Europeanen, met andere woorden 446 miljoen mensen en daarbovenop de industrie. De ingezamelde bedragen zullen verder aangevuld of zelfs aanzienlijk verhoogd worden door de bijdragen op de industri&euml;le producten die in mijn gepatenteerde verpakking verpakt worden.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/662224/decors-1588244334.jpg" width="100%" /></p> <h4><strong>Wat zal er gemiddeld 1 euro per Europeaan per dag opleveren?</strong></h4> <p><strong>5 complementaire bijdragers zullen meebetalen aan de bijdrage op elke verpakking.</strong></p> <ul> <li>De producent van het product.</li> <li>De verdeler van het product, meer bepaald de belangrijkste wereldwijde e-commerce-spelers die in de Europese Unie verkopen.</li> <li>De consument van het product.</li> <li>&nbsp;De onderneming die de gebruikte producten inzamelt voor recyclage.</li> <li>&nbsp;Een advertentieruimte op elke verpakking. We zullen deze aanbieden aan grote banken, creditkaarten, online betalingssystemen en aan de belangrijkste wereldwijde IT-en internetoperatoren, wat zo het herstel van de economie zal bevorderen.</li> </ul> <p>Bijvoorbeeld: &ldquo;Packaging for the green deal supported by VISA&rdquo;&nbsp;&ldquo;Packaging for the green deal supported by MICROSOFT&rdquo;, by FACEBOOK, by APPLE, by TWITTER, by MASTERCARD, by THE BANK &hellip;</p> <p style="margin-left:40px"><br /> &nbsp;</p>

Allocation of funds

<h4><strong>Een website maken in 20 talen.</strong></h4> <p>We doen een beroep op u om de nodige fondsen te werven voor het opzetten van een website in 20 talen en een volledig dossier met prototypes voor te leggen aan de organen van de Europese Unie.</p> <p>Om samen te slagen, vragen we u om ons kort uw mening te laten weten en uw gulle financi&euml;le steun te bieden.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/662170/mock_up_site-1588237047.jpg" width="100%" /></p>

Rewards

u zult een oprichtende inzender zijn

€5

Uw naam zal op de site verschijnen, samen met die van degenen die hebben geholpen de site online te zetten in 20 talen in de hele Europese Unie.

Estimated delivery: June 2020

u zult een oprichtende inzender zijn

€25

Uw naam zal op de site verschijnen, samen met die van degenen die hebben geholpen de site online te zetten in 20 talen in de hele Europese Unie.

Estimated delivery: June 2020

u zult een oprichtende inzender zijn

€50

Uw naam zal op de site verschijnen, samen met die van degenen die hebben geholpen de site online te zetten in 20 talen in de hele Europese Unie.

Estimated delivery: June 2020

u zult een oprichtende inzender zijn

€100

Uw naam zal op de site verschijnen, samen met die van degenen die hebben geholpen de site online te zetten in 20 talen in de hele Europese Unie.

Estimated delivery: June 2020

Make a donation

Give what I want