CASALUME, la finesse du tissage. Promouvoir l'artisanat en Corse.

CASALUME, The fineness of weaving. Help to promote crafts in Corsica.

Visueel van project CASALUME, la finesse du tissage. Promouvoir l'artisanat en Corse.
Mislukt
0
Bijdragen
10/11/2018
Einddatum
€683
Voor €1.500
46 %

CASALUME, la finesse du tissage. Promouvoir l'artisanat en Corse.

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil