De la psychomotricité à l'école ! - Deepanam School - Auroville (Inde) -

Aidez moi à offrir aux enfants en difficultés scolaires une belle salle de psychomotricité !

Visueel van project De la psychomotricité à l'école ! - Deepanam School - Auroville (Inde) -
Geslaagd
27
Bijdragen
19/08/2016
Einddatum
€580
Voor €431
134 %

De la psychomotricité à l'école ! - Deepanam School - Auroville (Inde) -

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil