Des lits pour 16 jeunes migrants

Soutenez notre projet sur KissKissBankBank !

Visueel van project Des lits pour 16 jeunes migrants
Geslaagd
27
Backers
18/09/2020
Einddatum
€1.150
Voor €800
144 %
Internationale
solidariteit
Bijstand
aan
migranten
Verander
je leven

Des lits pour 16 jeunes migrants

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil