Les Lésions dangereuses

Soutenez l'édition du roman graphique Les Lésions dangereuses, enquête de fond sur l'endométriose.

Visueel van project Les Lésions dangereuses
Geslaagd
983
Bijdragen
24/01/2020
Einddatum
€30.672
Voor €25.000
123 %
Feminisme
Gezondheid
en
handicap
Onafhankelijke
media

Les Lésions dangereuses

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil