De geestkinderen vechten

Wat als we een project samenstellen dat een documentaire koppelt aan bewustmakings- en ontwikkelingscampagnes gericht op kinderen?

Project visual De geestkinderen vechten
Successful
108
Contributions
30/12/2019
End date
€7.207
Out of €5.000
144 %
Local
Development
International
solidarity

De geestkinderen vechten

<p><strong>De strijd gaat door op <a href="http://www.ghostchildren.org" target="_blank">www.ghostchildren.org</a> !</strong></p> <p>Het <strong>#GhostChildrenFight</strong>-project moet het partnerschap inzake&nbsp;<strong>geboorteregistratie </strong>benadrukken tussen de steden Roeselare (Belgi&euml;) en Dogbo (Benin). Dit project werd vorig jaar gekozen door een jury van specialisten als &quot;beste gedecentraliseerde samenwerkingsproject&quot; binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties (initiatief PLATFORMAwards).</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/638999/Paliers_thermo_EN-1577056733.png" width="100%" /></p> <hr /> <h2>WAT?</h2> <hr /> <p>Dit project wordt geprezen om zijn impact, zijn effici&euml;ntie en zijn bijzonder reproduceerbare karakter. Het project maakt het bredere publiek bewustvan het recht op identiteit, maar het bevordert ook de <strong>gedecentraliseerde samenwerking </strong>en onderschrijft de <strong>Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDG&#39;s).</strong></p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/631248/sdg_dutch-1573728386.jpg" width="100%" /></p> <blockquote> <p>&quot;Het waarborgen van de wettelijke identiteit voor iedereen, inclusief geboorteregistratie&quot; is een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld en <em>waarbinnen&nbsp;</em>de lokale en regionale autoriteiten een belangrijke rol spelen.</p> </blockquote> <p>Door deze crowdfunding-campagne in samenwerking met <strong>UNICEF</strong> te lanceren, versterken we ook het sociale nut van de film en starten we eenzinvol collectief gesprek over de inhoudelijke kwesties die in de film worden behandeld.</p> <p>Hoe een einde te maken aan het probleem van spookkinderen? Wat zijn de redenen voor endemische niet-registratie? Wat zijn de beste tools om ermee om te gaan en hoe kun je ze implementeren? In welke vorm en rond welke personages kunt u deze vragen het beste beantwoorden?</p> <p>In een geest van multi-stakeholder partnership kan elke <strong>burger, gemeenschap of organisatie </strong>die betrokken is bij mensenrechten en lokale ontwikkeling deelnemen aan een impuls van internationale solidariteit. Of het nu gaat om mensenrechten, SDG&#39;s of gedecentraliseerde samenwerking, iedereen die wordt geraakt door de behandelde thema&#39;s, kan een verschil maken door eenvoudig de campagne door te geven en de link van deze kwestie te delen.</p> <p>Welke NGO-netwerken en lokale actiegroepen zullen we mobiliseren om dit initiatief te ondersteunen? Zullen we erin slagen het grote publiek te bereiken?</p> <p>Elke bijdrage is nuttig en wordt op prijs gesteld.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/631183/connect_re_seaux_sociaux-1573717354.jpg" width="100%" /></p> <hr /> <h3><strong>SYNOPSIS VAN DE FILM</strong></h3> <p>Wereldwijd hebben 230 miljoen kinderen geen geboorteakte. Beroofd van een wettelijk bestaan en van alle rechten, worden deze &quot;spookkinderen&quot; uitgesloten van de samenleving en kunnen ze ten prooi vallen aan de ergste wantoestanden Om dit te verhelpen, heeft de burgemeester van Dogbo in Benin een samenwerkingsovereenkomst getekend met zijn Belgische tegenhanger in Roeselare rond geboorteaangifte. Er wordt &nbsp;actie ondernomen op het gebied van digitalisering , werving, training en bewustmaking. Tijdens een missie naar Dogbo houdt de Belgische delegatie rekening met culturele verschillen en lokale tradities om het project te doen slagen.</p> <h3><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/634808/Fiche_technique_NL-1574988337.png" width="100%" /></h3> <hr /> <h2><em>HOE?</em></h2> <hr /> <h3 style="text-align:center"><strong>BEGROTING EN FINANCIERINGSPLAN</strong></h3> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/631578/Budg_PDF_anglais-1573813896.png" width="100%" /></p> <hr /> <h2><em>WAAROM?</em></h2> <hr /> <h3><strong>GENESIS VAN HET PROJECT​</strong></h3> <p>September 2018. Sociale netwerken geven de oproep tot het indienen van voorstellen door voor de productie van een videoverslag gelanceerd door de Raad van Europese gemeenten en regio&#39;s (CEMR), waarvan het PLATFORMAwards-initiatief tot doel heeft excellente acties &nbsp;in steden en regio&rsquo;s te belonen onder de 42 gedecentraliseerde samenwerkingsprojecten van 75 gemeenschappen uit 30 landen, heeft een jury van gekozen ambtenaren en deskundigen van de Europese Unie en de Verenigde Naties unaniem de eerste prijs toegekend aan de steden Roeselare (Belgi&euml;) van Dogbo (Benin) ) voor hun gezamenlijke geboorteregistratieprogramma.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/631150/Bandeau_Platformawards-1573683628.png" width="100%" /></p> <p>Met bijna 40% van de niet-geregistreerde geboorten is Benin een van de meest getroffen landen ter wereld door het fenomeen &quot;spookkinderen&quot;, dat wereldwijd bijna 230 miljoen kinderen treft. Beroofd van een geboorteakte, hebben deze kinderen geen wettelijk bestaan ​​en kunnen ze geen aanspraak maken op enig recht. Uitgesloten van de samenleving kunnen ze zelfs het doelwit worden van de ergste wantoestanden: schooluitval, kinderarbeid, gedwongen huwelijken, prostitutie, kindsoldaten...</p> <p>Om de spookkinderen in Dogbo uit te roeien, heeft de burgemeester van deze Benin-gemeente van ongeveer 100.000 inwoners met zijn Belgische tegenhanger van Roeselare een samenwerkingsverband tot stand gebracht dat zo effectief is dat het succes ervan in heel Afrika zijn vruchten begint af te werpen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/631219/UNICEF_stats_ENG-1573724474.jpg" width="100%" /></p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <h2><em>WIE?</em></h2> <hr /> <h3><strong>PRESENTATIE VAN DE PROJECTDRAGERSTRUCTUUR</strong></h3> <p>Als een specialist in gemeenschapscommunicatie voor &nbsp;internationale samenwerkingsprojecten, heeft Backpack Productions de oproep voor door de EU ondersteunde projecten, gewonnen.</p> <p><em>Backpack Productions</em>, opgericht in 2009, is een onafhankelijk audiovisueel productiebedrijf gevestigd in Bordeaux. <em>Backpack</em> is gespecialiseerd in documentaires en wil de contrasten van een verbonden wereld benadrukken.</p> <p>Van concept tot verspreiding , biedt <em>Backpack</em> &nbsp;een turnkey-oplossing door de gerichte knowhow van talenten en specialisten te co&ouml;rdineren: regisseurs, journalisten, productiemanagers, hoofdoperators, cameramannen, grafisch ontwerpers, geluidstechnici, mixers , muzikanten, vertalers en andere audiovisuele technici.</p> <p>In 10 jaar tijd heeft <em>Backpack</em> een unieke knowhow verworven om elke productie een globale en coherente aanpak te bieden. Door te vertrouwen op origineel en kwaliteitsvol schrijven, effectieve verhalende structuren, weet <em>Backpack</em> sterke verhalen te benadrukken door authenticiteit, emotie en enthousiasme te genereren, met prachtige beelden en een onberispelijke postproductie.</p> <p>Met de steun van de <em>CNC</em> of in coproductie met <em>France T&eacute;l&eacute;visions</em>, werden de producties van <em>Backpack</em> geprezen door critici en beloond met prestigieuze prijzen op internationale festivals.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/634804/References-1574985954.png" width="100%" /></p> <p>In een benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en gevoeligheid voor de uitdagingen van internationale solidariteit en lokale ontwikkeling, heeft <em>Backpack</em> onlangs een expertise ontwikkeld rond communicatieprojecten met betrekking tot de internationale samenwerking van lokale autoriteiten:</p> <ul> <li> <p>In 2014 en 2015 heeft <em>Backpack</em> verschillende rapporten uitgevoerd voor het Forum van de internationale actie van de gemeenschappen ten behoeve van verenigingen van lokale autoriteiten (Frankrijk, Marokko, Ivoorkust, Senegal).</p> </li> <li> <p>In 2016 en 2017 heeft <em>Backpack</em> voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (DAECT) en met Cit&eacute;s Unies Frankrijk een multichannel communicatiecampagne uitgevoerd</p> </li> <li> <p>In 2018 implementeerde <em>Backpack</em> voor de Europese Unie (CEMR / PLATFORMA) de productie van een rapport en afgeleide video&#39;s, evenals een communicatiecampagne ter bevordering van het beste project van gedecentraliseerde samenwerking.</p> </li> <li> <p>In 2019 versterkt <em>Backpack</em> het Europese apparaat om gedecentraliseerde samenwerking in dienst van de duurzame ontwikkelingsdoelen te bevorderen door de productie van de documentaire &quot;The Ghost Children Fight&quot; te leiden.</p> </li> </ul> <hr /> <h2><em>HOE?</em></h2> <hr /> <p>In deze zin en buiten het gevraagde formaat van 10/15 &#39;, heeft Backpack het project onmiddellijk verrijkt om de mogelijkheid te bieden een 52&#39;-documentaire film te maken.</p> <p>Om het bereik van het publiek te vergroten, zou de deelname aan internationale festivals kunnen hopen op internationale distributie. Daartoe is het van essentieel belang om rigoureus projectmanagement te hanteren in een constante zorg voor kwaliteit, waarbij het vertrouwen van institutionele partners en aangepaste middelen wordt samengebracht rond een technisch team dat het succes van de operaties waarborgt.</p> <p>Backpack was blij om de snelle steun van de Europese Unie en UNICEF te krijgen, door de beschikbaarheid van de rushes van het rapport en het belangrijke interview van een expert in het veld. We hebben ook het geluk dat we een team op maat hebben, met een ervaren regisseur die al verschillende films heeft gemaakt en een cameravrouw, die ook Afrika kent. Veelzijdig en gevoelig voor samenwerkingskwesties, kent de redacteur al de haast sinds hij het rapport succesvol heeft gemonteerd, waarvan de trailer meer dan 360.000 views op sociale netwerken heeft.</p> <p>Om de best mogelijke film te maken, hopen we nu dat veel burgers, gemeenschappen, verenigingen en instellingen zich zullen aansluiten bij de campagne &quot;Fight into the Ghosts&quot;, gelanceerd op 15 november als onderdeel van de #LocalSolidarityDays (Europese Dagen van Lokale Solidariteit).</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/635059/Partenaires_institutionnels_2-1575127207.png" width="100%" /></p>

Allocation of funds

<p>Vandaag is het project al in een vergevorderd stadium van productie.</p> <p>Het filmen heeft al plaatsgevonden, net als een belangrijk werk van houtkap en constructie van de verhalende structuur. Met een &quot;beer&quot; van 45 &#39;is de bewerking van de documentaire goed gevorderd, zijn teams en post-productieproviders ge&iuml;dentificeerd en geselecteerd.</p> <p>Het is met minimaal risico en om de film de beste kans van slagen te geven, lanceren we de #GhostChildrenFight campagne, op basis van een goed begrote begroting ondersteund door een solide financieringsplan.</p> <hr /> <h3><strong>LAGERS VAN HET LAND</strong></h3> <p>Opdat het project het daglicht zou zien, is het noodzakelijk om een budget van <strong>5.000 &euro;</strong> te verzamelen dat de afronding van de post-productie (assemblage, mixen, kalibratie) garandeert, evenals de uitgave van uitjes &quot;master&quot; en DVD, de holding een preview ... en de productie van de tegenhangers dankzij de bijdragers!</p> <p>We zullen ons dan richten op een tussenstadium van <strong>10.000 &euro;</strong> waarmee de postproductie voor een meer kwalitatieve film (bewerking, geluidsbewerking, kalibratie, originele muziek) kon worden versterkt. Het bereiken van het laatste niveau van&nbsp;<strong>15.000 &euro;</strong> zou een volledig succes van de campagne betekenen,&nbsp;waardoor de documentaire kan worden geregistreerd voor filmfestivals gericht op 5 continenten.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/637765/Paliers_dutch-1576240065.png" width="100%" /></p> <hr /> <h3><strong>MVO EN CITIZEN ENGAGEMENT</strong></h3> <p>Omdat het vanzelfsprekend is dat dit participerende momentum parallel en materieel bijdraagt ​​aan gerichte acties voor kinderrechten, zal 5% van de bijdragen worden geschonken aan <strong>UNICEF</strong> om acties in het veld uit te voeren, met name door de financiering van <strong>Happy Box &quot;gezondheid&quot; en &quot;onderwijs&quot;</strong>.</p> <h3><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/637465/Thermome_tre_NL-1576102758.png" width="100%" /></h3> <hr /> <h3><strong>BIJDRAGEN</strong></h3> <p>De crowdfunding-campagne biedt 13&nbsp;contributieniveaus vanaf &euro; 5, inclusief de volgende tegenhangers:</p> <ul> <li><strong>De film</strong> in verschillende media: streaming, downloadlink, dvd, USB</li> <li><strong>Sleutel verklaring producten</strong>: bladwijzers, pennen, ansichtkaarten, posters, draagtassen, magneten en sleutelhangers flesopeners, onderzetters, mokken, filmboek, muismat, powerbank (externe batterij om zijn mobiele telefoon op te laden)</li> <li><strong>Items van de UNICEF solidariteitswinkel</strong>: stempels, magnetische bladwijzers, set, opbergdoos</li> <li><strong>Bevoorrechte momenten</strong> rond de film: koffie, cocktail of diner ter gelegenheid van de premi&egrave;re</li> </ul> <p>Via een specifieke bijdrage kunnen gemeenschappen, verenigingen, bedrijven, stichtingen en instellingen de film waarderen als een communicatie-instrument:</p> <ul> <li>Met de organisatie van een <strong>priv&eacute;-screening</strong> in aanwezigheid van de regisseur (inclusief 1 uur vragen en antwoorden)</li> <li>Met gerichte zichtbaarheid die de partner in de <strong>eindcredits aangeeft</strong></li> </ul> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/631156/projo-1573684891.jpg" width="100%" /></p> <hr /> <h3><strong>BERICHT VAN VOORNEMEN VAN DE DIRECTEUR</strong></h3> <p>Na 15 jaar gewerkt te hebben aan communicatieprojecten die betrekking hebben op gedecentraliseerde samenwerking, weet ik hoe ik deze productie-uitdaging moet aangaan, die ook een uitdaging voor realisatie is. Ik neem de ambitie aan om de film van de rijkdom van een complex ecosysteem te kleuren met de nadruk op een heel mooi verhaal over ontmoetingen in onze zo onderling afhankelijke wereld.</p> <p>Het scenario dompelt ons onder in het hart van Benin, de bakermat van voodoo-overtuigingen die interessant zijn om te contrasteren met Belgi&euml; als gastland van de Europese instellingen. Door een spel van heen en weer tussen Europa en Afrika, kan men alleen worden gegrepen door de tegenstellingen die deze gebieden bieden. Wanneer het Roeselare-ziekenhuis er als nieuw uitziet, heeft de kraamafdeling van Dogbo geen enkel middel. Wanneer klassen op de Roeselare School een beperkt aantal studenten lijken te ontvangen, zijn Dogbo-klassen overvol. En toch lijkt dit soort moeilijkheid niet het enthousiasme aan te raken van personages voor wie het materi&euml;le comfort soms slechts een punt van detail lijkt.&nbsp;Met het tempo van heen en weer tussen Europa en Afrika, zullen de sterke verschillen die de gebieden bieden uiteindelijk zeer complementair blijken te zijn.</p> <p>Vanuit een verhalend oogpunt ben ik blij om elke stem op te geven om een ​​beperkt aantal eenvoudige en feitelijke kaarten te bevoorrechten, waardoor het gewicht van de woorden wordt versterkt om duidelijke afbeeldingen te illustreren. De soundtrack van de film bevat de titel &quot;Mutoto Kwanza&quot; (&quot;Children First&quot;) uitgevoerd door de Beninese zangeres Ang&eacute;lique Kidjo, &quot;eerste Afrikaanse diva&quot; volgens <em>Time</em> en een van de 10 meest invloedrijke vrouwen in Afrika voor <em>De Voogd</em>. We kunnen alleen maar vereerd worden dat Angelique Kidjo, die ook de internationale ambassadeur van UNICEF is, de <em>Ghost Children Fight</em>&nbsp;het recht heeft gegeven om haar lied te synchroniseren, dat in de film wordt beschouwd als de mooiste hymne voor de rechten van het kind.</p> <p>Als de film een ​​ode is aan gedecentraliseerde samenwerking, vraagt ​​hij ook de compatibiliteit van interacties tussen verschillende culturen in een context van sterke traditie. Een verhaal van beproevingen, twijfels, weerstand en vooral liefde, waarmee de mens in de diepten van zijn openheid wordt ondervraagd.</p> <p>In Benin en Belgi&euml; ontmoette ik innemende personages van wie ik van nature rijke en authentieke sequenties kreeg. Ik denk aan het interview (gezien aan het begin van de teaser) van de UNICEF-vertegenwoordiger in het niet-toegewezen district van Ladji dat ook &quot;geest&quot; (beter bekend als de sloppenwijk van Cotonou) kan worden genoemd, of aan de koning van Dogbo gevolgd door het beeld van de voodoo-ceremonie die de realiteit van de grond herinnert.</p> <p>Vanwege de rijkdom van de behandelde thema&#39;s (jeugd, onderwijs, armoede, decentralisatie, internationale samenwerking, duurzame ontwikkelingsdoelen), heeft de film een ​​groot potentieel als communicatie-instrument voor internationale bijeenkomsten, waar een projectie zou kunnen worden gevolgd door vragen-antwoorden of debatten. Ik denk natuurlijk aan de volgende Afrika-Frankrijk-top die in juni 2020 in Bordeaux wordt gehouden en die een offici&euml;le vertoning van de film zou kunnen organiseren.</p> <p>Tegenwoordig lijken alle elementen die zorgen voor een succesvolle kwaliteitsfilm goed bij elkaar. Bedankt voor de tijd die je hebt besteed aan het lezen van deze pagina en die hopelijk zal worden vertaald in je steun.</p> <p>Jean Crousillac, regisseur van de film</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/634819/merci_dutch-1575017218.png" width="100%" /></p>

Rewards

1+1+1

€5

 • 18 contributions
Onze enorme dankbaarheid geïllustreerd door uw naam in de aftiteling van de film aan alle mensen die de film hebben toegestaan (categorie "Dankbetuigingen")

Estimated delivery: March 2020

Streaming

€15

 • 25 contributions
Het bovenstaande + de online preview van de film in preview (30 dagen geldig)

Estimated delivery: March 2020

Download

€25

 • 29 contributions
Het bovenstaande + de downloadlink voor films (HD-versie) om te zien en te bewaren / tonen + 5 originele achtergronden uit de film (inclusief de poster in digitaal formaat)

Estimated delivery: March 2020

DVD

€39

 • 12 contributions
Het bovenstaande + de film-dvd

Estimated delivery: April 2020

Verzamelaar

€49

 • 2 contributions
Het bovenstaande + de bladwijzer van de film + de pen van de film + de ansichtkaart van de film met UNICEF-stempel

Estimated delivery: April 2020

Bioscoop

€69

 • 8 contributions
Het bovenstaande + 2 uitnodigingen voor de première of voor een projectiefilm (al gepland in Parijs, Bordeaux of Brussel - met de keuze) + de poster van de film (formaat A3) met woord van dank / toewijding gepersonaliseerd van de regisseur + de filmtas-zak

Estimated delivery: April 2020

Spritz!

€99

 • 4 contributions
Het bovenstaande + de sleutelhanger flesopener + de magneet flesopener + de achtbaan flesopener

Estimated delivery: April 2020

Lectuur

€139

 • 2 contributions
Het bovenstaande + de filmnotitieboekje (met de bedankpagina gesigneerd door de regisseur) + de magnetische UNICEF-bladwijzer

Estimated delivery: April 2020

Digitaal

€199

 • 2 contributions
Het bovenstaande + de USB-stick van de film (32 GB) + de film muismat + de powerbank (externe batterij / laptop-oplader) van de film + een gepersonaliseerde video van de regisseur die zijn dank betuigt

Estimated delivery: April 2020

Thee of koffie?

€290

Het bovenstaande + 4 mokken van de film + de UNICEF geïsoleerde fles + een koffie (of thee) met de regisseur van de film ter gelegenheid van de première of projectie (keuze in Parijs, Bordeaux of Brussel)

Estimated delivery: April 2020

VIP-cocktail

€390

 • 2 contributions
Het bovenstaande + 2 VIP-uitnodigingen bij de première van de film (of een vertoning in Parijs, Bordeaux of Brussel) + een cocktail of aperitief met de regisseur van de film ter gelegenheid van de preview of vertoning (keuze in Parijs, Bordeaux of Brussel)

Estimated delivery: April 2020

Co-producent

€600

De naam van uw organisatie of lokale overheid in de aftiteling van het einde van de film (vermeld "met de steun van") + een preview van de film voordat je de bewerking voltooit, waarna je je mening kunt geven over wat wel of niet werkt en hoe we de film kunnen verbeteren (je neemt met ons deel aan de ontwikkeling van de film) + 4 VIP uitnodigingen bij de filmpremière (of een vertoning in Parijs, Bordeaux of Brussel) + een werkende (of plezierige) lunch met de regisseur van de film (of de producent) om nieuwe horizonten te verkennen

Estimated delivery: April 2020

Prive-projectie

€1.200

 • 2 contributions
Het bovenstaande + een privévertoning (uitzendrechten + 1 uur vragen / antwoorden in aanwezigheid van de regisseur) in uw kamer, collegezaal, gemeenschap of op uw evenement + persoonlijke dank tijdens de presentatietoespraak van de film tijdens de première (of een projectie in Parijs, Bordeaux of Brussel)

Estimated delivery: April 2020

Make a donation

Give what I want