Basisprincipes

Maak je dromen waar en je ideeën tastbaar met hulp van onderaf
Kkbb_project_tiles

Onze missie bestaat erin onafhankelijke initiatieven van creatieve, artistieke en solidaire aard te ondersteunen.

KissKissBankBank is een crowdfundingplatform waarop filmmakers, artiesten, muzikanten en zangers, ontwerpers, uitvinders, tekenaars, avonturiers, schrijvers, journalisten en sociaal geëngageerde mensen hun ideeën waar kunnen maken. KissKissBankBank is opgezet als de springplank bij uitstek voor artistieke, creatieve, innoverende en solidaire projecten. Wereldwijd.

Project lanceren

Creativiteit

Hier onwikkelen zich honderden projecten zoals die van u dankzij duizenden enthousiaste inzenders. Uw projecten moeten in één van onze categorieën passen om geaccepteerd te worden, verlies uw tijd niet aan persoonlijke projecten (vakanties, huwlijksreizen, verjaardagen...).

Leeftijdseis

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een project in eigen naam te kunnen inzenden en het ingezamelde geld via je bankrekening te ontvangen. Als je minderjarig bent, moet je de bankgegevens van je ouders of voogd gebruiken met hun toestemming.

Intellectueel eigendom

Op onze platform behouden de makers 100% van het intellectueel eigendom van hun projecten. U bedankt uw KissBankers met gepersonnaliseerde wedendiensten in verhouding met uw project. Ons systeem is een van gift tegen gift.

Het is alles of niets!

Je moet je streefbedrag bereiken of overschrijden om het ingezamelde geld te ontvangen. Mislukt je inzameling, dan krijgen alle bijdragers (KissBankers) hun geld terug.

Tips

Geld inzamelen vergt veel tijd, energie en strategie (zie Handleiding). Wij bieden je een platform, maar je project staat of valt met jouw betrokkenheid. Creëer zoveel mogelijk buzz om je kans op slagen te verhogen. Aanwezig zijn op KissKissBankBank is een goed begin, maar het geld zal niet uit de lucht komen vallen: je zult via verschillende wegen promotie moeten voeren. Voor tips en advies kun je terecht bij ons team of bij projectontwikkelaars met geslaagde campagnes.

Presentatie

De vorm telt net zoveel als de inhoud, ten eerste om door de selectie van ons team te komen en vooral om uw inzameling te doen slagen. Wij geven u alle hulp om de presentatie van uw project te optimiseren. Maak er gebruik van!

Commissie

KissKissBankBank ontvangt een commissie van 5% alleen op successvolle inzamelingen. Daar wordt 3% aan technische kosten aan toegevoed voor gesecuriseerde bank transacties. Dus 8% TTC in toaal. Vergeet niet dit bedrag in het doel van uw inzameling te omvatten.

Maak je dromen waar en je ideeën tastbaar met hulp van onderaf

Hulp nodig? Project lanceren