In Vlaanderen wordt elke dag 6 hectare open ruimte gebetonneerd. Maar wij willen bos planten, vierkante meter per vierkante meter!

Large_boomvanbos-1462710788-1462710797

Het project van A tot Z

Vlaanderen heeft een bosprobleem

De Bosbarometer van Natuurvereniging BOS+ is formeel: in 2014 werd er voor een oppervlakte van 400 voetbalvelden ontbost in Vlaanderen. In 2012 en 2013 waren dat ‘slechts’ een dikke 300 voetbalvelden. In de grootstedelijke regio van Parijs komt 2,5 keer meer bos voor dan bij ons. Hoog tijd om die negatieve berichtgeving omtrent onze Vlaamse bossen om te buigen naar een positief verhaal. Met dit project willen wij hieraan meewerken en rekenen wij op jullie steun!

 

Waarom bos aanplanten?

Onterecht wordt het behoud en de uitbreiding van het Vlaamse bosareaal als niet-prioritair gezien. Bos zorgt (zowel direct als indirect) voor:

- een verlaging van het stressgehalte en een positieve invloed op de algemene geestelijke gezondheid;

- zuivere lucht door het capteren van CO2 en fijn stof;

- creatieve stimulatie bij kinderen;

- biodiversiteit;

- recreatie en natuurbeleving;

- een positieve invloed op bodemtextuur- en structuur;

- buffer tegen overstromingen;

- grondstof voor biobrandstoffen van de tweede generatie;

- een beter economisch investeringsklimaat;

- pollinatie en voedselvoorziening;

- ...

 

Ons uitgangspunt

Ons uitgangspunt is dat “elke vierkante meter telt”, maar het project heeft als doelstelling om grond te kunnen kopen die voldoende potentieel bezit om te bebossen of natuurtechnisch in te richten en op deze manier een directe input te geven aan het verhogen van de lokale biodiversiteit. Uiteraard wordt bij deze aankoop rekening gehouden met de landschappelijke context, topo- en geografie, maar gaat er evenzeer veel aandacht naar de omliggende economische activiteiten. In tegenstelling tot het kost-wat- kost inrichtingen en streven naar meer natuur ten koste van…, wensen we vooral bruggen te bouwen naar en met de grootste groep natuurbeheerders in Vlaanderen, de landbouwer.   Een kruisbestuiving tussen landbouw en biodiversiteit is op veel landbouwbedrijven niet langer een utopie, maar onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dit project wenst in dit verhaal mee te stappen en samen met de landbouwer constructief werk te maken van functionele agrobiodiversiteit op het bedrijf in de vorm van o.a. bloemrijke akkerranden, het aanplanten en beheer van KLE’s en samen, op een ongedwongen manier, het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer te vergroten.

 

Hier dient het geld voor...

Waartoe dient de inzameling?

Met het geld dat hier wordt ingezameld, zullen we stukken grond in Vlaanderen opkopen en herbebossen. Maar grond is duur: Vlaanderen herbebossen kunnen we niet alleen. Gelukkig kunnen we stap per stap werken; vierkante meter per vierkante meter.

 

Met 1000 euro steun kunnen we - samen met de andere giften en aankoopsubsidies - een eerste stuk grond aankopen.

 

Vanaf 8 euro ondersteun je mee de aankoop van 1 m2 grond. Die gaan we natuurlijk bebossen, om ruimte te geven voor zoveel mogelijk diversiteit en habitats. Je kan ook meer  of minder steunen: alle giften zijn welkom!

Thumb_boom2logo-1462710175
sillanckriet

Boom² is een kersverse nieuwe vereniging die zich inzet voor natuur en bosuitbreiding in Vlaanderen. Hiervoor zet de vzw een waaier aan acties op poten. De voornaamste actie is dat onze vzw mensen de kans biedt om bosuitbreiding te realiseren door vierkante meters grond te sponsoren. De donaties worden integraal gebruikt om grond aan te kopen en... Meer bekijken