Ξ-MULΔTOΓ - Station de production musicale connectée

Aidez à financer une machine qui permet de produire et diffuser de la musique sans nécessité d'avoir un ordinateur.

Visueel van project Ξ-MULΔTOΓ - Station de production musicale connectée
Mislukt
4
Backers
02/01/2017
Einddatum
€52
Voor €6.500
0 %

Ξ-MULΔTOΓ - Station de production musicale connectée

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil