Operation 15+15+15

DoucheFLUX wil kansarmen toegang geven tot computers en moderne technologie inzetten voor een geïnformatiseerd, efficiënt management.

Project visual Operation 15+15+15
Successful
182
Contributions
29/05/2016
End date
€15.305
Out of €15.000
102 %

Supported by

ING supports the project Operation 15+15+15

Operation 15+15+15

<p> <a href="http://www.doucheflux.be/nl/" target="_blank">DoucheFLUX</a> zet zich in voor de meest hulpbehoevenden in Brussel (met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, uit de buurt of elders vandaan). Sinds 2012 organiseert zij activiteiten (40 uitzendingen van het radioprogramma <i>DoucheFLUX On Air, 29 DoucheFLUX Films/debatten, </i>15 verschenen nummers van <i>DoucheFLUX Magazine,  </i>6 ontmoetingen in het kader van <i>DoucheFLUX Meets Schools, </i>de ontwikkeling van<i> DoucheFLUX Serious Game) </i>en, vanaf eind 2016, zal zij een aantal essentiële diensten kunnen aanbieden.</p> <p>  </p> <p> <strong>DoucheFLUX wil kansarmen weer energie, waardigheid en zelfvertrouwen geven. Eigenschappen die nodig zijn om kleine en grotere stappen in het leven te kunnen zetten.  Zoals het leven op straat achter zich laten, of voorkomen dat men (opnieuw) in een uitzichtloze situatie belandt.</strong></p> <p>  </p> <p> DoucheFLUX is een sociaal-participatief project dat tot dusver volledig met privé-fondsen gefinancierd wordt.  We streven een solidaire en sluitende begroting na, en voorzien beroep te doen op de verschillende geledingen van de maatschappij.  Het is onze ambitie om tegen het eind van 2018 het exploitatiebudget rond te krijgen op basis van drie evenwaardige inkomstenbronnen: 1) eigen inkomsten uit betaalbare dienstverlening; 2) overheidssteun; en 3) diverse fondsenwerving en sponsoring. Eind 2016 opent DoucheFLUX de deuren van een geheel vernieuwd gebouw van 650 m2 in de buurt van het Brusselse Zuidstation; een belangrijk moment in de uitvoering van haar sociaal-innovatief ondernemingsproject.  In het gebouw zullen 20 douches, een wassalon, en 450 lockers voorhanden zijn voor de meest hulpbehoevenden.  Een infoloket en computers zullen er ter beschikking zijn in een aangename, gastvrije, en stimulerende omgeving.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="130407_dfl_coupe_finie-1460118509" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/301639/130407_DFL_COUPE_FINIE-1460118509.jpg"></p> <p> <em>Dwarsdoorsnede van het nieuwe DoucheFLUX-gebouw, gelegen in de Veeartsenstraat 84, te 1070 Brussel.</em></p> <p>  </p> <p> <img alt="Img_0880__1_-1460621442" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/304024/IMG_0880__1_-1460621442.jpg"></p> <p> <em>Het team van <strong>DoucheFLUX On Air</strong> tijdens de uitzending "Zéro sans-abri" (nul daklozen), waarbij tevens de verjaardag van een van de aanwezige thuislozen werd gevierd.</em></p>

Allocation of funds

<p> <strong><i>Operatie 15+15+15</i></strong></p> <p>  </p> <p> Van <strong>15 </strong>april tot en met 29 mei organiseren wij een wervingscampagne om <strong>15.000 €</strong> bijeen te brengen voor de aankoop en professionele aansluiting van <strong>15</strong> IT-apparaten (acht computers, drie monitors, een all-in-printer, een projector+scherm, luidsprekers en een server). Met behulp van deze apparatuur kunnen wij een optimale dienstverlening en opvolging van activiteiten verzekeren.  Hoogtechnologische infrastructuur laat toe onze werking zoveel mogelijk te automatiseren, zodat wij onze aandacht maximaal kunnen besteden aan het gastvrij onthaal van ons kwetsbaar doelpubliek.</p> <p>  </p> <p> Vier computers zullen voorbehouden blijven voor bezoekers van het DoucheFLUX-gebouw.  Computers zijn vandaag de dag immers voor tal van zaken onmisbaar.  Ze kunnen kansarmen helpen om administratieve formaliteiten te vervullen en om hun weg te vinden in de veelheid van sociale diensten die Brussel telt.            Bovendien verleent de computer toegang tot het continu geactualiseerde informatiesysteem dat momenteel ontwikkeld wordt in samenwerking met partnerorganisaties uit de Brusselse sector van armoedebestrijding.</p> <p>  </p> <p> <img alt="Dfx_confe_rence_presse_jpg_photos_cyrus_pa_ques_3-1460452848" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/303025/DFX_confe_rence_presse_jpg_photos_cyrus_pa_ques_3-1460452848.jpg"></p> <p> <em>Kansarmen aan het woord op de persconferentie ter gelegenheid van de start der renovatiewerken. © Cyrus Pâques</em></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Indien de inzameling meer dan 15.000 € oplevert zullen de surplus-fondsen aangewend worden voor het sponsoren van X douchebeurten voor de meest hulpbehoevenden. Een douche nemen bij DoucheFLUX zal 5,66 € kosten aan de VZW. Het tarief voor de dakloze zal slechts 1 € bedragen.  Om het tekort van 4,66 € per douchebeurt bij te passen, doen wij een beroep op de vrijgevigheid van het grote publiek.  Met een gift van, bijvoorbeeld, 45 € kunnen 10 daklozen genieten van een gesponsorde douche.  De financiële steun komt direct ten goede aan het exploitatiebudget van de VZW DoucheFLUX.  Als het gebouw éénmaal volledig operationeel is, zullen 50.000 douchebeurten op jaarbasis mogelijk zijn.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="Dfx_march__no_l_photos_cyrus_p_ques-4_copie-1459857120" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/300079/DFX_March__No_l_photos_cyrus_p_ques-4_copie-1459857120.jpg"></p> <p> <em>Het <strong>DoucheFLUX Magazine </strong>(huidige oplage 4000 exemplaren) wordt gemaakt in samenwerking met thuislozen. Kansarmen kopen het magazine aan voor de prijs van 0,25 €, om het naderhand op straat in het Brussels Gewest te verkopen aan 2 €, en dit volgens een perfect legaal systeem.  Voor vele verkopers vertegenwoordigt de verkoop van DoucheFLUX Magazine een belangrijk deel van hun inkomen. </em></p> <p> <em>© Cyrus Pâques</em></p>

Rewards

€5

  • 12 contributions
een welgemeend dankjewel van het DoucheFLUX-team + een jaarabonnement op de digitale editie van DoucheFLUX Magazine.

€15

  • 35 contributions
het bovenstaande + het geheime recept van de door schrijver Thomas Gunzig bedachte DoucheFLUX-cocktail .

€30

  • 20 contributions
het bovenstaande + een bezoek aan de werf (op een zaterdag om 14u) met de gemachtigde opdrachtgever.

€50

  • 41 contributions
het bovenstaande + een VIP uitnodiging voor de eerstkomende DoucheFLUX (sun)DAY (Lente 2017).

€100

  • 24 contributions
het bovenstaande + het logo van DoucheFLUX in chocola vervaardigd door chocolatier Laurent Gerbaud.

€500

  • 4 contributions
het bovenstaande + een persoonlijke uitnodiging voor de officiële inhuldiging van het nieuwe gebouw.

€1.000

  • 1 contribution
het bovenstaande + het levenslange recht op één gratis douchebeurt per week + visibiliteit (indien gewenst) in het nieuwe gebouw.

Make a donation

Give what I want