RePlaced: Between the lines

Een onderzoek rond privatisering en ontheemding in Colombia ontwikkeld langs drie geografische lijnen.

Project visual RePlaced: Between the lines
Successful
40
Contributions
15/12/2016
End date
€5.545
Out of €5.500
100 %

RePlaced: Between the lines

<p> <strong>Een onderzoek rond privatisering en ontheemding in Colombia langs drie geografische lijnen.</strong></p> <p>  </p> <p> <img alt="Tumblr_o2ji6wvkkt1rkd426o8_r1_500-1478306516" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365418/tumblr_o2ji6wvKkT1rkd426o8_r1_500-1478306516.jpg"></p> <p>  </p> <p> <img alt="Tumblr_o2ji6wvkkt1rkd426o3_r1_500-1478306532" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365419/tumblr_o2ji6wvKkT1rkd426o3_r1_500-1478306532.jpg"></p> <p>  </p> <p> <strong><u>Wat is RePlaced?</u></strong></p> <p>  </p> <p> RePlaced is een multidisciplinair project dat de huidige economische en industriële stand van zaken in Colombia onderzoekt aan de hand van drie geografisch historische lijnen doorheen het land, een rivier, een autostrade en een spoorweg, en de individuele verhalen en ervaringen van inwoners langs deze lijnen vertaalt. Hierbij focussen we vooral op de thema's van privatisering en ontheemding.</p> <p>  </p> <p> <img alt="Tumblr_o2ji6wvkkt1rkd426o6_r1_500-1478306586" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365420/tumblr_o2ji6wvKkT1rkd426o6_r1_500-1478306586.jpg"></p> <p>  </p> <p> <img alt="Tumblr_o2ji6wvkkt1rkd426o4_r1_500-1478306598" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365421/tumblr_o2ji6wvKkT1rkd426o4_r1_500-1478306598.jpg"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong><u>Wie zijn wij?</u></strong></p> <p>  </p> <p> Dit project wordt uitgevoerd door Jochem Casier (Belgium) en William Gutierrez (Colombia).</p> <p> Wij zijn een duo kunstenaars met een achtergrond in fotografie, letterkunde, vrije kunsten en transmedia. Na beiden school te lopen in Luca school of arts in Brussel hebben we veel rondgereisd en samengewerkt.</p> <p>  </p> <p> Beiden bestuderen we en wisselen we veel uit over elkaars landen en erfgoed en hebben we als gedeeld doel een betere dialoog te ontwikkelen tussen onze oorsprongen en waar zij voor staan. Jochem houdt zich tijdens het project hoofdzakelijk bezig met fotograferen en camerawerk. William legt zich toe op de interviews en het schriftelijk vastleggen van de verhalen en ervaringen onderweg.</p> <p> Met dit specifiek project willen we proberen om de grenzen tussen het artistieke en journalistieke nader te brengen in een poging aandacht te brengen tot de kwesties waarrond we werken. </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="Duo-1478304377" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365411/duo-1478304377.jpg"></p> <p>  </p> <p> <img alt="Gopr0569-1478306383" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365416/GOPR0569-1478306383.jpg"></p> <p>  </p> <p> <strong><u>Wat is de focus en het doel van het project? </u></strong></p> <p>  </p> <p> Het idee is om een beter inzicht te geven aan de verschillende fases in privatiseringsprocessen zoals die op vele plaatsen ter wereld voorkomen. Welke soort bedrijven met de regering werken, hoe industrie wordt gecontroleerd door zowel interne als externe politiek, wat de gevolgen zijn voor mensen die langs de zijlijn van industriële ontwikkeling leven en de invloed op hun bestaan.</p> <p>  </p> <p> Om dit verhaal naar voor te brengen willen we breken met het archetypische documentaire-model door het geheel meer als een reis te laten voelen. We willen geen typisch beeld van pijn en lijden brengen maar liever de verhalen vanuit het perspectief van de inwoners vertalen, door hun emotionele relatie tot wat zich rondom hen voordoet en hun vindingrijkheid in het zoeken naar oplossingen en manieren om hun leven in balans te houden. Anderzijds willen we een relevant geschiedkundig onderzoeksdocument ontwikkelen van een reeks plaatsen die grootschalig dreigen te veranderen. </p> <p>  </p> <p> <img alt="Barranquilla-1478305411" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365413/Barranquilla-1478305411.jpg"></p> <p>  </p> <p> <img alt="Tumblr_o2drzgvvgn1rkd426o1_1280-1478483959" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365948/tumblr_o2drzgvvGn1rkd426o1_1280-1478483959.jpg"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong><u>Welke media omvat het project?</u> </strong></p> <p>  </p> <p> Het project bestaat uit een uiteenlopende reeks media zijnde...</p> <p>  </p> <p> - Een documentaire kortfilm, waarin de geschiedenis en het proces van privatisering en verplaatsing binnen deze regio's vanuit het oogpunt van verschillende individuen wordt verteld.</p> <p>  </p> <p> -  Een reeks foto's die de bezochte locaties en hun omstandigheden weergeven.</p> <p>  </p> <p> -  Een archief van interviews met inwoners en hun ideeën, ervaringen en suggesties over de economisch-industriële geschiedenis en ontwikkeling van Colombia.</p> <p>  </p> <p> - Een boek waarin de drie lijnen, hun achterliggende geschiedenis en aanverwante onderwerpen diepgaand worden onderzocht, in foto’s, geschreven tekst, kaarten, referenties,...</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong><u>Waarom Colombia?</u></strong></p> <p>  </p> <p> We willen deze verhalen rond privatisering en ontheemding weergeven als een representatie van situaties die gebeuren in vele landen over de hele wereld. Colombia staat bekend als een van de landen met het hoogste aantal intern ontheemden. Aangezien de meeste berichtgeving over dit land altijd thema's als oorlog, guerilla-bewegingen en geweld betreffen willen we ook een andere invalshoek tonen. We vinden het hierbij tevens belangrijk om niet enkel een lijdensweg te portretteren maar ook de variëteit, culturele achtergrond en kwaliteiten van het land weer te geven.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong><u>Welke gebieden worden onderzocht? </u></strong></p> <p>  </p> <p> Het RePlaced project richt zich op drie parallel geografische lijnen die Colombia doorkruisen van Noord naar Zuid. </p> <p>  </p> <p> <img alt="Rio_magdalena_map-1478299820" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365392/Rio_Magdalena_map-1478299820.jpg"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <em><u>MAGDALENA RIVIER </u></em></p> <p> Deze rivier, de grootste van het land, die noord met zuid verbindt en vaak wordt beschouwd als de ruggengraat van het lokale cultureel erfgoed lijdt onder hevige uitdroging als gevolg van zowel het El Niño-effect en de voortgaande bouw van 15 hydro-elektrische dammen onder een contract met de Chinese overheid.</p> <p> De gevolgen voor de lokale bevolking en het leven in de dorpen langs de rivier worden algemeen genegeerd door de overheid, wat de oorzaak is van grote droogte, honger, verplichte herlokalisering van havens en aanlegpunten, verstoring van natuurlijke habitats en een groeiende vervuiling van wat nu al een van de meest gecontamineerde rivieren in zuid Amerika is.</p> <p>  </p> <p> <img alt="_1010484-1478308133" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365425/_1010484-1478308133.jpg"></p> <p>  </p> <p> <img alt="P1010329-1478308623" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365428/P1010329-1478308623.jpg"></p> <p>  </p> <p> <em><u>FERROCARRIL DEL ATLÁNTICO </u></em></p> <p> Een van de voormalige passagierstreinroutes die veel plaatsen langs de Magdalena rivier met elkaar verbond en verantwoordelijk was voor de bouw van een reeks steden die groeiden rond de aangelegde treinstations. Deze spoorlijn bood een enorme kans voor Colombia om te groeien en te evolueren, voor de inwoners om flexibel en vrij te bewegen, om handel op een vlotte en efficiënte manier te organiseren. Ondanks alle beloften werd spoorvervoer reeds snel beschouwd als een gedateerd transportmiddel en aan het begin van de jaren negentig werden zowat alle passagierstreinen in het land buiten werking gesteld. Een groot deel van deze spoorlijn is nu in de handen van de Drummond Mining Company, en wordt gebruikt voor grootschalige steenkooltransporten richting de noordkust van het land. Andere delen worden gebruikt door individuen die een micro-industrie hebben ontwikkeld door het vervoeren van passagiers met zelfgebouwde treinen, voortgeduwd door motorfietsen. Veel van de steden die eerder bloeiden als gevolg van de spoorlijn en de stations zijn in staat van verval en representeren een lang vergeten hoop op een progressieve toekomst.</p> <p>  </p> <p> <img alt="P1010557-1478308360" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365427/P1010557-1478308360.jpg"></p> <p>  </p> <p> <img alt="P1010050-1478308781" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365429/P1010050-1478308781.JPG"></p> <p>  </p> <p> <em><u>RUTA DEL SOL </u></em></p> <p> Deze snelweg is onderdeel van een netwerk van snelwegen, die een doorlopende lijn door heel Zuid-Amerika vormen, waarvan dit stuk route, oorspronkelijk genaamd de 'Ruta 45', begint in Loja, Ecuador en daarna in één lijn doorloopt naar Santa Marta en Barranquilla in het noorden van Colombia. De Ruta del Sol is met zijn 1500 kilometer de langste weg in het land die oorspronkelijk werd gebouwd rond de jaren vijftig en uitgroeide tot een van de belangrijkste handelsroutes in het land. Dit onder meer door een groot deel van de publieke middelen van de spoorweg te vervangen als een meer winstgevend transportmodel, de ontwikkeling van een rijkere olie-economie en doorlopende inkomsten door het opleggen van tol.</p> <p> Sinds 2011 heeft de overheid gewerkt om de originele rijbaan om te zetten in een autosnelweg met een dubbele rijstrook na een contract met een Braziliaans constructiebedrijf. Dorpen en woningen die niet conform gelegen zijn met de bouwplannen van de snelweg worden tot op vandaag op veel plaatsen weggeveegd en waar het dorp of de stad in kwestie te groot is, worden de wegen rondom geleid. Het resultaat hiervan is dat alle plaatsen die sterk afhankelijk zijn van het doorstromende verkeer zo goed als geen overlevingskans hebben. De realisatie van dit project wordt uitgevoerd met nauwelijks enige instemming van of begrip voor de lokale bevolking en de situatie waarin zij terecht komen.</p> <p>  </p> <p> <img alt="P1010039-1478309010" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365432/P1010039-1478309010.JPG"></p> <p>  </p> <p> <img alt="P1010005-1478309030" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/365433/P1010005-1478309030.jpg"></p> <p>  </p> <p> <u>Hoe ver staat het project momenteel?</u></p> <p> Een groot deel van het project werd reeds uitgevoerd op zelfstandige basis. Het idee voor het onderzoek ontwikkelde zich na een eerste reis langs de Ruta del Sol in April 2015. Na een diepgaand geschiedkundige lectuurstudie, trajectonderzoek en planning werd een eerste reis van twee maanden ondernomen in December 2015 en Januari 2016. Op deze reis legden we een totale afstand van 6000 kilometer af langs de beschreven lijnen en bezochten vele relevante dorpen. Hierbij werd reeds zo’n 40 uur aan videomateriaal vastgelegd, wat voor het grootste deel uit interviews bestaat. Eveneens werden verschillende fotoreeksen ontwikkeld, informatie verzameld en contacten gelegd voor de opvolging van het project. </p> <p>  </p> <p> Een selectie uit onze interviews kun je hier zien (volg de youtube-links voor meer info):</p> <p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FbkUsxFXW8p8%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbkUsxFXW8p8&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FbkUsxFXW8p8%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F0rhb8CtC9VI%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0rhb8CtC9VI&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F0rhb8CtC9VI%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FZDDNlwszETo%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZDDNlwszETo&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FZDDNlwszETo%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fbn1V5i4P0Pw%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbn1V5i4P0Pw&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fbn1V5i4P0Pw%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe></p> <p>  </p> <p>  </p>

Allocation of funds

<p> Deze inzameling dekt in grote mate:</p> <p>  </p> <p> -Beide reizen naar Colombia: Vliegtuigtickets, benzine, verblijf,... 2000 euro</p> <p> -Video en fotomateriaal: camera's, drone, stabilizers,.. 1000</p> <p> -Post productie: video editing, muziekontwikkeling, vertalingen,... 1000</p> <p> -Ontwikkeling, ontwerp en afdrukken van het boek. 1000</p> <p>  </p> <p> Als we ons doelbedrag overschrijden zullen we het resterende geld gebruiken om een tentoonstelling samen te stellen waar we al het materiaal willen samenbrengen in één ruimte.</p>

Rewards

€5

 • 1 contribution
Een grote dank voor de hulp! Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film.

Estimated delivery: September 2017

€15

 • 5 contributions
Genummerde en gesigneerde foto van het project 10x15cm + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film.

Estimated delivery: September 2017

€25

 • 7 contributions
Middelgrote gesigneerde en genummerde foto van het project 20x30 + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + Je ontvangt een persoonlijke postkaart van onze reis.

Estimated delivery: September 2017

€45

 • 10 contributions
RePlaced fotoboek + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film.

Estimated delivery: September 2017

€60

 • 3 contributions
Fotoboek + middelgrote foto-afdruk naar keuze 20x30 + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film

Estimated delivery: September 2017

€80

 • 3 contributions
Fotoboek + 2 middelgrote getekende foto's naar keuze 20x30 + uitnodiging voor exclusieve premiere van de documentaire voor onze bijdragers + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + Een uitnodiging voor ons Colombiaans premiere-diner in Brussel

Estimated delivery: September 2017

€100

 • 5 contributions
2 fotoboeken + 2 gesigneerde foto's 20x30+ Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + 2 uitnodigingen voor ons Colombiaans premiere-diner in Brussel

Estimated delivery: September 2017

€200

 • 1 contribution
4 fotoboeken + 1 grote gesigneerde afdruk uit het project naar eigen keuze 50x70 + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + 4 uitnodigingen voor ons Colombiaans premiere-diner in Brussel

Estimated delivery: September 2017

€500

  10 fotoboeken en een ingekaderde, gesigneerde print naar eigen keuze uit het project, groot formaat 120x80cm + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + 6 uitnodigingen voor ons Colombiaans premiere-diner in Brussel + 3 uur gratis foto-services op een locatie naar keuze in België.

  Estimated delivery: September 2017

  €750

   15 fotoboeken, 3 gesigneerde foto's 20x30 en een ingekaderde, gesigneerde print naar eigen keuze uit het project, groot formaat 120x80cm + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + 8 uitnodigingen voor ons Colombiaans premiere-diner in Brussel + 7 uur gratis foto-services op een locatie naar keuze in Belgie.

   Estimated delivery: September 2017

   €1.000

   • 1 contribution
   20 fotoboeken, 2 uitvergrote, gekaderde en gesigneerde prints naar keuze 120x80cm, persoonlijk overhandigd door de artiesten + Jouw naam zal vermeld worden in de generiek van onze film + 10 uitnodigingen voor ons Colombiaans premiere-diner in Brussel + Complete dag gratis foto-services op een locatie naar keuze in Belgie.

   Estimated delivery: September 2017

   Make a donation

   Give what I want