Tricolor: rising united colors of Belgium to fulfill dreams

Droomt u van ballonvaren voor uzelf of voor anderen ? Wilt u uw liefde voor België en zijn regio's onderstrepen? Stap dan in ons project.

Project visual Tricolor: rising united colors of Belgium to fulfill dreams
Failed
27
Contributions
08/03/2015
End date
€3.767
Out of €15.000
25 %

Tricolor: rising united colors of Belgium to fulfill dreams

<p> Dit project, onder de bescherming van de Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie, met de keuze van de drie kleuren, zwart, geel en rood, is voor iedereen die van een ballonvaart droomt, voor zichzelf of voor kinderen met beperkingen, en hun gehechtheid aan België, zijn regio’s en zijn diversiteit willen onderstrepen.</p> <p>  </p> <p> <strong><u>De bouw van de twee driekleuren luchtballonnen.</u></strong> De twee luchtballonnen hebben elk een totaal volume van 3.000 kubieke meter, wat het vervoer van vier passagiers mogelijk maakt. De BBC voorziet op de top van elke luchtballon een persoonlijke afdruk van alle mensen die een bijdrage hebben geleverd om de bouw van de ballon mogelijk te maken. Daaronder komen 12 driekleurige stroken van 20 meter hoogte die de driekleurige vlag vormen. De logo's van de sponsors worden aan de basis van de luchtballonnen aangebracht.</p> <p> <img alt="V17.608_belgian_balloon_club-1416400275" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/139464/V17.608_BELGIAN_BALLOON_CLUB-1416400275.jpg"></p> <p>  </p> <p> <u><strong>Financiële details van het project</strong></u></p> <p>  </p> <p> Onze financiële doelstelling is 15.000 €. Dit doel is gebaseerd op de "minimalistische" volgende veronderstellingen:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Inkomsten_min-1417272553" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142317/Inkomsten_MIN-1417272553.jpg"></p> <p>  </p> <p> De kosten van het project zijn:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Kosten_min-1417272577" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142318/Kosten_MIN-1417272577.jpg"></p> <p>  </p> <p> Opmerking: 1 mand, 4 cylinders, 1 brander, 1 aanhangwagen en 1 ventilator zijn door de BBC voorzien.</p> <p>  </p> <p> <strong><u>Doel van de BBC</u></strong></p> <p> De doelstelling van de BBC is de financiële doel van 15.000 € te overschrijden om twee nieuwe driekleur ballonnen te kunnen bouwen. Aan de financiële doel voor het eerste doek wordt een "oversschrijding" van € 87.300 toegevoegd. Om daar aan te komen, hebben wij de volgende "maximalistische" hypothese:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Inkomsten_max-1417272598" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142319/Inkomsten_MAX-1417272598.jpg"></p> <p>  </p> <p> De kosten van de twee doeken zijn:</p> <p>  </p> <p> <img alt="Kosten_max-1417272620" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/142320/Kosten_MAX-1417272620.jpg"></p> <p>  </p> <p> Opmerking: 1 mand, 8 cylinders, 1 brander, 2 aanhangwagens et 2 ventilatoren worden door de BBC voorzien.</p> <p>  </p> <p> Samen zullen we dit ambitieuze doel bereiken!</p> <p>  </p> <p> Wij danken De Heer Patrick Debétencourt voor meerdere foto's gemaakt ter gelegenheid van de "Lorraine Mondial Air Ballons" en de "Hottolfiades". ( zie website http: // www.pbase.com / debetencourt)</p> <p>  </p>

Allocation of funds

<p> Sinds zijn oprichting, heeft de BBC zes driekleurige luchtballonnen (zwart, geel, rood) gestart, gedoopt en gesponsord door leden van de Koninklijke familie.</p> <p> ° Gebouwd ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de nationale onafhankelijkheid, werd de luchtballon " De Onafhankelijke "gedoopt door H. M. Koningin Fabiola in juni 1980 in Opheylissem-Hélécine .</p> <p> ° Vijf jaar later zijn opvolger " De nieuwe Onafhankelijke ", met de ondersteuning van H. M. Koningin Fabiola.</p> <p> ° De Vorstin doopte, in september 1990 te Laken, de luchtballon "Boudewijn", gebouwd voor de ceremonieën van het Jubileum " 40-60 " van Z. M. De Koning.</p> <p> ° In september 2000,  werd in Ciergnon, de driekleur "Paola" gedoopt door H. M. Koningin Paola.</p> <p> ° In juni 2005 in Nijvel, doopte Prinses Astrid de luchtballonnen « Astrid » en « Laetitia Maria ».</p> <p> ° En tenslotte in mei 2009 in Floreffe, doopte H.K.M Prinses Claire de laatste van de serie, de luchtballon « Prinses Claire ».</p> <p>  </p> <p> Zonder enige exclusiviteit over hun gebruik werd besloten dat deze luchtballonnen zouden ingeschakeld worden voor missies van vertegenwoordiging. Bij de uitvoering van vele vluchten in België, waren zij ook de banner van ons land tijdens vergaderingen en dienstreizen in het buitenland zoals: Frankrijk, Nederland, de VS, Leningrad, Kenia, Cappadocie, Marokko en Oekraïne bijvoorbeeld.</p> <p>  </p> <p> Vandaag wordt de Belgian Balloon Club vzw geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Vijf van de zes driekleurige luchtballonnen zijn aan het einde van hun leven en moeten vervangen worden. Daarom wordt nog deze winter gestart met de bouw van twee ballonnen. Om dit project te kunnen realiseren nodigt de BBC particulieren en bedrijven uit om, via crouwdfunding of financiële participatie in het project te stappen.</p> <p>  </p> <p> Die particulieren of bedrijven krijgen meteen de gelegenheid om eveneens in een sociaal project te stappen waarvoor de BBC zich wil inzetten. Al in 1981 organiseerde de BBC een dag voor kinderen die met beperkingen. Ook vandaag werken we nog steeds aan financiëel haalbare oplossingen om gratis ballonvluchten aan te bieden aan kinderen met beperkingen die daarmee een droom in vervulling zien gaan.</p> <p>  </p> <p> Het is in dit kader dat de BBC, met de steun van de provincie Luxemburg, in juni 2012, een mand Easy access liet bouwen die aan mensen met een beperkte mobiliteit de mogelijkheid biedt om makkelijk aan boord te gaan om zo van een ballonvlucht te genieten.</p> <p>  </p> <p> In het kader van het project "Driekleur: vliegende Belgische kleuren om dromen te realiseren" dat ondersteund wordt door de Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie, wenst de BBC samen te werken met verenigingen zoals "Make-A-Wish-<em>Belgium-South</em>". Ook de zustervereniging in Vlaanderen wil, zodra daar verzoeken voor binnen lopen, met de BBC samenwerken.</p> <p>  </p> <p> <u><strong>Interesse in dit project? « Welcome on board »</strong></u></p> <p>  </p> <p> Laat u verleiden door een sterk, aantrekkelijk en origineel project dat het mogelijk maakt om deel te nemen aan de bouw van twee nieuwe hete luchtballonnen met elk een volume van 3.000 kubieke meter die onze Belgische driekleur in binnen- en buitenland vertegenwoordigen.</p> <p> Vindt u die luchtballonnen zo mooi en wilt u uw gehechtheid aan België, zijn regio's en zijn diversiteit betuigen? Steun dan het project via de categorie <strong>"Genegenheid"</strong>.  </p> <p> Wilt u één van de deelnemers van het project worden om aan kinderen met beperkingen de mogelijkheid te bieden om hun droom te verwezenlijken? Stap dan via het <strong>"Co-peterschap"</strong> in het avontuur.  </p> <p> Droom je van een project waarbij de twee nieuwe luchtballonnen betrokken kunnen worden? Stuur ons dan uw voorstel.  </p> <p> Wilt u live van het buitengewone gevoel van een vlucht met een ballon genieten, kies dan de vlucht die u best bevalt in een van de categorieën <strong>Private</strong>, <strong>Exclusief</strong>, <strong>Koppel </strong>of <strong>Driekleur</strong>.</p> <p> Wilt u een typisch Belgisch product, via een niet alledaags medium in de aandacht plaatsen, kies dan de categorie <strong>"Dit is Belgisch"</strong>.</p> <p>  </p> <p> <strong><u>Uw project voor "uw" luchtballon</u></strong></p> <p> Bij uw inschrijving krijgt u de gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen. Daaruit zal, rekening houdend met aerostatica en met wettelijke en budgettaire beperkingen, een selectie worden gemaakt. Als uw activiteit gekozen wordt, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u deelnemen aan de ontwikkeling ervan.</p> <p> Hierbij al een aantal voorbeelden van mogelijke activiteiten:</p> <p> ° Realisatie van foto's en video's en reportages van de bouw van de luchtballon.</p> <p>  </p> <p> <img alt="1658469_677035525693429_740456701_o-1415082458" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/134325/1658469_677035525693429_740456701_o-1415082458.jpg"></p> <p>  </p> <p> ° Organiseren, ter gelegenheid van de inaugurele vlucht, een post vlucht om naar elke contribuant een postkaart ter herinnering van het project te sturen;</p> <p> ° Iedereen laten vliegen die in het kader van dit project hebben bijgedragen voor een vlucht;</p> <p> ° Deelnemen aan de nationale feestdag op 21 juli in het Jubelpark. Opblazen van de luchtballon, en van een mini driekleur luchtballon;</p> <p> ° Ter bevordering van de studie van de wetenschappen, kunnen scholen een namiddag "warme lucht" organiseren in het provinciaal domein van Opheylissem:</p> <p> - Animatie door de leraar van de klas, op basis van een "pakket” met als thema: ”De luchtballon”;</p> <p> - In praktijk brengen van talrijke principes, eigenschappen en wetenschappelijke theorieën;</p> <p> - Lezen van landkaarten, en geografische observaties;</p> <p> - Lezen van de gegevens die werden verstrekt door het weerstation;</p> <p> - Bouwen van papieren hete luchtballonnen;</p> <p> - Leren knopen maken;</p> <p> - Organisatie van een wedstrijd om een passagier aan te duiden die mee mag vliegen;</p> <p>  </p> <p> <img alt="P1090437-1415051765" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/134271/P1090437-1415051765.jpeg"></p> <p>  </p> <p> - Vliegen in een luchtballon of het opblazen van een driekleur mini-luchtballon;</p> <p> ° Een luchtballon ter beschikking stellen voor stichtingen van Belgische verenigingen die actief zijn in de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede:</p> <p> -<u> Ziekenhuizen </u>de mogelijkheid geven om aan jonge zieke mensen een vlucht in een ballon aan te bieden.</p> <p> <u>- Verenigingen</u> laten deelnemen aan de integratie van probleem jongeren of voortijdige schoolverlaters, om ze opnieuw te motiveren.</p> <p> ° België vertegenwoordigen:</p> <p> - Deelname aan meetings in het buitenland zoals Lorraine Mondial Air Ballons, Château-d'Oëx, enzomeer;</p> <p> - Vergezellen van Belgische delegaties in het buitenland;</p> <p> - Ondersteunen van onze Rode Duivels bij wedstrijden van de  Euro 2016, Euro 2020;</p> <p> - Enzovoort ...</p> <p>  </p> <p> <img alt="Copie_de_dsc_5589-1415082711" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/134327/Copie_de_DSC_5589-1415082711.jpeg"></p> <p>  </p> <p> Deel uw ideeën, uw wensen, uw ambities, uw dromen, zodat deze twee luchtballonnen de uwe zijn, zodat iedereen die aan dit project heeft meegewerkt, beloond wordt.</p>

Rewards

€10

Categorie "Genegenheid ". Uw naam of pseudonaam krijgt een plaats in het "bezoekers boek" van een van de ballonnen.

Estimated delivery: June 2015

€25

Categorie "Ieder zijn kans". Je neemt deel aan de loting om één van de vier plaatsen aan boord van een ballon te winnen om zo van een spannende vlucht te genieten. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam in het "bezoekers boek" + Je neemt deel aan de loting om één ballonvaart te winnen.

Estimated delivery: June 2015

€50

Categorie "Post vlucht". De doopvlucht wordt een postvlucht met honderden postkaarten. Die postkaarten zijn voorzien van speciale driekleurzegels en ze worden naar alle deelnemers verzonden. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam in het "bezoekers boek" + Je neemt deel aan de loting om één ballonvaart te winnen + Een postkaartje van het project.

Estimated delivery: June 2015

€100

Categorie « Co-peterschap » U personaliseert "uw" luchtballon door de plaatsing van uw naam of pseudonaam op een paneel op een speciaal voorbehouden plaats aan de bovenkant van de ballon. Een bezoek aan de werkplaats van de fabrikant zal georganiseerd worden voor drie gelukkigen die uit de categorie Co-peterschap geloot worden. De datum van dit bezoek zal afhangen van de datum waarop de twee luchtballonnen in productie zullen gaan. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam op de bovenkant van de ballon + Bezoek aan de werkplaats van de fabrikant (loting) + De gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen. + Je neemt deel aan de loting om één ballonvaart te winnen + Een postkaartje van het project

Estimated delivery: June 2015

€200

Categorie « Drie kleuren » U wenst uzelf of iemand anders een vlucht aan te bieden. Deze vlucht heeft plaats binnen de 18 maanden na de inhuldigingsvlucht. Wij voorzien Champagne (alcoholvrij voor kinderen) en een speciaal inhuldigingspakket en andere voordelen van het Co-peterschap. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam op de bovenkant van de ballon + Bezoek aan de werkplaats van de fabrikant (loting) + De gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen. + Je neemt deel aan de loting om één ballonvaart te winnen + Een postkaartje van het project + Speciaal inhuldigingspakket (Diploma, Pet, T-Shirt, Pins) + Ballonvaart voor één persoon + Champagne (alcoholvrij voor kinderen)

Estimated delivery: June 2015

€450

Categorie « Koppels». Zelfde formule als de "Drie kleuren” categorie, maar deze keer als koppel en eindigend met een speciaal luchtpiloot-diner, aangeboden in de volle natuur. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam op de bovenkant van de ballon + Bezoek aan de werkplaats van de fabrikant (loting) + De gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen + Een postkaartje van het project + Speciaal inhuldigingspakket (Diploma, Pet, T-Shirt, Pins) + Ballonvaart voor één koppel + Champagne (alcoholvrij voor kinderen) en luchtpiloot-diner.

Estimated delivery: June 2015

€800

Categorie « Exclusief ». Dit is de formule "Drie kleuren" maar dan voor vier passagiers en voorafgegaan door een deelname aan de doopceremonie van één van de twee nieuwe luchtballonnen. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam op de bovenkant van de ballon + Bezoek aan de werkplaats van de fabrikant (loting) + De gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen + Een postkaartje van het project + Speciaal inhuldigingspakket (Diploma, Pet, T-Shirt, Pins) + Ballonvaart voor vier passagiers + Champagne (alcoholvrij voor kinderen).

Estimated delivery: June 2015

€1.000

Categorie « Private ». Deze formule is vergelijkbaar met de categorie "Exclusief" en ze is van toepassing voor mensen die vanop hun eigendom of van vanuit een plaats naar hun keuze, maar wel in België, wensen te vertrekken, onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige vergunningen. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam op de bovenkant van de ballon + Bezoek aan de werkplaats van de fabrikant (loting) + De gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen + Een postkaartje van het project + Speciaal inhuldigingspakket (Diploma, Pet, T-Shirt, Pins) + Ballonvaart voor vier passagiers + Champagne (alcoholvrij voor kinderen). Opmerking: voor een vlucht in het buitenland, zullen de kosten van reizen, maaltijden en accommodatie voor het hele team in rekening gebracht worden.

Estimated delivery: June 2015

€5.500

Categorie « Dit is Belgisch ». U wilt een product promoten met een typisch uitgesproken Belgisch karakter. Uw logo, met een omvang van twee vierkante meter wordt gedurende 5 jaar aangebracht onder het onderste deel van de ballon. Een schitterende blikvanger, goed zichtbaar en vaak gefotografeerd bij het opstijgen en landen. Uw logo zal ook in de media worden gepubliceerd, op publicaties en op de T-shirts van het project. U heeft ook recht op een privévlucht. Overzicht van de wederdiensten: Uw naam of pseudonaam op de bovenkant van de ballon + Bezoek aan de werkplaats van de fabrikant (loting) + De gelegenheid om voor elke ballon een peter of meter en uw ideeën voor mogelijke activiteiten van de ballons voor te stellen + Een postkaartje van het project + Speciaal inhuldigingspakket (Diploma, Pet, T-Shirt, Pins) + Privévlucht voor vier passagiers + Champagne (alcoholvrij voor kinderen) + Uw logo aangebracht onder het onderste deel van de ballon, gepubliceerd in de media, op publicaties en op de T-shirts van het project.

Estimated delivery: June 2015

Make a donation

Give what I want