Un masque pour tous !

Back the project on KissKissBankBank!

Visueel van project Un masque pour tous !
Mislukt
3
Backers
13/04/2020
Einddatum
5 voorverkoop
Voor 650
1 %
Lokale
ontwikkeling
Eerlijke
handel
Bijstand
aan
migranten

Un masque pour tous !

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning