Volt Belgium

Draag jouw steentje bij aan de eerste verkiezingscampagne van Volt België en steun de opkomst van de eerste pan-Europeese politieke partij

Visueel van project Volt Belgium
Mislukt
30
Backers
13/09/2018
Einddatum
€2.195
Voor €10.000
22 %

Volt Belgium

WAAROM VOLT? 

Spreekt het Europese project ook jou aan? Denkt u echter dat het politieke en democratische beheer van de Europese Unie moet worden verbeterd? Bent u ervan overtuigd dat Europa het machtsniveau is dat effectieve antwoorden kan bieden op de uitdagingen van de economische en technologische globalisering, de instabiliteit van bepaalde regio's in de wereld of de enorme ecologische uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd? 

Dit is ook de overtuiging van de Volt-beweging. In tegenstelling tot degenen die terugtrekking bepleiten, geloven we dat Europa onze beste hoop is. Het is een van de beste niveaus om beleid te ontwikkelen waarvan de impact duurzaam en reëel is voor het dagelijks leven van alle burgers. Volt groeit vandaag als een politieke kracht in België en Europa dankzij een team van zeer gemotiveerde vrijwilligers. Onze Algemene Vergadering in juli 2018 trok de aandacht van de media. Een aanzienlijk deel van de bevolking in Wallonië, Brussel en Vlaanderen betreurt de opkomst van extremen in heel Europa. Dit merken wij elke dag. Tegelijkertijd zijn burgers het onvermogen van traditionele politieke partijen om verder te kijken dan hun eigenbelang beu. Mensen hebben behoefte aan een positief alternatief, een alternatief dat nieuwe perspectieven aanreikt, effectieve oplossingen voorstel, gebaseerd op de context van vandaag en niet op de recepten van gisteren. Volt wil dit politieke alternatief met uw hulp opbouwen rond een robuust pro-Europees project, dat fel opkomt voor sociale inclusie, justitie, slimme governance en duurzame ontwikkeling. 

Op 29 maart 2017, toen artikel 50 werd geactiveerd en Brexit zich in gang zette, maakte het Volt-team zijn eerste Facebook-pagina aan en begon het de status-quo uit te dagen. Sindsdien zijn we exponentieel gegroeid en werden lokale fracties in 30 landen opgericht.

WIE IS VOLT BELGIË? 

Volt België is de Belgische tak van Volt Europa, een nieuwe pan-Europese progressieve beweging die een inclusieve nieuwe manier van aan politiek doen wil verdedigen. We zijn een heterogene groep mensen met verschillende achtergronden, al dan niet betrokken in het beroepsleven. We kunnen op een groeiend aantal deskundigen op verschillende gebieden rekenen. Volt België is aanwezig in alle drie de gewesten. We delen zowel liefde voor ons land als een diepe genegenheid voor het continent waartoe we behoren. Wij zijn teleurgesteld over de manier waarop de instellingen van de Europese Unie functioneren. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat Europese burgers hun krachten kunnen bundelen, hun inzet en hun energie kunnen gebruiken om de manier van politiek doen op het niveau van de Europese instellingen te veranderen en te verbeteren. 

Ontmoet het Belgische team van Volt. 

We willen je ook nog speciaal voorstellen aan, van links naar rechts, Jean-Yves, Marcela en Arno. Tijdens de algemene vergadering werden ze met een enorme meerderheid door de Volt-leden verkozen en nu werken ze dag en nacht om onze fractie klaar te stomen voor de verkiezingen. Arno en Jean-Yves werden onze co-presidenten en Marcela werd verkozen als onze penningmeester.

Bekijk ook onze website en ontdek de eerste artikelen die over ons zijn gepubliceerd: 

https://www.voltbelgie.org/  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180727_03634950  

http://www.lalibre.be/actu/international/volt-ce-mouvement-politique-qui-veut-revolutionner-l-europe-5b5c25df553269254856fd4d 

 
 

WAAROM VOLT BELGIË FINANCIEEL STEUNEN? 

Volt België groeit snel. We hebben reeds lokale teams in alle drie de regio's van het land. Het aantal steden waarin we actief zijn neemt wekelijks toe. Deze ontwikkeling toont de honger van de Waalse, Brusselse en Vlaamse burgers voor een positief voorstel met betrekking tot het Europese project. Een voorstel dat het mogelijk wilt maken om op het juiste niveau te handelen om zo een echt positief effect op ons dagelijks leven te verzekeren. Om de beweging te versterken, hebben we nieuwe menselijke hulpbronnen nodig. Daarom zoeken we jouw steun via deze crowdfunding-campagne. Laten we samenwerken om onze stem te laten horen op alle politieke niveaus waaraan Volt België wil deelnemen. 

De komende twee maanden zullen heel belangrijk zijn voor Volt België. De beweging zal deelnemen aan haar eerste verkiezingen, door lijsten te presenteren in een reeks Brusselse gemeenten, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Daarna zullen we ook deelnemen aan de komende regionale, federale en Europese verkiezingen in mei 2019. 

Uw steun zal ons in staat stellen om onze boodschap en onze voorstellen aan een groter aantal Belgische kiezers voor te stellen. Zo willen wij een nieuwe wind en een andere visie laten waaien doorheen het democratische landschap van ons land. 

 

Waar dient de collecte voor

WAARVOOR ZAL JE DONATIE GEBRUIKT WORDEN?

Deze inzameling heeft als doel het bekostigen van volgende uitgaven:

1) Campagnematerialen zoals: flyers, stickers, banners, t-shirts en het printen van politieke brochures

Geschatte kost: €2.200,00

2) Mainstream Media en visibiliteit

Geschatte kost: €2.000,00

3) Hiring our first full-timer responsible for the campaign during 3 months (who this person will be, will be decided on and communicated next week)

3) Het aanwerven van onze eerste part-time werknemer om onze verkiezingscampagne in goede banen te leiden.

Geschatte kost: €5.000,00

Als we dit doel overschrijden zullen alle extra fondsen naar ons campagnefonds gaan. Elke donatie zal dus gebruikt worden om Volt kandidaten te helpen om verkozen te raken.

Het totale bedrag van deze inzameling zal op de Tirodos-rekening van de VZW Volt Belgium worden gestort.

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil