Brussels Blue Community

Help ons om van Brussel een Blue Community te maken!

Visueel van project Brussels Blue Community
Geslaagd
104
Backers
06/06/2019
Einddatum
€3.190
Voor €3.000
106 %
Gesteund door
IHECS ondersteunt het project: Brussels Blue Community

Brussels Blue Community

Een ‘Blue community’ ?

Een ‘Blue Community’ is een stad die zich inzet om het recht van de mens op water te respecteren, het gebruik van waterflesjes binnen de gemeentelijke context te verbieden en een publiek beheer, distributie en verdeling van de waterbronnen te garanderen. Dit Canadese concept verspreidt zich momenteel doorheen Europa. Parijs en Berlijn zijn onlangs ‘Blue Communities’ geworden. Dus waarom niet Brussel ?

Ons project

Aan de hand van een transmediale campagne (sociale media en website) en een documentaire willen we mensen overtuigen de Brusselse regering aan te zetten om van Brussel ook een ‘Blue Community’ te maken.  

De documentaire willen we vertonen tijdens een evenement waarbij we verschillende experten binnen de sector uitnodigen om een conferentie te houden rond deze kwestie.  

Onze ploeg

Wij zijn zes studenten in de Master Socio-Culturele Animatie en Permanente Educatie aan de IHECS te Brussel. Wat ons bij elkaar heeft gebracht is de constatering dat de toegang tot water wordt bedreigd en toch maar al te vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Onze grootste motivatie is het geloof dat wij een concrete en positieve impact kunnen hebben op Brussel; een stad die ons nauw aan het hart ligt.

Vragen ? -> brusselsbluecommunity@gmail.com

 

Dankuwel voor uw steun !

 

Waar dient de collecte voor

Waarvoor zullen we het geld gebruiken?

Eerst en vooral zal er € 500 naar het evenement gaan voor de huur van het materiaal, de vergoeding van de sprekers, communicatie, etc. Vervolgens zijn we van plan om ter waarde van € 100 kaarten en affiches te verspreiden waarop alle publieke waterfonteintjes in de stad aangeduid staan. Reis- en verblijfskosten naar andere Blue Communities zoals Parijs en Berlijn (€ 600) vormen een derde deel van het budget. Onze laatste en belangrijkste uitgave is het in dienst nemen van een illustrator (€ 1700). Water blijft grotendeels verborgen en door animatie te integreren in de documentaire kunnen het ondergedompelde deel van de ijsberg op een poëtische manier terug weergeven.  

Wat als we meer zouden krijgen ?

Dat zou super zijn!
We zouden dan vooral verder aan de website willen werken: aankoop van een domeinnaam, plug-ins, etc. Vervolgens zouden we een meer doorgedreven samenwerking met de illustrator aangaan zodat zij/hij meer tijd hierin kan steken en complexere technieken kan gebruiken voor de animatie in de documentaire.

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil