(Dé)clic : la sécurité en ligne, par et pour les jeunes

Steun een innovatief project waarbij jonge mensen leren hoe ze op een veilige manier kunnen omgaan met nieuwe technologieën!

Project visual (Dé)clic : la sécurité en ligne, par et pour les jeunes
Successful
47
Contributions
27/06/2018
End date
€3.147
Out of €3.000
104 %

(Dé)clic : la sécurité en ligne, par et pour les jeunes

<p><strong><em>&laquo;&nbsp;Ik ben op Internet gegaan om nieuwe personen te ontmoeten. Ik werd aangesproken door een jongen die zei dat hij me knap vond. Dan probeerde hij me te overtuigen om hem even via de webcam mijn borsten te laten zien. Direct daarna kreeg ik een bericht via facebook: &lsquo;Kleed je verder uit, anders verspreid ik de foto van jouw borsten&rsquo;. Hij kende mijn school, mijn adres, de namen van mijn familie en mijn vrienden&hellip; Ik heb geweigerd, en hij heeft de foto verstuurd naar iedereen.&nbsp;&raquo;</em></strong><br />&nbsp;</p><p><strong>Amanda Todd, slachtoffer van cyberpesten, pleegde zelfmoord in 2012. Ze was 15 jaar oud.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>ECPAT BELGIE</strong></p><p>&nbsp;</p><p>ECPAT Belgi&euml; is het Belgische lid van ECPAT Internationaal, het&nbsp;enige netwerk dat volledig gewijd is aan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Het werk van ECPAT België, lid van ECPAT Internationaal, is gebaseerd op deze drie belangrijkste pijlers:&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>VOORKOMEN: door regelmatige preventieacties bij professionals zoals hoteluitbaters, advocaten en voogden, zet onze sensibiliseringsactie de realiteit van de seksuele uitbuiting van kinderen in het daglicht om te vermijden dat dergelijk misbruik wordt gepleegd.</p><p>LUISTEREN: de stemmen van de kinderen staan centraal in ons werk en worden weerspiegeld in ons onderzoek, onze programma&#39;s, onze campagnes en onze strategische keuzes.</p><p>MOBILISEREN: de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voeren we samen. Samen met haar partners, mobiliseert ECPAT België zich dagelijks om de kinderen te beschermen.</p><p>&nbsp;</p><p><img width="100%" alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/512715/logo-ecpat-tw-1525422196.jpeg" /></p><p>&nbsp;</p><p><strong>PRESENTATIE VAN HET PROJECT</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Van &lsquo;Make-it-Safe&rsquo; naar &lsquo;(D&eacute;)clic&rsquo;</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Volgens een studie van <a target="_blank" href="https://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/index.html?r=64">EU Kids Online</a>, is in Europa 33% van de ondervraagde kinderen (11-16 jaar) online in contact gekomen met onbekenden, 14,5% kreeg seksueel getinte beelden of video&rsquo;s te zien, 9,5% heeft een online contact ook re&euml;el ontmoet en 6,5% werd ge&iuml;ntimideerd via internet.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hoewel internet een bijzonder platform is voor leren, creativiteit en communicatie, kan het ook misbruikt worden: het kan minderjarigen blootstellen aan de risico&rsquo;s van seksuele uitbuiting en misbruik, zoals cyberpesten, <em>sexting/ sextorsion</em> (het uitwisselen van seksueel gekleurd materiaal, met risico op chantage en bedreigingen) of <em>grooming</em> (feit waarbij een volwassene het vertrouwen van een kind probeert te winnen met de bedoeling het seksueel te misbruiken). Uiteraard is het niet de bedoeling jongeren de toegang tot internet te ontzeggen, maar wel hen te leren hoe ze het in alle veiligheid kunnen gebruiken.</p><p>&nbsp;</p><p>Het project (D&eacute;)clic is het logische vervolg op het project &lsquo;Make- it Safe&rsquo;. Het kreeg vorm vanuit de vaststelling dat een jongere die in nood is, zich makkelijker wendt tot een andere jongere om hulp te vragen. Vandaar de noodzaak om minderjarigen voldoende te wapenen, enerzijds om zich te beschermen tegen de risico&rsquo;s van Internet en anderzijds om andere jongeren raad te geven.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>&laquo;&nbsp;Sinds ik geleerd heb hoe ik potenti&euml;le risico&rsquo;s kan herkennen en hoe ik er kan mee omgaan, voel ik me beter in staat om andere jongeren te helpen om hun veiligheid online te bewaken&nbsp;&raquo;.<br />L&eacute;o, 16 jaar, kreeg een vorming in het kader van het project &lsquo;Make-it Safe&rsquo;.</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>&laquo;&nbsp;Ik heb geleerd dat er enorme risico&rsquo;s verbonden zijn aan sexting. Vermits het&nbsp;onder jongeren een wijd verspreid gebruik is, en vooral dan bij niet begeleide minderjarige vluchtelingen/ vreemdelingen, was het voor mij heel nuttig om inzicht te krijgen in deze risico&rsquo;s en te weten hoe ik ze kan vermijden&nbsp;&raquo;.</em><br />Laura, opvoedster in een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, coach van het project &lsquo;Make-it Safe&rsquo;.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><img width="100%" alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/512742/Capture_d_e_cran_2018-05-04_a__10.57.50-1525423942.png" /></p><p>&nbsp;</p><p>Het project Make-it Safe werd uitgerold in 5 Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, Belgi&euml;, Verenigd Koninkrijk en Nederland) tussen januari 2013 en december 2014. Het had als bedoeling de vragen rond online veiligheid op een rechtstreekse manier met de jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te kaarten door middel van interactieve hulpmiddelen en methodes (<a target="_blank" href="https://ecpat.be/nl/category/brochure-mis-nl/">brochures</a>, <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/channel/UCdt8rtVCMwtgXBkn7_6RBYA">video&rsquo;s</a>, strips,&hellip;).</p><p>&nbsp;</p><p>Zijn originaliteit bestaat erin dat de jongeren als acteurs van hun eigen preventiecampagne andere jongeren sensibiliseren. ECPAT heeft op die manier samengewerkt met scholen, opvangcentra voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en jeugdbewegingen.</p><p>&nbsp;</p><p>Dit project werd een denderend succes, toegejuicht door de mensen op het terrein en door de kinderen zelf. Uit de&nbsp;eindevaluatie van dit project blijkt trouwens dat &laquo;&nbsp;het project aanzienlijk bijgedragen heeft tot het vermogen van jongeren om problemen op te lossen en verantwoorde maatregelen te nemen om hun goed gevoel en de gerustheid van hun vrienden veilig te stellen. Hun betrokkenheid zorgde ervoor dat andere kinderen effici&euml;nt ingelicht en gesensibiliseerd werden met betrekking tot het omgaan met de risico&rsquo;s verbonden aan het gebruik van nieuwe technologie&euml;n&nbsp;&raquo;.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Waarom een beroep doen op het publiek?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>De Europese fondsen om het project Make-it-Safe op te starten, werden toegekend voor een periode van twee jaar. Hoewel we wisten dat het project beperkt was in de tijd, waren we niettemin onder de indruk van de impact van onze acties en van de wil van onze partners om het project verder te zetten. We realiseerden ons ook &eacute;&eacute;n ding: er zijn nog heel veel jongeren in Walloni&euml; en Brussel die moeten bewust gemaakt worden!</p><p>&nbsp;</p><p><img width="100%" alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/512748/Capture_d_e_cran_2018-05-04_a__11.10.36-1525424697.png" /></p><p>Daarvoor hebben we uw hulp nodig</p><p><strong>Structuur van het project (D&eacute;)clic </strong></p><p>(D&eacute;)clic wenst het vervolg te zijn op het project Make-it-Safe, om de capaciteiten van jongeren om zichzelf of anderen te beschermen tegen online misbruik verder te ontwikkelen en om verantwoordelijke gebruikers van nieuwe technologie&euml;n te worden. Hiervoor gebruikt ECPAT een interactieve methodologie die ludieke en participatieve activiteiten combineert om zodoende voor een maximale betrokkenheid van de jongeren te zorgen.</p><p>(D&eacute;)clic zal beroep doen op de voormalige partners van Make-it-Safe, maar ook op nieuwe samenwerkingen, specifiek aan (D&eacute;)clic. Binnen de verschillende organisaties of scholen, worden meerdere adolescenten opgeleid tot &ldquo;contactpunt online veiligheid&rdquo;. Een coach (leraar, sociaal assistente,&hellip;) zal ze in deze missie ondersteunen. Wanneer ze de school/organisatie verlaten zal de coach nieuwe jongeren werven en opleiden om het project voort te zetten.</p><p><strong>Volgende stappen &nbsp;</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Het verzamelen van de fondsen om met (D&eacute;)clic van start te gaan.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De partners van Make-it-Safe opnieuw contacteren en ook nieuwe partners.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wanneer het nodige bedrag is ingezameld, starten de opleidingen bij de scholen, de centra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, enz.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nieuws over het project delen op sociale media en via een nieuwsbrief specifiek voor onze schenkers.</p><p><img width="100%" alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/512724/mikayla-mallek-219946g-1525423033.jpg" /></p>

Allocation of funds

<p><strong>Tot wat dient de inzameling? </strong></p><p>Er zullen contacten gelegd worden met verschillende middelbare scholen en opvangcentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De opleidingen zullen binnen deze structuren worden georganiseerd, bij kleine groepen jongeren die hun interesse hebben getoond voor het project (ong. 15 adolescenten). Deze jongeren zullen door specialisten worden opgeleid en zullen hun kennis delen met hun leeftijdsgenoten en de hulp van hun coach (opvoeder, leraar, enz.) binnen hun structuur. Er worden minstens zes opleidingen voorzien met de nodige follow-up door de lesgevers (terugkeermoment ter plaatse, regelmatige ontmoetingen met de jongeren).&nbsp;</p><p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Externe opleider&nbsp;&ndash; voorbereiding, prestatie en follow-up per opleiding: 300&euro;/training - 1800&euro; voor 6 trainings&nbsp;</p><p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Verplaatsing van opleider en ECPAT: 20&euro;/persoon (240&euro; voor twee personen voor 6 trainings)</p><p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maaltijd &amp; drank per opleiding: 72&euro;/18 personen (15 jongeren, 2 opleiders, 1 coach) (432&euro; voor 6 trainings)</p><p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fotokopies en druk van het leermateriaal, flyers en handleidingen per opleiding: 155&euro; (930&euro; voor 6 trainings)</p><p>Totaal per training: 567&euro;.</p><p>Totaal voor 6 trainings: 3402&euro;</p><p>8% van de opbrengst van deze inzamelingsactie gaat naar het platform KissKissBankBank (ten belope van 5%) en naar de bankkosten (ten belope van 3%).&nbsp;Bij overschrijding: uitbreiding in de gemeentes of regio&rsquo;s met specifieke kwetsbaarheden, gebaseerd op bevindingen op het terrein.</p><p>&nbsp;</p><p>Bedankt voor je ondersteuning!</p>

Make a donation

Give what I want