Heuvelsven : de toekomst verzekeren van een vrijhaven voor jongeren

Lever een bijdrage voor de afwerking van de buitengevels van een eerste nieuw slaapgebouw

Visueel van project Heuvelsven : de toekomst verzekeren van een vrijhaven voor jongeren
Geslaagd
279
Backers
14/01/2021
Einddatum
€40.291
Voor €30.000
134 %

Heuvelsven : de toekomst verzekeren van een vrijhaven voor jongeren

Heuvelsven

Het domein Heuvelsven is een jeugdverblijfcentrum van 16 ha en ligt in het Nationaal Park de Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem (Limburg). Al sinds 1947 komen  elk jaar, honderden jongeren er onvergetelijke vakanties beleven.

Vandaag wordt het domein nog steeds  uitgebouwd door vrijwilligers die van Heuvelsven een bijzondere plek willen maken waar jongeren zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien. Om dát  mogelijk te maken zijn natuur, rust en stilte steevaste onderdelen van het aanbod. De open natuurlijke omgeving van bos, ven en heide is beschikbaar als speelterrein ... dit laatste is niet overal vanzelfsprekend in ons land. 

De infrastructuur is op maat van jongeren: refter, slaapzalen, speelruimtes, vergaderlokalen en sportvelden liggen verspreid over het bosrijke domein. Functionaliteit, eenvoud en soberheid zijn kenmerkend.  

 

Natuur en jeugdvorming

Het domein is ingekleurd als recreatiegebied, natuurgebied en natuurreservaat (het ven).  We willen zo weinig mogelijk druk leggen op de natuur en promoten zachte recreatie in een natuurlijke omgeving. Autoverkeer is niet toegelaten op het terrein.

We streven naar biodiversiteit door de bestrijding van vogelkers en Amerikaanse eik. We laten ons bijstaan door het Agentschap voor Natuur en Bos en andere overheden. In het ven groeit de zeer zeldzame waterlobelia.

Het natuurlijke kader van het jeugdverblijfcentrum trekt scholen aan die tijdens bosklassen natuur - en milieueducatie verzorgen. 

Andere groepen die op het domein verblijven organiseren cursussen om monitoren in het jeugdwerk op te leiden. Tijdens de zomervakanties staan die monitoren dan klaar om jongeren te begeleiden. Via 'Iedereen verdient vakantie' bereiken zij ook kansarme jongeren. Dat die monitoren hierdoor  maatschappelijk relevant zijn hoeft geen betoog...

Heuvelsven komt tegemoet aan  essentiële noden die vanuit de samenleving opborrelen zoals inclusief jeugdwerk. Natuurbeleving, sportiviteit, kameraadschap, spiritualiteit, bewuste versobering en duurzaamheid  worden concreet ervaren door alle deelnemers.

Jongeren steken de handen uit de mouwen om ons bosbeheer plan mee uit te voeren. Ze voelen  grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur waarin zij werken en vertoeven.

BEHEER

OCS vzw ( Openluchtcentra voor Scholieren) staat in voor het beheer van de twee centra op het domein Heuvelsven. De vzw werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Het in stand houden, verbeteren en vernieuwen van de verouderde gebouwen is onze topprioriteit.

Naast de natuurwerken blijft het belangrijk om onze ecologische voetafdruk zoveel als mogelijk te beperken. We onderzoeken de mogelijkheden van zonne-energie, stralingswarmte of andere duurzame energiebronnen zoals warmtepompen. Het isoleren van gebouwen ( daken en dubbele beglazing) is aan de gang. De recentste realisatie is de nieuwbouw van twee slaapzalen bij het kleine centrum. Dit centrum heeft een totale capaciteit van veertig bedden. U ziet het gebouw op de foto links, de buitenkant moet nog afgewerkt worden met hout.

Er zijn nog twee gebouwen met telkens twee slaapzalen dringend aan vervanging toe (foto lager). Een voorlopige oplossing met containers voor een speelruimte zal plaats moeten maken voor een nieuw project !!

Onze middelen zijn te beperkt om deze plannen op korte termijn te realiseren. Onze inkomsten halen we uit de verhuur van het domein en subsidiëring door Toerisme Vlaanderen.

Vandaar deze actie.

 

PROJECT NA AAN HET HART

Alle vrijwilligers van OCS zijn gepokt en gemazeld in Heuvelsven. Zij hebben aan den lijve ondervonden hoe de werking op het domein een bepalende richting heeft gegeven aan hun leven. Deelnemers en veldwerkers ondervinden de heilzame werking van natuur en stilte.  

Jongeren die kunnen ervaren wat het betekent om verantwoordelijkheden op te nemen voor het milieu en anderen krijgen de tools in handen om als volwassene de maatschappij op een positieve manier mee vorm te geven.

Dit doorgeven aan jongeren is van onschatbare waarde voor de hele samenleving. Het project is te mooi om niet verder te zetten.

We durven geloven dat veel mensen de méérwaarde inzien van ons project.

In samenwerking met: 

Waar dient de collecte voor

CROWDFUNDING

Vindt u dat jongeren gebaat zijn bij puur openluchtleven in de natuur zonder de voortdurende afleiding van het "scherm der sociale media"...

 Vindt u dat er "vrijhavens" voor de jeugd moeten zijn waar soberheid en onbezorgde ontspanning mogelijk is in een veilige en groene omgeving. ...

Wenst u dat jongeren de kans krijgen om zich te ontplooien door de zorg op te nemen voor anderen ...

Wilt u engagement bij jongeren aanmoedigen....  

                                                                                                      ...U kan een bijdrage leveren door ons project te steunen met een gift. Vele kleintjes ...

We wensen 30 000 euro op te halen voor de afplanking van de gevels van de nieuwe slaapzaal

mochten we méér ophalen, zal het geld besteed worden aan de verwarming van datzelfde gebouw.

 

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil