Heuvelsven : de toekomst verzekeren van een vrijhaven voor jongeren

Lever een bijdrage voor de afwerking van de buitengevels van een eerste nieuw slaapgebouw

Project visual Heuvelsven : de toekomst verzekeren van een vrijhaven voor jongeren
Successful
308
Contributions
14/01/2021
End date
€40.291
Out of €30.000
134 %

Heuvelsven : de toekomst verzekeren van een vrijhaven voor jongeren

<p><strong>Heuvelsven</strong></p> <p>Het domein Heuvelsven is een jeugdverblijfcentrum van 16 ha en ligt in het Nationaal Park de Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem (Limburg). Al sinds 1947 komen&nbsp; elk jaar, honderden jongeren er onvergetelijke vakanties beleven.</p> <p>Vandaag wordt het domein nog steeds&nbsp; uitgebouwd door vrijwilligers die van Heuvelsven een bijzondere plek willen maken waar jongeren zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien. Om d&aacute;t&nbsp; mogelijk te maken zijn natuur, rust en stilte steevaste onderdelen van het aanbod. De open natuurlijke omgeving van bos, ven en heide is beschikbaar als <em>speelterrein </em>... dit laatste is niet overal vanzelfsprekend in ons land.&nbsp;</p> <p>De infrastructuur is op maat van jongeren: refter, slaapzalen, speelruimtes, vergaderlokalen en sportvelden liggen verspreid over het bosrijke domein. Functionaliteit, eenvoud en soberheid zijn kenmerkend.&nbsp;&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/698027/a476eecb-7601-4e6f-84f2-2b6a5977f35b.jpg" width="100%" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Natuur en jeugdvorming</strong></p> <p>Het domein is ingekleurd als recreatiegebied, natuurgebied en natuurreservaat (het ven).&nbsp; We willen zo weinig mogelijk druk leggen op de natuur en promoten zachte recreatie in een natuurlijke omgeving. Autoverkeer is niet toegelaten op het terrein.</p> <p>We streven naar biodiversiteit door de bestrijding van vogelkers en Amerikaanse eik. We laten ons bijstaan door het Agentschap voor Natuur en Bos en andere overheden. In het ven groeit de zeer zeldzame waterlobelia.</p> <p>Het natuurlijke kader van het jeugdverblijfcentrum trekt scholen aan die tijdens bosklassen natuur - en milieueducatie verzorgen.&nbsp;</p> <p>Andere groepen die op het domein verblijven organiseren cursussen om monitoren in het jeugdwerk op te leiden. Tijdens de zomervakanties staan die monitoren dan klaar om jongeren te begeleiden. Via &#39;Iedereen verdient vakantie&#39;&nbsp;bereiken zij ook kansarme jongeren. Dat die monitoren hierdoor&nbsp; maatschappelijk relevant zijn hoeft geen betoog...</p> <p><iframe allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="281" scrolling="no" src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FYdwevepZuX4%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYdwevepZuX4&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FYdwevepZuX4%2Fhqdefault.jpg&amp;key=8b7d8dd6504d41af9a77662672aabc2a&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" title="YouTube embed" width="500"></iframe></p> <p>Heuvelsven komt tegemoet aan&nbsp; essenti&euml;le noden die vanuit de samenleving opborrelen zoals inclusief jeugdwerk. Natuurbeleving, sportiviteit, kameraadschap, spiritualiteit, bewuste versobering en duurzaamheid&nbsp; worden concreet ervaren door alle deelnemers.</p> <p>Jongeren steken de handen uit de mouwen om ons bosbeheer plan mee uit te voeren. Ze voelen&nbsp; grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur waarin zij werken en vertoeven.</p> <p><strong>BEHEER</strong></p> <p>OCS vzw ( Openluchtcentra voor Scholieren) staat in voor het beheer van de twee centra op het domein Heuvelsven. De vzw werkt uitsluitend met vrijwilligers.</p> <p>Het in stand houden, verbeteren en vernieuwen van de verouderde gebouwen is onze topprioriteit.</p> <p>Naast de natuurwerken blijft het belangrijk om onze ecologische voetafdruk zoveel als mogelijk te beperken. We onderzoeken de mogelijkheden van zonne-energie, stralingswarmte of andere duurzame energiebronnen zoals warmtepompen. Het isoleren van gebouwen ( daken en dubbele beglazing) is aan de gang. De recentste realisatie is de nieuwbouw van twee slaapzalen bij het kleine centrum. Dit centrum heeft een totale capaciteit van veertig bedden. U ziet het gebouw op de&nbsp;foto links, de buitenkant moet nog afgewerkt worden met hout.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/698023/7d3bdc68-1505-4834-99dd-788a1cb2529f.jpg" width="100%" /></p> <p>Er zijn nog twee gebouwen met telkens twee slaapzalen dringend aan vervanging toe (foto lager). Een voorlopige oplossing met containers voor een speelruimte zal plaats moeten maken voor een nieuw project !!</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/698025/1793d379-009a-45e6-b85a-495510f64e27.jpg" width="100%" /></p> <p>Onze middelen zijn te beperkt om deze plannen op korte termijn te realiseren. Onze inkomsten halen we uit de verhuur van het domein en subsidi&euml;ring door Toerisme Vlaanderen.</p> <p>Vandaar deze actie.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PROJECT NA AAN HET HART</strong></p> <p>Alle vrijwilligers van OCS zijn gepokt en gemazeld in Heuvelsven. Zij hebben aan den lijve ondervonden hoe de werking op het domein een bepalende richting heeft gegeven aan hun leven. Deelnemers en veldwerkers ondervinden de heilzame werking van natuur en stilte.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jongeren die kunnen ervaren wat het betekent om verantwoordelijkheden op te nemen voor het milieu en anderen krijgen de tools in handen om als volwassene de maatschappij op een positieve manier mee vorm te geven.</p> <p>Dit doorgeven aan jongeren is van onschatbare waarde voor de hele samenleving. Het project is te mooi om niet verder te zetten.</p> <p>We durven geloven dat veel mensen de m&eacute;&eacute;rwaarde inzien van ons project.</p> <p>In samenwerking met:&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/701634/29c609bd-d4cb-4371-a9d2-af1f8761f349.jpg" width="100%" /></p>

Allocation of funds

<p><strong>CROWDFUNDING</strong></p> <p>Vindt u dat jongeren gebaat zijn bij puur openluchtleven in de natuur zonder de voortdurende afleiding van het &quot;scherm der sociale media&quot;...</p> <p>&nbsp;Vindt u dat er &quot;vrijhavens&quot; voor de jeugd moeten zijn waar soberheid en onbezorgde ontspanning mogelijk is in een veilige en groene omgeving. ...</p> <p>Wenst u dat jongeren de kans krijgen om zich te ontplooien door de zorg op te nemen voor anderen ...</p> <p>Wilt u engagement bij jongeren aanmoedigen....&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>...U kan een bijdrage leveren door&nbsp;ons project te steunen met een gift. Vele kleintjes ...</strong></p> <p>We wensen 30&nbsp;000 euro op te halen voor de afplanking van de gevels van de nieuwe slaapzaal</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/698026/6bcd82fa-8b12-424b-b45d-c37d237d3239.jpg" width="100%" /></p> <p>mochten we m&eacute;&eacute;r ophalen, zal het geld besteed worden aan de verwarming van datzelfde gebouw.</p> <p>&nbsp;</p>

Rewards

bedanking

€10

  • 18 contributions
We zijn u dankbaar voor uw financiële steun. Dankzij uw bijdrage kan er verder gebouwd worden . U ontvangt een bedankingsmail van ons.

Bedanking

€25

  • 69 contributions
We zijn u dankbaar voor uw financiële steun. Dankzij uw bijdrage kan er verder gebouwd worden . U ontvangt een bedanking in de vorm van een leuke attentie.

uitnodiging

€50

  • 70 contributions
U krijgt een uitnodiging voor de inhuldiging van het gerealiseerde project. Dat wordt een fijne familiedag op het domein Heuvelsven. Er is kinderanimatie en de mogelijkheid om op het domein een mooie ontdekkingstocht te maken.

uitnodiging met attentie

€100

  • 94 contributions
U krijgt een uitnodiging voor de inhuldiging van het gerealiseerde project. Dat wordt een fijne familiedag op het domein Heuvelsven. Er is kinderanimatie en de mogelijkheid om op het domein een mooie ontdekkingstocht te maken. U ontvangt bij aankomst een leuke attentie van OCS

Feest

€400

  • 20 contributions
We zijn u erg dankbaar voor uw bijdrage! U ontvangt een uitnodiging voor een verkenning van het domein. We bezoeken het gerealiseerde project en sluiten de dag af met een maaltijd en een hapje en drankje aan een gezellig kampvuur. Optioneel voor bedrijven : een jaar lang vermelding op onze website als sponsor van de organisatie met logo en link naar je eigen website.

Make a donation

Give what I want