La Espero - Projet annulé - Projekto nuligita

Subtenu la simfonian version de "La Espero" per KissKissBankBank! - Soutenez la version symphonique de "La Espero" avec KissKissBankBank !

Visueel van project La Espero - Projet annulé - Projekto nuligita
Mislukt
22
Backers
02/05/2019
Einddatum
€705
Voor €5.000
14 %

La Espero - Projet annulé - Projekto nuligita

Fino de la projekto - Fin du projet

Ni informiĝis pri la freŝdata surbendigo de la himno "La Espero" fare de la Sankt-Peterburga Guberniestra Simfonia Orkestro gvidata de Igor Ponomarenko. Tiu profesie surbendigita versio estos ludita dum la inaugura kaj ferma ceremonioj de la Universalaj Kongresoj, organizataj de la Universala Esperanto-Asocio. 

 Pro tio nia projekto estas nuligita. 

 

Nous avons appris que l'Orchestre Symphonique Officiel de Saint-Petersbourg venait d'enregistrer une nouvelle version de l'hymne "La Espero", sous la direction d'Igor Ponomarenko. Cette version, sous la forme d'enregistrement de qualité professionnelle, sera jouée lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Congrès Mondiaux d'Esperanto, organisés par UEA. 

Par conséquent, notre projet est annulé.

 

 

 

 

 

Ni estas membroj de Esperanto-Provenco kaj ankaŭ de UEA (Universala Esperanto-Asocio). Ĉar ni kunportas mesaĝon pri paco, frateco, ni volas alproksimigi homojn preter limoj, preter diferencoj de gento, de religio kaj de sociaj originoj. Ni havas la rimedojn kaj la artan kapablon transdoni ĉi tiun mesaĝon translime, por ankri ĝin profunde en koroj. Se Esperanto ne estas la lingvo de unu lando, sed tiu de la homaro, ankaŭ la muziko  superas limojn. 

Nous venons d’Espéranto-Provence et nous sommes membres d’UEA (Universala Esperanto-Asocio). En tant que tels nous sommes porteurs d’un message de paix, de fraternité, nous voulons rapprocher les hommes au-delà des frontières, des différences de race, de religion et d’origines sociales. Nous avons les ressources et la capacité artistique de porter ce message au-delà des frontières, de l’ancrer au fond des cœurs. L’espéranto n’est pas la langue d’un pays mais celle de l’humanité. La musique aussi dépasse les frontières.

Du kantbukedoj iras, manenmane, por longa vojaĝo kun siaj humanismaj parfumoj. Meze de la unua bukedo, tute Esperanta, elstaras "La Espero", himno kaj unuigilo inter ĉiuj esperantistoj de la tuta mondo, akompanata de originalaj komponaĵoj. La dua bukedo, etose franckanta, kunigas tekstojn kaj melodiojn naskitajn en la franca regiono Provenco.

Deux bouquets de chansons partent main dans la main pour un long voyage avec leurs parfums d’humanisme. Au milieu du premier bouquet, tout en espéranto, émerge « La Espero », hymne et trait d’union entre tous les espérantistes du monde, entouré de compositions inédites. Le second bouquet aux couleurs de la chanson française rassemble des textes et des mélodies nés en Provence.

Jean Claude Roger, sperta aŭtoro-komponisto, Vanessa, interpretisto-kantistino, kaj la muzikistoj de Fauvery, simfonia orkestro sub la direkto de Philippe Allegrini, kuniĝis je ĉi tiu albumprojekto produktita de sendependa eldonejo Vinilkosmo Esperanto-Muzik-Prod.

Ĉi tiu duobla albumo proponas simfonian orkestradon de la Esperanta himno "La Espero", muzikajn kreaĵojn en Esperanto kaj aliajn en la franca. 

 

 

Jean Claude Roger, auteur compositeur expérimenté, Vanessa, chanteuse interprète, et les musiciens du Fauvery, orchestre symphonique sous la direction de Philippe Allegrini, se sont rassemblés autour de ce projet d’album produit par le label indépendant Vinilkosmo esperanto-muzik prod.

Ce double album propose une orchestration symphonique de l’hymne espérantiste « La Espero », des créations musicales en espéranto et d’autres en français.

 

Le public frissonne dès qu’il entend sa voix,    

La publiko emociiĝas tuj kiam ĝi aŭdas ŝian voĉon,
Vanessa, diplomita de la Nica konservatorio pri operkantado, premiita en naciaj konkursoj,  kolektas unuajn rolojn sur operscenoj. Regulaj kunlaboradoj kun la orkestrestro Philippe Allegrini decidigis ŝin riski sin en la mondo de la franca kanto, kie ŝi portas la tekstojn per senegala esprimpovo.
Gvidate de la taktobastono de Philippe Allegrini, orkestestro, la kordaj, kupraj kaj lignaj instrumentsekcioj aldonas ĉiajn nuancojn al tiuj kanto-bukedoj, kiuj proksimiĝas jen al lirikismo, jen al ĵazo, jen al franca romantikismo. La orkestro regule akompanas muzikajn komediojn kaj operojn.

Vanessa diplômée du conservatoire de Nice en chant lyrique, primée lors de concours nationaux, enchaîne des premiers rôles sur des scènes d’opéra. Des collaborations régulières avec le chef d’orchestre Philippe Allegrini l’amènent à s’aventurer dans l’univers de la chanson française où elle porte les textes avec une expressivité sans pareil.

 

                                                                     

 

Sous la baguette de Philippe Allegrini, le chef d’orchestre, les sections cordes, cuivres et bois apportent toutes les nuances dans ces bouquets de chansons qui tutoient tantôt le lyrique tantôt le jazz et le romantisme à la française. L’orchestre accompagne régulièrement des comédies musicales et des opéras.

      

Jean-Claude Roger est auteur-compositeur et guitariste, il partage régulièrement   des aventures musicales avec d’autres artistes. Pour le CD « Espero » il propose un arrangement de l’hymne « La Espero » pour grande formation ainsi que 10 titres textes et musiques dont 8 sont traduits en espéranto.

La perspective de voir s’envoler nos chansons et nos interprétations bien au-delà de nos frontières nous enthousiasme et nous donne beaucoup d’espoir sur la réussite de cette belle aventure collective.

 

Jean-Claude Roger estas komponisto kaj gitaristo, li regule partoprenas en muzikaj aventuroj kun aliaj artistoj. Por la KD "Espero", li proponas aranĝon de la himno "La Espero" por granda muzikistaro, kaj ankaŭ 10 tekstojn kaj muzikojn, el kiuj 8 estis tradukitaj en Esperanton.

La espero vidi niajn kantojn kaj niajn interpretaĵojn flugadi for de niaj limoj entuziasmigas nin kaj donas al ni multe da fido pri la sukceso de ĉi tiu granda kolektiva aventuro. 

 

Photographe : François Mouren-Provensal

 

Distribuita de la sendependa eldonejo Vinilkosmo Esperanto-Muzik-Prod.

Distribué par le label indépendant Vinilkosmo Esperanto-Muzik-Prod.

 

Nia projekto temas pri realigo de duobla albumo, la unua en Esperanto, la dua en la franca:
KD en Esperanto : 10 titoloj, inkluzive de la himno: kanzono de Liven Dek, Esperanta poeto - kun muziko de JC Roger - plus 8 titoloj: tekstoj kaj muzikoj de Jean-Claude Roger, tradukitaj Esperanten

 KD en la franca: 10 titolitaj tekstoj kaj muzikoj de Jean-Claude Roger.

Notre projet porte donc sur la réalisation d’un double album, l’un en espéranto, le second en français :

CD en espéranto :  10 titres dont l’hymne, une berceuse de l’auteur poète espérantiste Liven Dek, des musiques de JC Roger plus 8 titres textes et musiques de Jean-Claude Roger traduites en espéranto.

CD en français : 10 titres textes et musiques de Jean-Claude Roger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La Universala Kongreso kunvenigas ĉiujare la esperantistojn de la tuta mondo, en urbo kaj lando ĉiufoje malsamaj. La venonta monda kongreso okazos en Finnlando, en Lahti, kaj la sekva en Montrealo; ili ebligos multajn interŝanĝojn. Tiuj momentoj estas stimulaj kaj disvolviĝas en ĝoja kaj frateca etoso. 

Le congrès mondial réunit chaque année les espérantistes du monde, dans une ville et dans des pays chaque fois différents. Le prochain congrès mondial se tiendra en Finlande à Lahti et le suivant à Montréal, donnant ainsi lieu à de multiples échanges. Ces moments de partage sont source d’émulation et se déroulent dans une ambiance joyeuse et fraternelle.  

 

Dum ĉi tiuj kunvenoj, sub nia flago kun la verda stelo, reprezentanta la kvin kontinentojn, ni kantas kun fervoro nian himnon "La Espero". Ni ĉiufoje konstatas, ke ĝi estas interpretita sen vera muzika akompanado, kio ne kongruas kun tio, kio ĝi devus esti. Nia ideo estas krei kompletan orkestradon kun latunaj blovinstrumentoj, kordinstrumentoj, piano, basaj instrumentoj, por doni al la himno amplekson kaj trafpovon neniam antaŭe konataj. La originala melodio kaj la teksto estas strikte respektataj.

Lors de ces rencontres, sous notre drapeau à l’étoile verte représentant les cinq continents, nous chantons avec ferveur notre hymne "La Espero". Nous constatons à chaque fois que ce dernier est interprété sans réel accompagnement musical qui ne correspond pas à ce qu’il devrait être. Notre idée est de créer une orchestration complète avec cuivres, cordes, piano, basse, de manière à lui donner une ampleur et une portée jamais connue jusqu’alors. La mélodie originale ainsi que le texte sont rigoureusement respectés.

Helpu nin krei ĉi tiun duoblan KD-on! Plenkoran dankon.

Aidez-nous à réaliser ce double CD ! Merci du fond du cœur.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Waar dient de collecte voor

Budget du projet :

Kiuj portas la projekton?
Espéranto-Provence - Espéranto-Marseille - kunproduktado kun Vinilkosmo "Esperanto-Muzik-Prod"

 

Subtenoj  kaj financado

Nia projekto jam ricevis la subtenon de Esperanto-Francio kaj UEA. Pri la financado, de 10 000 € sume, ni intencas apogi nin je du malsamaj fontoj, unuflanke la monkolektado ĉe KissKissBankBank por minimuma sumo de 5000 €, kiu estas adresita al ĉiuj esperantistoj de la mondo, kaj aliflanke de Esperanto-asocioj, ankaŭ por 5000 €, pere de nia retejo: kanto-espero.org. Por la momento, Esperanto-Provenco aldonis  1 000 €, Esperanto-Francio 300 € kaj UEA 300 €. 

 

Al kio servos la kolekto :

Al kio utilos la monkolekto :

Buĝeto de la projekto

Orkestro: 4 kordinstrumentoj, 3 lignaj blovinstrumentoj, 3 latunaj blovinstrumentoj, piano, basgitaro, drumo, akordiono kaj kantistino = 5 500 €

Studio: registrado, sonmiksado, matricfarado = 2 800 €

KD-fabrikado: rajtoj pri intelekta proprieto kaj KD-presado = 1 700 €

 

Orchestre : 4 cordes + 3 bois + 3 cuivres + piano + basse + batterie + accordéon + chanteuse = 5 500 €

Studio : enregistrement + mixage + mastering  = 2 800 €

Pressage du CD + SRDM = 1 700 €

Total = 10 000 €

Apport porteurs du projet : 5 000 €

MONTANT DE LA COLLECTE : 5000 €

 

Se ni superos la celitan sumon: kartona skatolo anstataŭ la plasta; se pli: presado de broŝuro kun la kantotekstoj. Kaj niaj eternaj dankoj. 

Si on dépasse le montant : coffret en carton plutôt que la boîte cristal ; si plus encore :  impression d'un livret avec les textes des chansons. Et nos remerciements éternels.

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil