Music Hackathon

How to organize a music event?

Visueel van project Music Hackathon
Geslaagd
11
Backers
20/12/2018
Einddatum
€1.000
Voor €1.000
100 %
Gesteund door
VIVES Eventmanagement ondersteunt het project: Music Hackathon

Music Hackathon

Eventmanagement VIVES Kortrijk presenteert in samenwerking met shesaid.so Belgium een Music Hackathon als bachelorproef. Deze hackathon brengt opkomende eventorganisatoren samen.

Shesaid.so Belgium wil diversiteit en inclusie in de eventsector ondersteunen en wil het organiseren van evenementen faciliteren. Hun visie is om een ​​omgeving te creëren die samenwerking, creativiteit en positieve waarden ondersteunt.

Shesaid.so Belgium maakt deel uit van een internationaal netwerk en organiseert panels die bedoeld zijn om uitzonderlijk werk in de muziekindustrie te bevorderen. Ze organiseren interactieve evenementen voor hun leden en een uitgebreid netwerk, maar ook showcases die een licht werpen op getalenteerde artiesten en hun vertegenwoordigers.

Hun doelstellingen:

  • Afbreken van genderstereotypen binnen de muziekindustrie door rolmodellen voor toekomstige generaties te stimuleren
  • Knowhow delen van professionals met opkomende organisatoren
  • Opkomende organisatoren ondersteunen in hun traject

Nu willen wij, studenten Eventmanagement specialisatie Music & Entertainment van VIVES Kortrijk, een Music Hackathon organiseren waar we de kennis van opkomende eventorganisatoren naar een hoger niveau kunnen tillen. Ons idee is om professionals uit de eventsector uit te nodigen en de kennis van die mensen te delen met de deelnemers aan het event.

 

Eventmanagement VIVES Kortrijk and shesaid.so Belgium organise a Music Hackathon. This hackathon brings upcoming event organizers together.

Shesaid.so Belgium wants to support diversity and inclusion in the event industry and wants to facilitate organising events. Their vision is to create an environment that supports cooperation, creativity and positive values.

Shesaid.so Belgium is part of an international network and organizes panels that are meant to boost unique work in the music industry. They organize interactive events for their members and an enhanced network, but also organize showcases that shed a light on talented artists and their representatives.

 

Their goals:

  • Breaking down gender stereotypes within the music industry by stimulating role models for future generations
  • Sharing knowhow of professional and upcoming organizers
  • Supporting upcoming events

We as students Eventmanagement (specialisation Music & Entertainment) from Vives Kortrijk, want to organize a Music Hackathon where we lift the knowledge of upcoming event organizers to the next level. Our idea is to invite professionals from the event industry and allow participants and professionals to share their knowledge amongst each other.  

Waar dient de collecte voor

Music Hackathon

Op zaterdag 23 februari 2019 vindt de Music Hackathon plaats van 14u00 tot 20u. We nodigen organisatoren die de eerste stappen zetten in de live sector uit in het VIVES Innovation Centre in Kortrijk. Bedoeling is om kennis en ervaringen te delen met elkaar onder leiding van enkele professionele gastsprekers uit de eventsector. Samen kraken de deelnemers in kleine groepen de code tot een geslaagd event. Shesaid.so Belgium en VIVES Eventmanagement bieden de Music Hackathon gratis aan om de drempel naar de sector zo laag mogelijk te houden.

Het programma

Wordt weldra bekend gemaakt. Stay tuned!

 

Opbrengstverdeling crowdfunding

Om dit evenement tot stand te kunnen brengen, hopen wij €1000 bijeen te kunnen krijgen.

80 euro voor opstart van campagne (8% van de €1000 gaat naar het platform KissKissBankBank voor hun service)

280 euro voor F&B (croques, dranken en snacks)

200 euro voor inkleding (uplighters, tafels, stoelen, zitzakken, krukken, kaarsen...)

310 euro voor sprekers

130 euro voor rewards

 

 

Music Hackathon

On Saturday 23rd February 2019 the Music Hackathon will start at 14u00 until 20u00. We invite organizers who take their first steps in the live industry to the VIVES Innovation Centre in Kortrijk. The intention is to share knowledge and experiences with each under guidance by mentors from the event industry. In small groups, all attendees crack the code to a successful event. Shesaid.so Belgium and VIVES Eventmanagement offer the Music Hackathon free of charge.

 

The program

To be announced soon. Stay tuned!

 

How the profits will be spent

We hope to raise €1000.

80 euro for the start of this campaign (8% of the €1000 will go to the platform KissKissBankBank for their service)

280 euro for food and beverages

200 euro for the decoration (uplighters, chairs, tables, beanbags, candles, stools,...)

310 euro for speakers

130 euro for rewards

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil