Sauvons Keramis et l'exposition Bai Ming

Red Keramis en de tentoonstelling Bai Ming

Visueel van project Sauvons Keramis et l'exposition Bai Ming
Geslaagd
161
Backers
28/06/2019
Einddatum
€15.200
Voor €15.000
101 %

Sauvons Keramis et l'exposition Bai Ming

Keramis, wat is er ?

Keramis is in 2015 geopend en is het keramiekcentrum van de Federatie Wallonië-Brussel. Het gebouw is op de site van de voormalige aardewerkfabriek Boch Frères Keramis opgetrokken en omvat een oud monumentaal pand met drie gigantische flessenvormige ovens, de laatste in zijn soort in België. Keramis presenteert een opmerkelijke verzameling van aardewerk geproduceerd in de negentiende en twintigste eeuw door de Manufacture Boch, maar waardeert ook een belangrijke collectie hedendaagse keramiek.

Elk jaar onderzoekt Keramis de wereld van keramiek door middel van tijdelijke tentoonstellingen die zijn ontworpen om een onbekende en toch al millennia lange discipline te bevorderen. Naast de retrospectieven van historische figuren (Antoine de Vinck...) wijdt het museum een groot deel van zijn programmering aan collectieve of persoonlijke tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars (Françoise Pétrovitch, Gisèle Buthod-Garçon, Frank Steyaert...).

Maar wat gebeurt er voor een paar dagen in Keramis ?

Bij gebrek aan voldoende structurele financiering heeft de raad van bestuur van de vzw op 2 mei beslissingen genomen die ernstige gevolgen hadden:

  • vermindering van de toegankelijkheid en ontvangst van het publiek;
  • opschorting van de programmering van tijdelijke tentoonstellingen;
  • ontslag van verschillende personeelsleden.

Deze beslissingen omvatten de annulering van alle toekomstige tijdelijke tentoonstellingen.

Waarom een crowdfunding ?

Deze crowdfunding beoogt fondsen te werven om de organisatie van de grote tentoonstelling gewijd aan de Chinese hedendaagse keramiste Bai Ming te verzekeren. De curator van deze tentoonstelling is Christine Shimizu, een specialist in oude en hedendaagse Aziatische keramiek, internationaal bekend. De annulering van deze tentoonstelling ondersteund door belangrijke Chinese sponsors zou de reputatie van de instelling en de Federatie Wallonië-Brussel aanzienlijk schaden.

Bai Ming is een van de meest erkende hedendaagse keramisten ter wereld. Zijn komst aan Keramis zou de organisatie markeren van de eerste Belgische tentoonstelling gewijd aan deze beroemde kunstenaar.

Elk aandeel, elke opmerking, elke bijdrage, groot of klein, telt ! Wordt acteur in een internationale tentoonstelling en laat een culturele instelling zijn projecten uitvoeren.

Waar dient de collecte voor

Waarom 15 000 € ?

De fondsenwerving zal Keramis toelaten om de organisatie van deze tentoonstelling te behouden.

Chinese sponsors betalen al 200 000 € voor transportkosten van China naar België, verzekering en afdrukken van de catalogus.

De 15 000 € opgehaald via KissKissBankBank helpt de kosten te dekken die verband houden met de scenografie, bewerking en productie van de catalogus, communicatie, ontwerp en afdrukken van lesmateriaal en wachtdienst. Dit bedrag dat Keramis moet financieren vertegenwoordigt een vijfde van het totale bedrag van de organisatie van deze tentoonstelling.

Het Keramis-team werkt momenteel aan het vinden van andere financieringsbronnen om de budgetvereisten voor de volledige organisatie van de tentoonstelling aan te vullen.

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil