Silence Complice

Draag bij aan een theatrale creatie rondom heikele thema's annex constructieve ontmoetingen tussen mensen uit diverse sociale milieus

Visueel van project Silence Complice
Geslaagd
70
Backers
30/10/2015
Einddatum
€5.400
Voor €5.000
108 %

Edition 2015

Europe Refresh
Gesteund door
Commune de Saint-Gilles - Gemeente Sint-Gillis ondersteunt het project: Silence CompliceEurope Refresh ondersteunt het project: Silence Complice

Silence Complice

Bekijk de video in het Nederlands

 

JOHN.– Er zijn woorden die niet tellen

BILL.-En er zijn er die wel tellen, maar ik ken ze niet.

 

Bill en John zijn twee leefloners die naar de hondenwedrennen gaan in de hoop de jackpot te winnen. Op een avond stelt een man John voor om officiële trainer te worden van één van zijn windhonden. Het is meteen duidelijk dat dit zaakje niet koosjer is, maar de drang om te slagen en aan hun middelmatige bestaan te ontsnappen is zo sterk dat ze toehappen…

 

Compagnie tisserin speelt Silence Complice, een tragikomisch stuk dat belangrijke vragen opwerpt over onze plaats in een maatschappij die grotendeels draait rond individualisme, winst en economische groei.

 

Naar aanleiding van deze productie nodigen we mensen die zich in een onzekere situatie bevinden uit om naar één van de voorstellingen te komen kijken met een genodigde naar keuze. Daarna zijn ze welkom om deel te nemen aan een van de 4 dialoogcafé's die plaatsvinden de dag na elke voorstelling. Bij een kom soep, een kop koffie en een stukje taart kunnen ze in een constructieve sfeer van gedachten wisselen over de voorstelling in het gezelschap van de theaterploeg en andere toeschouwers.

 

Waarom hebben we gekozen voor dit stuk?

 

Silence Complice (oorspronkelijke titel: Silent Partner), is een toneelstuk geschreven in 1987 door de Australische auteur Daniel Keene en werd uit het Engels (Australisch) naar het Frans vertaald door Séverine Magois.* Het verhaal gaat over mensen die op de dool zijn, een thema dat trouwens heel actueel is. Voor ons gaat het toneelstuk evenwel over succes en mislukking, over dromen en hersenschimmen, over de mens in een dolgedraaide wereld. De enscenering vormt bovendien een echte artistieke uitdaging: er staan maar twee acteurs op het toneel, die één lange dialoog aangaan. Het stuk is ingedeeld in 22 scènes die zich afspelen op verschillende plaatsen en binnen een tijdspanne van verschillende weken.  

 

*© éditions théâtrales, 1999, 2011

 

Waarom een uitnodiging om de dialoog aan te gaan?

 

Het theater is ideaal om te observeren en te reflecteren. Maar wij willen een stap verder gaan. We willen mensen een ruimte bieden waar ze elkaar kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen, zodat uit die verrijkende gesprekken nieuwe verhalen ontstaan.

 

De deelnemers ontmoeten mensen met andere achtergronden vanuit een gemeenschappelijke ervaring: ze hebben allen een voorstelling van Silence Complice gezien. Een toneelstuk zet ons aan het denken over ons eigen verhaal en over het beeld dat we hebben van onszelf, de anderen en de wereld waarin we leven.

 

De manier waarop we naar elkaar kijken heeft een grote invloed op onze levenskwaliteit. Daarom is het belangrijk om een open ruimte te creëren waar we onze meningen en oordelen kunnen aftoetsen bij de anderen.

 

Silence_complicecafeddialogue-1442252570

 

Hoe gaan we die praatnamiddagen organiseren?

 

De deelnemers zullen tijdens die praatnamiddagen gestimuleerd worden om zowel te luisteren en ervaringen uit te wisselen, als om te discussiëren en van mening te verschillen. Onze inspiratiebron is de methodologie van The World Café: in een informele sfeer bespreken de deelnemers een thema in kleine groepjes aan tafels gedurende verschillende opeenvolgende conversatierondes van 20 à 30 minuten. Na elke ronde veranderen de deelnemers van tafel om hun gesprekken te verrijken met ideeën die aan andere tafels geopperd werden. De bijeenkomst eindigt met een plenaire sessie waar de ideeën en belangrijkste besluiten worden gepresenteerd. 

 

Na de gesprekken kan het publiek in de theaterzaal en online het visueel en tekstueel materiaal bekijken zoals affiches, verslagen, tekeningen, collages, filmpjes en gedichten van een dichteres die de ontmoetingsnamiddagen zal bijwonen.

 

Waar en wanneer?

 

Voorstellingen: Woe 21, don 22, vrij 23 en zat 24 oktober 2015, 20u

Praatnamiddagen: don 22, vrij 23, zat 24 en zon 25 oktober 2015, 12u – 15u

in het Volkshuis, Voorplein van Sint-Gillis, Brussel, België

 

Reservaties

- als u beslist ons te ondersteunen en de wederdienst omvat tickets, dan nemen wij contact met u op om uw reservatie op te nemen

- anders : 02 534 56 05 ou culture.1060@stgilles.irisnet.be - tickets 9 / 15 €

 

U kunt ons helpen op vele manieren!

 

Steun ons met uw aanwezigheid:

Kom naar de voorstelling, doe mee aan de discussienamiddagen, bak een taart of maak een lekkere soep.

Of stel ons een andere bijdrage voor, zoals de dichteres Dorothy Oger heeft gedaan: ze zal deelnemen aan enkele bijeenkomsten, een aantal gedichten schrijven en de deelnemers aanzetten tot creativiteit!

 

Steun ons en koop alvast uw tickets of schenk ze aan een vriend(in).

 

Steun ons en koop tickets voor mensen die zin hebben om naar de voorstelling te gaan maar daarvoor niet de middelen hebben.

 

Een beetje achtergrondinformatie: Waar komt het idee vandaan om die dialoogcafés te organiseren?

 

De eerste repetities van Silence Complice hadden plaats eind 2014 in de zaal Bernier van het OCMW van Sint-Gillis. Een toevallige gebeurtenis die ons op een idee bracht. De regisseuse Stien Michiels werkt ook als begeleidster van processen: ze begeleidt onder andere multistakeholder dialogen in organisaties of teams (www.theriverkeeper.be). Waarom dus niet, in ruil voor het gebruik van de repetitie- en de theaterzaal, een samenwerking opzetten met het OCMW en de Gemeente Sint-Gillis (in het bijzonder de Dienst Sociale Cohesie en de Dienst Cultuur) en aan de productie een project koppelen om mensen die regelmatig een beroep doen op het OCMW uit te nodigen tot een constructieve dialoog over de netelige thema's van het stuk? Op die manier kan het theatergezelschap een bijdrage leveren om het sociaal weefsel en groepen te versterken. We besloten om de première uit te stellen. Begin 2015 zijn we verschillende pistes beginnen te onderzoeken en in juli kreeg het project definitief vorm. Deze aanpak bracht ons ertoe om een vzw op te richten: cie tisserin. Silence Complice is ons eerste project.

 

Onze ploeg:

 

Regie: Stien Michiels

Acteurs: Stéphane Brodzki / François Pinte

Video: Almudena Crespo

Decorontwerp: Saoud Mama

Muziek en Geluid: Frédéric Vercheval

Kostuums: Delphine Coërs

Techniek Video en Geluid: Benjamin Durfort

Assistent Decor: Esteban Lee Monin

Communicatie & Productie: Stien Michiels

Assistent Communicatie & Publiekswerking: Valentin Dayan

 

 

Een project in samenwerking met

 

de Gemeente Sint-Gillis (Dienst Cultuur en Dienst Sociale Cohesie), het OCMW van Sint-Gillis, de Europese Week van de Lokale Democratie, The Riverkeeper - Dialogue Facilitation, Europe Refresh – Een project mogelijk gemaakt door Les Halles (Brussel), Le Carreau du Temple (Parijs) en KissKissBankBank, taal-ad-visie

 

Logossilcom-1442401185

 

Waar dient de collecte voor

De voorstellingen en praatnamiddagen gaan door wat er ook gebeurt, maar uw hulp is evenwel essentieel! Dankzij u zouden we:

 

- een honderdtal tickets kunnen kopen voor mensen die zich in een onzekere situatie bevinden en hen zo de kans bieden iemand uit te nodigen om samen met hen naar de voorstelling te komen. 

 

- een minimale vergoeding kunnen geven aan de artistieke ploeg waarvan de meerderheid al verschillende maanden enthousiast aan het project meewerkt zonder zekerheid te hebben of hun inzet zal betaald worden. Deze ploeg bestaat uit een regisseuse, twee acteurs, een decorontwerper, een videokunstenares, een componist, een costumière, en verschillende assistenten techniek, productie en communicatie. 

 

En wat als de som hoger ligt dan 5000€?

 

- We zouden de catering deels kunnen overlaten aan Healthy & Affordable Brussels, een traiteur die vegetarische schotels bereidt met voedseloverschotten.

 

- Europa wenkt :-) Met uw hulp zouden we kunnen rondreizen in Europa met deze theater-dialoogformat en zo nog meer ontmoetingen en constructieve uitwisselingen op touw zetten. We zouden kunnen spelen in andere Belgische gemeenten en in het buitenland, zelfs met boventiteling als de middelen dat toelaten. 

 

 

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil