Silence Complice

Draag bij aan een theatrale creatie rondom heikele thema's annex constructieve ontmoetingen tussen mensen uit diverse sociale milieus

Project visual Silence Complice
Successful
70
Contributions
30/10/2015
End date
€5.400
Out of €5.000
108 %

Edition 2015

Europe Refresh

Supported by

Commune de Saint-Gilles - Gemeente Sint-Gillis supports the project Silence CompliceEurope Refresh supports the project Silence Complice

Silence Complice

<p> <a href="https://vimeo.com/140162927" target="_blank">Bekijk de video in het Nederlands</a></p> <p>  </p> <p> <em>JOHN.– Er zijn woorden die niet tellen</em></p> <p> <em>BILL.-En er zijn er die wel tellen, maar ik ken ze niet.</em></p> <p>  </p> <p> <strong>Bill en John zijn twee leefloners die naar de hondenwedrennen gaan in de hoop de jackpot te winnen.</strong> <strong>Op een avond stelt een man John voor om officiële trainer te worden van één van zijn windhonden.</strong> <strong>Het is meteen duidelijk dat dit zaakje niet koosjer is, maar de drang om te slagen en aan hun middelmatige bestaan te ontsnappen is zo sterk dat ze toehappen…</strong></p> <p>  </p> <p> <strong>Compagnie tisserin speelt Silence Complice, een tragikomisch stuk dat belangrijke vragen opwerpt over onze plaats in een maatschappij die grotendeels draait rond individualisme, winst en economische groei.</strong></p> <p>  </p> <p> <strong>Naar aanleiding van deze productie nodigen we mensen die zich in een onzekere situatie bevinden uit om naar één van de voorstellingen te komen kijken met een genodigde naar keuze. Daarna zijn ze welkom om deel te nemen aan een van de 4 dialoogcafé's die plaatsvinden de dag na elke voorstelling.</strong> <strong>Bij een kom soep, een kop koffie en een stukje taart kunnen ze in een constructieve sfeer van gedachten wisselen over de voorstelling in het gezelschap van de theaterploeg en andere toeschouwers.</strong></p> <p>  </p> <p> <strong>Waarom hebben we gekozen voor dit stuk?</strong></p> <p>  </p> <p> Silence Complice (oorspronkelijke titel: Silent Partner), is een toneelstuk geschreven in 1987 door de Australische auteur Daniel Keene en werd uit het Engels (Australisch) naar het Frans vertaald door Séverine Magois.* Het verhaal gaat over mensen die op de dool zijn, een thema dat trouwens heel actueel is. Voor ons gaat het toneelstuk evenwel over succes en mislukking, over dromen en hersenschimmen, over de mens in een dolgedraaide wereld. De enscenering vormt bovendien een echte artistieke uitdaging: er staan maar twee acteurs op het toneel, die één lange dialoog aangaan. Het stuk is ingedeeld in 22 scènes die zich afspelen op verschillende plaatsen en binnen een tijdspanne van verschillende weken.  </p> <p>  </p> <p> <em>*© éditions théâtrales, 1999, 2011</em></p> <p>  </p> <p> <strong>Waarom een uitnodiging om de dialoog aan te gaan?</strong></p> <p>  </p> <p> Het theater is ideaal om te observeren en te reflecteren. Maar wij willen een stap verder gaan. We willen mensen een ruimte bieden waar ze elkaar kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen, zodat uit die verrijkende gesprekken nieuwe verhalen <a>ontstaan.</a></p> <p>  </p> <p> De deelnemers ontmoeten mensen met andere achtergronden vanuit een gemeenschappelijke ervaring: ze hebben allen een voorstelling van Silence Complice gezien. Een toneelstuk zet ons aan het denken over ons eigen verhaal en over het beeld dat we hebben van onszelf, de anderen en de wereld waarin we leven.</p> <p>  </p> <p> De manier waarop we naar elkaar kijken heeft een grote invloed op onze levenskwaliteit. Daarom is het belangrijk om een open ruimte te creëren waar we onze meningen en oordelen kunnen aftoetsen bij de anderen.</p> <p>  </p> <p> <img alt="Silence_complicecafeddialogue-1442252570" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/231602/Silence_CompliceCafedDialogue-1442252570.jpg"></p> <p>  </p> <p> <strong>Hoe gaan we die praatnamiddagen organiseren?</strong></p> <p>  </p> <p> De deelnemers zullen tijdens die <a>praatnamiddagen </a>gestimuleerd worden om zowel te luisteren en ervaringen uit te wisselen, als om te discussiëren en van mening te verschillen. Onze inspiratiebron is de methodologie van The World Café: in een informele sfeer bespreken de deelnemers een thema in kleine groepjes aan tafels gedurende verschillende opeenvolgende conversatierondes van 20 à 30 minuten. Na elke ronde veranderen de deelnemers van tafel om hun gesprekken te verrijken met ideeën die aan andere tafels geopperd werden. De bijeenkomst eindigt met een plenaire sessie waar de ideeën en belangrijkste besluiten worden gepresenteerd. </p> <p>  </p> <p> Na de gesprekken kan het publiek in de theaterzaal en online het visueel en tekstueel materiaal bekijken zoals affiches, verslagen, tekeningen, collages, filmpjes en gedichten van een dichteres die de ontmoetingsnamiddagen zal bijwonen.</p> <p>  </p> <p> <strong>Waar en wanneer?</strong></p> <p>  </p> <p> Voorstellingen: Woe 21, don 22, vrij 23 en zat 24 oktober 2015, 20u</p> <p> Praatnamiddagen: don 22, vrij 23, zat 24 en zon 25 oktober 2015, 12u – 15u</p> <p> in het Volkshuis, Voorplein van Sint-Gillis, Brussel, België</p> <p>  </p> <p> Reservaties</p> <p> - als u beslist ons te ondersteunen en de wederdienst omvat tickets, dan nemen wij contact met u op om uw reservatie op te nemen</p> <p> - anders : 02 534 56 05 ou culture.1060@stgilles.irisnet.be - tickets 9 / 15 €</p> <p>  </p> <p> <strong>U kunt ons helpen op vele manieren!</strong></p> <p>  </p> <p> <u>Steun ons met uw aanwezigheid:</u></p> <p> Kom naar de voorstelling, doe mee aan de discussienamiddagen, bak een taart of maak een lekkere soep.</p> <p> Of stel ons een andere bijdrage voor, zoals de dichteres Dorothy Oger heeft gedaan: ze zal deelnemen aan enkele bijeenkomsten, een aantal gedichten schrijven en de deelnemers aanzetten tot creativiteit!</p> <p>  </p> <p> <u>Steun ons en koop alvast uw tickets of schenk ze aan een vriend(in).</u></p> <p>  </p> <p> <u>Steun ons en koop tickets voor mensen die zin hebben om naar de voorstelling te gaan maar daarvoor niet de middelen hebben.</u></p> <p>  </p> <p> <strong>Een beetje achtergrondinformatie:</strong> <strong>Waar komt het idee vandaan om die dialoogcafés te organiseren?</strong></p> <p>  </p> <p> De eerste repetities van Silence Complice hadden plaats eind 2014 in de zaal Bernier van het OCMW van Sint-Gillis. Een toevallige gebeurtenis die ons op een idee bracht. De regisseuse Stien Michiels werkt ook als begeleidster van processen: ze begeleidt onder andere multistakeholder dialogen in organisaties of teams (www.theriverkeeper.be). Waarom dus niet, in ruil voor het gebruik van de repetitie- en de theaterzaal, een samenwerking opzetten met het OCMW en de Gemeente Sint-Gillis (in het bijzonder de Dienst Sociale Cohesie en de Dienst Cultuur) en aan de productie een project koppelen om mensen die regelmatig een beroep doen op het OCMW uit te nodigen tot een constructieve dialoog over de netelige thema's van het stuk? Op die manier kan het theatergezelschap een bijdrage leveren om het sociaal weefsel en groepen te versterken. We besloten om de première uit te stellen. Begin 2015 zijn we verschillende pistes beginnen te onderzoeken en in juli kreeg het project definitief vorm. Deze aanpak bracht ons ertoe om een vzw op te richten: cie tisserin. Silence Complice is ons eerste project.</p> <p>  </p> <p> <strong>Onze ploeg:</strong></p> <p>  </p> <p> Regie: Stien Michiels</p> <p> Acteurs: Stéphane Brodzki / François Pinte</p> <p> Video: Almudena Crespo</p> <p> Decorontwerp: Saoud Mama</p> <p> Muziek en Geluid: Frédéric Vercheval</p> <p> Kostuums: Delphine Coërs</p> <p> Techniek Video en Geluid: Benjamin Durfort</p> <p> Assistent Decor: Esteban Lee Monin</p> <p> Communicatie &amp; Productie: Stien Michiels</p> <p> Assistent Communicatie &amp; Publiekswerking: Valentin Dayan</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong>Een project in samenwerking met</strong></p> <p>  </p> <p> de Gemeente Sint-Gillis (Dienst Cultuur en Dienst Sociale Cohesie), het OCMW van Sint-Gillis, de Europese Week van de Lokale Democratie, The Riverkeeper - Dialogue Facilitation, Europe Refresh – Een project mogelijk gemaakt door Les Halles (Brussel), Le Carreau du Temple (Parijs) en KissKissBankBank, taal-ad-visie</p> <p>  </p> <p> <img alt="Logossilcom-1442401185" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/232104/LogosSilCOM-1442401185.jpg"></p> <p>  </p>

Allocation of funds

<p> De voorstellingen en praatnamiddagen gaan door wat er ook gebeurt, maar uw hulp is evenwel essentieel! Dankzij u zouden we:</p> <p>  </p> <p> - <strong>een honderdtal tickets kunnen kopen voor mensen die zich in een onzekere situatie bevinden</strong> en hen zo de kans bieden iemand uit te nodigen om samen met hen naar de voorstelling te komen. </p> <p>  </p> <p> - <strong>een minimale vergoeding kunnen geven aan de artistieke ploeg</strong> waarvan de meerderheid al verschillende maanden enthousiast aan het project meewerkt zonder zekerheid te hebben of hun inzet zal betaald worden. Deze ploeg bestaat uit een regisseuse, twee acteurs, een decorontwerper, een videokunstenares, een componist, een costumière, en verschillende assistenten techniek, productie en communicatie. </p> <p>  </p> <p> <strong>En wat als de som hoger ligt dan 5000€?</strong></p> <p>  </p> <p> - We zouden de catering deels kunnen overlaten aan Healthy &amp; Affordable Brussels, een traiteur die vegetarische schotels bereidt met voedseloverschotten.</p> <p>  </p> <p> - Europa wenkt :-) Met uw hulp zouden we kunnen rondreizen in Europa met deze theater-dialoogformat en zo nog meer ontmoetingen en constructieve uitwisselingen op touw zetten. We zouden kunnen spelen in andere Belgische gemeenten en in het buitenland, zelfs met boventiteling als de middelen dat toelaten. </p> <p>  </p> <p>  </p>

Rewards

€1

Hartelijk dank! iedere bijdrage is welkom ! U ontvangt in de loop van november 2015 per e-mail de “oogst” van de dialoogcafé’s. Misschien hebt u zin om bij te dragen met uw talenten en passies ? Indien u graag onder de mensen bent en koffie kunt zetten, indien u kunt faciliteren, taart bakken, soep maken, fotograferen, filmen, schrijven, tekenen, enthousiasmeren, indien u ons kunt helpen om een divers publiek te vinden voor de voorstellingen en de dialoogcafés en/of ons wil verrassen met onvermoede talenten : aarzel niet om contact met ons op te nemen! ++++++++++++++++++++++++++++++ Voor alle bijdragen vanaf 10 € schenken de Hallen van Schaarbeek u hun Hlog reductiekaart! +++++++++++++++++++++++++++++++++ aan iedereen die ons steunt vanaf 9 euro en meer, schenken we de soundtrack van ons stuk, originele muziek van componist Frédéric Vercheval - we zullen u in de loop van november de link sturen om de muziek te downloaden !!!

€9

PARTNER #9 - IK KRIJG 1 TICKET aan reductietarief, want ik ben student, werkzoekend, -26/+65, acteur... Hartelijk dank, we sturen u de “oogst” van de dialoog-cafés per e-mail in de loop van november 2015 en we kijken ernaar uit je te verwelkomen in een van onze voorstellingen!! +++++++++++++++++++++++++++++++++ aan iedereen die ons steunt vanaf 9 euro en meer, schenken we de soundtrack van ons stuk, originele muziek van componist Frédéric Vercheval - we zullen u in de loop van november de link sturen om de muziek te downloaden !!!

€15

 • 9 contributions
PARTNER #15 - IK SCHENK ER 1 : Geen toegangsticket nodig? Dankzij u kan iemand die de middelen nu niet heeft iemand uitnodigen voor een avondje theater! En in de loop van november 2015, sturen we u de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankwoord voor het ticket dat u schonk. Van harte dank voor uw bijdrage!

€15

 • 1 contribution
PARTNER #15 - IK KRIJG ER 1 : U krijgt een ticket voor de voorstelling en we sturen u de “oogst” van de dialoogcafés per e-mail in de loop van november 2015. Van harte dank voor uw bijdrage, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

Estimated delivery: November 2015

€30

 • 4 contributions
PARTNER #30 - IK KRIJG ER 1 / IK SCHENK ER 1 : Delen is het nieuwe hebben ☺ U ontvangt een toegangsticket voor uzelf en dankzij u kan iemand die de middelen nu niet heeft iemand uitnodigen voor een avondje theater! En in de loop van november 2015, sturen we u de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankwoord voor het ticket dat u schonk. Nu alvast al een grote dankuwel voor uw bijdrage, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

€40

 • 3 contributions
PARTNER #40 - IK KRIJG ER 1 / IK SCHENK ER 1 : Wil u liever een van uw tickets schenken aan iemand die leeft in moeilijke omstandigheden? Dat kan! U ontvangt een toegangsticket voor uzelf en dankzij u kan iemand die de middelen nu niet heeft iemand uitnodigen voor een avondje theater! U krijgt bovendien 2 gratis drankjes na de voorstelling en een souvenir dat u ter plekke kunt ophalen : een reeks van 6 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankwoord voor het ticket dat u schonk. Nu alvast al een grote dankuwel voor uw bijdrage, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

€40

 • 8 contributions
PARTNER #40 - IK KRIJG ER 2 : Zin in een avondje theater met twee? U ontvangt 2 toegangstickets, 2 gratis drankjes na de voorstelling en een souvenir dat u ter plekke kunt ophalen : een reeks van 4 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling. En in de loop van november 2015, sturen we u uiteraard ook nog de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail. Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

€40

 • 5 contributions
PARTNER #40 - IK SCHENK ER 2 : Helemaal geen tickets nodig en/of zin om plezier te doen aan mensen die in moeilijke omstandigheden leven? Super! Dankzij u kunnen twee personen die de middelen nu niet hebben iemand uitnodigen voor een avondje theater! U krijgt per post een souvenir toegestuurd : een reeks van 8 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor het ticket dat u schonk. Uit de grond van ons hart: dankuwel !

Estimated delivery: November 2015

€60

 • 4 contributions
PARTNER #60 - IK KRIJG ER 2 / IK SCHENK ER 1 : En wat zou u denken van een mix ? 2 toegangstickets voor uzelf en 1 voor iemand in moeilijke omstandigheden! Daarbovenop krijgt u 2 gratis drankjes na de voorstelling en een souvenir dat u ter plekke kunt ophalen : een reeks van 8 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling. Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenir per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor het ticket dat u schonk. Nu alvast al een grote dankuwel voor uw bijdrage, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen! Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, u bent fantastisch, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

€80

 • 2 contributions
PARTNER #80 - IK KRIJG ER 2 / IK SCHENK ER 2 : Het perfecte evenwicht : 2 toegangstickets voor uzelf en 2 tickets voor mensen in moeilijke omstandigheden. Daarbovenop krijgt u 2 gratis drankjes na de voorstelling en een souvenir dat u ter plekke kunt ophalen : een reeks van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling. Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenir per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor de tickets die u schonk. Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, u bent geweldig, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

€100

 • 9 contributions
PARTNER #100 - IK KRIJG ER 2 / IK SCHENK ER 2 : U bent simpelweg te mooi om waar te zijn! U ontvangt 2 toegangstickets voor uzelf en u schenkt 2 tickets aan mensen in moeilijke omstandigheden. U krijgt 2 gratis drankjes na de voorstelling en twee souvenirs die u ter plekke kunt ophalen : een reeks van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling, en een reproductie van een prachtige videostill van beeldend kunstenares Almudena Crespo (limited edition 1/30). Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenirs per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor de tickets die u schonk. Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, u bent grandioos, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!

€150

 • 5 contributions
PARTNER #150 - IK KRIJG ER 2 / IK SCHENK ER 2 : Kom in onze armen! U bent geniaal! U ontvangt 2 toegangstickets voor uzelf en u schenkt 2 tickets aan mensen in moeilijke omstandigheden. U krijgt 2 gratis drankjes na de voorstelling en verschillende souvenirs die u ter plekke kunt ophalen : 2 reeksen van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling, en 2 reproducties van prachtige videostills van beeldend kunstenares Almudena Crespo (limited edition 1/30). Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenirs per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor de tickets die u schonk. Duizend maal dank, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!!

€250

 • 2 contributions
PARTNER #250 - IK KRIJG ER 2 / IK SCHENK ER 2 : We zijn sprakeloos. We adoreren u. U ontvangt 2 toegangstickets voor uzelf en u schenkt 2 tickets aan mensen in moeilijke omstandigheden. U krijgt 4 gratis drankjes na de voorstelling en verschillende souvenirs die u ter plekke kunt ophalen : 4 reeksen van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling, en 3 reproducties van prachtige videostills van beeldend kunstenares Almudena Crespo (limited edition 1/30). Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenirs per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor de tickets die u schonk, speciaal voor u voorgedragen en opgenomen! Daarbovenop organiseren we met plezier een ontmoeting met de artiesten, wanneer u dat uitkomt en met de genodigden die u kiest. Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, u bent werkelijk brilliant, we kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!!

€500

 • 2 contributions
PARTNER #500 - IK KRIJG ER 4 / IK SCHENK ER 2 : We dansen op tafel! We bewonderen u mateloos en schreeuwen dat zo luid als u wenst van de daken ! U ontvangt 4 toegangstickets voor u en uw gezelschap en u schenkt 2 tickets aan mensen in moeilijke omstandigheden. U krijgt van ons een fles champagne na de voorstelling en verschillende souvenirs die u ter plekke kunt ophalen : 4 reeksen van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling, en 4 reproducties van prachtige videostills van beeldend kunstenares Almudena Crespo (limited edition 1/30). Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenirs per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en een persoonlijk dankgedicht voor de tickets die u schonk, speciaal voor u voorgedragen en opgenomen! Daarbovenop organiseren we met plezier een ontmoeting met de artiesten, wanneer u dat uitkomt en met de genodigden die u kiest. We vermelden uw naam of logo op het programma, als u dat wil. En de kers op de taart : u hebt recht op een uniek kunstwerk van onze scenograaf Saoud Mama (no-design): deze man doet werkelijk wonderen met industrieel recyclage materiaal! U bent welkom in zijn atelier en samen beslist u welk object u graag omgevormd zou zien in een lichtbron. Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, u bent buitengewoon, wist u dat? We kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!!

€750

  PARTNER #750 - IK KRIJG ER 8 / IK SCHENK ER 2 : We tap-dansen op de tafel! Met salto's en al. We zijn diep onder de indruk en we weten geen blijf met alle schitterende adjectieven waarmee we over u willen spreken. U ontvangt 8 toegangstickets voor u en uw gezelschap en u schenkt 2 tickets aan mensen in moeilijke omstandigheden. U krijgt van ons twee flessen champagne na de voorstelling en verschillende souvenirs die u ter plekke kunt ophalen : 8 reeksen van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling, en 8 reproducties van prachtige videostills van beeldend kunstenares Almudena Crespo (limited edition 1/30). Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenirs per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en verschillende persoonlijke dankgedichten voor de tickets die u schonk, speciaal voor u voorgedragen en opgenomen! Daarbovenop organiseren we met plezier een ontmoeting met de artiesten, wanneer u dat uitkomt en met de genodigden die u kiest. We vermelden uw naam of logo op het programma, als u dat wil. En de kers op de taart : u hebt recht op een uniek kunstwerk van onze scenograaf Saoud Mama (no-design): deze man doet werkelijk wonderen met industrieel recyclage materiaal! U bent welkom in zijn atelier en samen beslist u welk object u graag omgevormd zou zien in een lichtbron. Van harte dank voor uw genereuze bijdrage, u bent eenvoudigweg sensationeel! We kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!!

  €1.000

   PARTNER #1000 - IK KRIJG ER 8 / IK SCHENK ER 2 : Hallelujah ! Onze eeuwige dank is uw deel. We zouden een oceaan kunnen vullen met de dankbaarheid die we voelen. U ontvangt 8 toegangstickets voor u en uw gezelschap en u schenkt 2 tickets aan mensen in moeilijke omstandigheden. U krijgt van ons twee flessen champagne na de voorstelling en verschillende souvenirs die u ter plekke kunt ophalen : 8 reeksen van 10 leuke postkaarten met citaten uit de voorstelling, en 8 reproducties van prachtige videostills van beeldend kunstenares Almudena Crespo (limited edition 1/30). Lukt het u niet om naar de voorstelling te komen? Dan bezorgen we u uw souvenirs per post. En in de loop van november 2015 sturen we u uiteraard ook de “oogst” van de dialoogcafé’s per e-mail en verschillende persoonlijke dankgedichten voor de tickets die u schonk, speciaal voor u voorgedragen en opgenomen! Daarbovenop organiseren we met plezier een ontmoeting met de artiesten, wanneer u dat uitkomt en met de genodigden die u kiest. We vermelden uw naam of logo op het programma, als u dat wil. U hebt recht op een uniek kunstwerk van onze scenograaf Saoud Mama (no-design): deze man doet werkelijk wonderen met industrieel recyclage materiaal! U bent welkom in zijn atelier en samen beslist u welk object u graag omgevormd zou zien in een lichtbron. En bovenop dit alles bieden we u en uw team of groep vrienden graag een onvergetelijke ervaring aan. Laten we samen kijken op welke manier onze talenten u van dienst kunnen zijn. We zullen u in ieder geval in de watten leggen! Duizend maal dank voor uw genereuze bijdrage, echt, weten uw vrienden wel hoe fabelachtig buitengewoon u bent? We kijken ernaar uit u te verwelkomen in een van onze voorstellingen!!

   Make a donation

   Give what I want