Transformers 2017

Help ons een community te transformeren door ambitieuze jongeren empowerment te geven uit Amsterdam, Berlijn, Caïro, Istanbul, Parijs en Rabat!

Visueel van project Transformers 2017
Mislukt
18
Backers
18/06/2017
Einddatum
€3.335
Voor €4.000
83 %

Transformers 2017

Transformers! is een twee weken durend trainingsprogramma waarin 24 jongeren met een migrantenachtergrond uit 6 verschillende steden samenkomen in Tanger, Marokko om daar te werken aan innovatieve sociale buurtprojecten. De jongeren komen uit Amsterdam, Parijs, Rabat, Istanbul, Cairo en Berlijn. Alle deelnemers zijn tussen de 18 en 23 jaar oud en afkomstig uit achterstandswijken. Deze jongeren worden in hun dagelijks leven vaak geconfronteerd met situaties van uitsluiting en discriminatie. Vaak teleurgesteld in landelijke en lokale politieke organisaties zullen ze twee weken lang experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie en zelforganisatie om de problemen in hun wijken zelf te lijf te gaan. Daarvoor worden ze door jonge experts getraind in creatieve en communicatieve vaardigheden.

 

 

 

Tijdens het trainingsprogramma worden de deelnemers uitgedaagd om hun eigen capaciteiten als sociale voortrekker in hun wijk te ontdekken. Ze werken aan hun zelfvertrouwen en leren hun talenten verder te ontplooien. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met hun beperkingen en de voordelen van het samenwerken met anderen. De deelnemers focussen zich daarbij op hun achtergrond en ervaringen en zoeken van daaruit naar oplossingen voor de problemen die in de wijk spelen. In de loop van het programma werken ze voortdurend door aan een concreet projectplan en bespreken dit onderling. Dit gebeurt in de context van een serie workshops en activiteiten rond thema’s als internetveiligheid, spreken in het openbaar, community organizing, fondsenwerving, civic journalism, storytelling, theatertechnieken en spoken word. 

 

Dsc_0042-1493204622

 

 

Na afloop van het trainingsprogramma wordt een crowdfunding-­evenement georganiseerd waarbij de jongeren in staat gesteld worden om hun eigen projecten te presenteren. Zij worden daarbij gestimuleerd om sympathisanten zowel financieel als inhoudelijk aan hun project te binden. Daarna trekken alle deelnemers hun eigen wijk weer in om daar de aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen en hun project te realiseren. Het Transformers!-­team blijft de deelnemers in dat traject ondersteunen middels inhoudelijke en praktische feedback en coaching op het gebied van fondsenwerving, publiciteit en netwerkvaardigheden.

 

Dsc_0141-1493204512

 

Waar dient de collecte voor

Voor de organisatie van dit project, hebben we een bijdrage gehad van de Erasmus+ beurs, het Europese programma voor internationale mobiliteit. Deze bijdrage dekt de kosten van de vlucht naar Tangier, de accomodatie en het salaris tijdens het project in Marokko. Het is belangrijk om alle kosten te dekken door donaties, zodat we een gratis project kunnen creeëren voor de deelnemers, om zo ook deelnemers erbij te betrekken die het anders niet kunnen betalen. Daarom hebben we uw hulp nodig!

 

Met uw bijdrage geeft u ons de kans om inspirerende en ervaren project leiders  uit te nodigen vanuit Europa, de Arabische landen en Turkije, die de deelnemers inspireren en ze kennis bijbrengen over verschillende onderwerpen, zoals: Creative activism, community building, digital activism, project management en fundraising, om de deelnemers een kans te geven hun eigen buurt te "transformeren".

 

De €4.000 euro zal volledig besteed worden aan de workshop leaders en helpt de ervaring van de deelnemers te verbeteren. Ook vinden wij het belangrijk te melden dat wanneer dit bedrag niet behaald wordt, al het geld teruggegeven wordt aan de mensen die ons gesteund hebben.

 

KissKissBankBank rekent een 8% commissie op de donaties waarvan 5% naar KissKissBankBank gaat en 3% naar de bank. 

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil