FichtiArt2022/Greece/ΦιχτιΑρτ2022

FichtiArt : Carrefour de Cultures.

Visuel du projet FichtiArt2022/Greece/ΦιχτιΑρτ2022
Réussi
41
Contributions
10/06/2022
Date de fin
7 080 €
Sur 7 000 €
101 %

FichtiArt2022/Greece/ΦιχτιΑρτ2022

Bienvenue en Grèce au Festival FichtiArt ! 29 Juillet - 1 Août 2022 La culture est-elle l'apanage des grandes métropoles ? Cela ne devrait pas l'être : la culture est un bien à partager ! Un village en Argolide... Καλως ήλθατε στο Φεστιβάλ ΦιχτιΑρτ 29 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2022 Είναι ο πολιτισμός προνόμιο των μεγάλων πόλεων; Δεν θα έπρεπε να είναι: ο πολιτισμός είναι αγαθό που μοιράζεται! Ένα χωριό στην Αργολίδα... Originaire du petit village de Fichtia, au pied du site archéologique de Mycènes, je travaille dans une institution qui promeut entre autre l'héritage culturel européen. Notre objectif est d'introduire une autre approche de la culture en tant que carrefour de différentes expressions et de partage avec la population locale dans un but d'ouverture, de découverte et de rencontre. FichtiArt, un événement de quatre jours d'arts multiples ……un évènement multiculturel, ouvert sur le monde Με καταγωγή από το μικρό χωριό Φίχτια, στους πρόποδες του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών, εργάζομαι σε έναν Οργανισμό που προωθεί, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος μας είναι να εισαγάγουμε μια άλλη προσέγγιση στον πολιτισμό ως σταυροδρόμι διαφορετικών εκφράσεων και μοιράσματος με τον τοπικό πληθυσμό με στόχο την δημιουργική επινοηση, την ανακάλυψη και τη συνάντηση. FichtiArt, μια τετραήμερη εκδήλωση πολλαπλών τεχνών ……μια πολυπολιτισμική εκδήλωση, ανοιχτή στον κόσμο En 2021, musique, poésie, sculpture, danse et théâtre ont jeté les bases d’un festival qui souhaiterait être pérennisé. Dans un cadre idyllique, face au site de Mycènes et dominant la plaine d’Argolide, 500 personnes de tous azimuts sont venus,l'an passé, à la rencontre de ce festival gratuit. Το 2021, η μουσική, η ποίηση, η γλυπτική, ο χορός και το θέατρο έθεσαν τα θεμέλια ενός φεστιβάλ που θα ήθελε να γίνει μόνιμο. Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, με θέα την τοποθεσία των Μυκηνών και με θέα τον κάμπο της Αργολίδας, 500 άτομα απο διαφορετικούς ορίζοντες ήρθαν πέρυσι να συναντήσουν αυτό το δωρεάν φεστιβάλ. Public, intervenants, artistes locaux et internationaux, voyageurs se rencontrent et discutent dans une ambiance conviviale. Ce sont ces moments d'echange que nous avons crée et souhaitons faire perdurer. Κοινό, ομιλητές, ντόπιοι και διεθνείς καλλιτέχνες, ταξιδιώτες συναντώνται και συζητούν σε μια φιλική ατμόσφαιρα. Είναι αυτές οι στιγμές ανταλλαγής που δημιουργήσαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε. Cette initiative répond à l’envie de mettre en valeur le patrimoine local mais également de faire découvrir des expressions culturelles d’ailleurs à une population de tout âge, locale et internationale. Αυτή η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στην επιθυμία ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς αλλά και εισαγωγής πολιτιστικών εκφράσεων από αλλού σε έναν πληθυσμό όλων των ηλικιών. L'an passé le premiere edition du Festival a été financé à 90% par les concepteurs. L'existence du Festival et sa pérennité nous impose de trouver des moyens de financement supplementaires. C'est pour cela qu'on fait appel à vos dons à travers cette plateforme kisskissbankbank. Πέρυσι η πρώτη έκδοση του Φεστιβάλ χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από τους εμπνευστές. Η ύπαρξη του Φεστιβάλ και η βιωσιμότητά του απαιτεί να βρούμε πρόσθετα μέσα χρηματοδότησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απευθύνουμε έκκληση στις δωρεές σας μέσω αυτής της πλατφόρμας kisskissbankbank. L’édition 2022 aimerait aller plus loin … en ouvrant ses portes à d’autres formes d’expressions artistiques de différents horizons. Nous avons besoin de vous pour que ce projet puisse se réaliser et vous êtes invités à nous retrouver à cette occasion pour partager des moments inoubliables au FichtiArt 2022 qui aura lieu du 29 juillet au 1 Août ! Η έκδοση του 2022 θα ήθελε να προχωρήσει παραπέρα... ανοίγοντας τις πόρτες της σε άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης από διαφορετικούς ορίζοντες. Σας χρειαζόμαστε για να υλοποιηθεί αυτό το έργο και σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε με αυτή την ευκαιρία για να μοιραστούμε αξέχαστες στιγμές στο FichtiArt 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου! L’Edition 2022 Concert Rebetiko avec l'Orchestre Vasilis Tsitsanis Concert avec un artiste français reconnu (en discussion) Soirée littéraire avec Petros Markari et voyage musical aux rythmes orientales Théâtre pour les enfants avec le groupe Hippo Théâtre Immersion à la culture tsigane- Danse Flamenco et Exposition permanente par un artiste Rom Architecture: débats et des constructions éphémères par des écoles d'architecture de France et de Grèce sur le développement durable Visites guidées gratuites au site archeologique de Mycènes tout au long du festival ΦιχτιΑρτ 2022 Ρεμπέτικη συναυλία με την ορχήστρα Βασίλη Τσιτσάνη Συναυλία με αναγνωρισμένο Γάλλο καλλιτέχνη (σε συζήτηση) Λογοτεχνική βραδιά με τον Πέτρο Μάρκαρη και μουσικό ταξίδι σε ανατολίτικους ρυθμούς Θέατρο για παιδιά με την ομάδα Hippo Théâtre Φλαμενγκο και Μόνιμη Έκθεση Ρομά καλλιτέχνη Αρχιτεκτονική: σεμινάρια και εφήμερες κατασκευές από σχολές αρχιτεκτονικής στη Γαλλία και την Ελλάδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη Δωρεάν ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ

À quoi servira la collecte

Son et lumière Frais pour les artistes Installation pour la dance et le théatre Frais de l'Atelier Architecture

Contreparties

Contrepartie star

Sac en toile avec le logo du Festival designée par F. Moretti

70 €

 • 7 contributions
Τσάντα απο βιολογικό βαμβάκι με το λογοτυπο του Φεστιβάλ

Livraison estimée : octobre 2022

Mail de remerciements durant le Festival accompagné de photos

10 €

 • 4 contributions
Ευχαριστήριο μηνυμα με φωτογραφίες και το φιλμ του Φεστιβάλ

Livraison estimée : août 2022

Newsletter durant le Festival avec photos quotidiennes

30 €

 • 2 contributions
Καθημερινό δελτίο τύπου του Φεστιβάλ

Livraison estimée : août 2022

Festival Tshirt created by Franscesco Moretti

50 €

 • 8 contributions
Μπλουζάκι με το λογοτυπο του Φεστιβάλ απο τον Franscesco Moretti

Livraison estimée : octobre 2022

Bracelet artisanal

80 €

 • 1 contribution
Βραχιολι δημιουργού ειδικά φτιαγμένο για το Φεστιβάλ

Affiche du festival dedicacée par des artistes du Festival

100 €

 • 1 contribution
Αφισα του Φεστιβάλ με τις υπογραφές των καλλιτεχνών

Livraison estimée : octobre 2022

Votre nom ou nom de société dans le generique final du film FichtiArt 2022

150 €

 • 2 contributions
Votre nom ou nom de société dans le generique final du film FichtiArt 2022 Το ονομά σας στις ευχαριστίες στο φιλμ του Φεστιβάλ

Livraison estimée : novembre 2022

Joli pack surprise des produits locaux soit d'Alsace (France) soit de Grece

250 €

 • 4 contributions
Πακέτο με τοπικά προιοντα Γαλλικά ή Ελληνικά (συμφωνα με τις επιθυμιες σας)

Livraison estimée : avril 2023

Cadeau surprise

300 €

 • 4 contributions
Δωρο εκπληση

Livraison estimée : janvier 2023

Cadeau surprise

500 €

 • 1 contribution
Δώρο εκπληξη

Livraison estimée : novembre 2022

Cadeau surprise

1 000 €

 • 1 contribution
Δωρο εκπληξη

Livraison estimée : novembre 2022

Faire un don

Je donne ce que je veux