ΕPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2014

Evénement artistique alternatif réalisé en solidarité entre artistes & habitants sur l’ile d’Andros-Cyclades-Grèce

Visuel du projet ΕPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ  2014
Réussi
32
Contributions
18/05/2014
Date de fin
3 310 €
Sur 3 150 €
105 %

ΕPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2014

<p> Présentation  "EPITOPOU 2014"  Juillet  Andros  Grèce</p> <p>  </p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FEv5b6yQo3TE%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEv5b6yQo3TE&amp;image=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FEv5b6yQo3TE%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Parcours d'installations éphémères  in situ, exposition, rencontres entre artistes et habitants</p> <p> <strong>2ème édition</strong></p> <p> Andros, Cyclades, Grèce du 12 juillet au 31 Août 2014</p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FAVZwp0rXMuQ%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAVZwp0rXMuQ&amp;image=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FAVZwp0rXMuQ%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe></p> <p> <em>Film documentaire Epitopou 2013, réalisation C. Bony</em></p> <p>  </p> <p> <strong><em>Επί τοπου /Εpi topou du grec  επι/epi : le point par lequel une chose se rattache à une autre  <strong><em>et </em></strong>    τοπος / topos : le lieu, le territoire. </em></strong></p> <p>  </p> <p> En cette période de crise, ce projet est né avec le souci de témoigner notre solidarité européenne par le partage d'une expérience artistique entre artistes Grecs et Français.</p> <p>  </p> <p> Comme pour la première édition en juillet 2013, cet événement,  réalisé avec un budget  réduit, est la preuve d'une prise de conscience d'une identité commune et européenne.         </p> <p> Cette manifestation repose sur l’engagement personnel des participants ainsi que sur  l’implication des habitants de l’ile.</p> <p>  </p> <p> <strong>Exprimer que l’art est un champ libre et ouvert à tous, un lieu de rencontre, d’échange sans limite.</strong></p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  <img alt="Cyclades" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/72677/cyclades.jpg"></p> <p> <em>Carte des Cyclades, Andros</em></p> <p>  </p> <p> <img alt="Andros" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/69913/andros.jpg"></p> <p> <em>Carte du parcours des installations </em></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong>L’événement propose :</strong></p> <p>  </p> <p> - Un parcours d’installations éphémères sur 1800m, dans une vallée agricole, à proximité du village Livadia, à 2km de la capitale de l’ile, Chora, Andros.</p> <p> La réalisation des œuvres est spécifique au lieu, avec des matériaux issus de l’environnement immédiat, dans un esprit d’économie dans la forme et les moyens. Un événement artistique qui révèle le caractère éphémère des artefacts, la fragilité du paysage et de la nature.</p> <p> -  Une exposition d’œuvres dans le centre ville.</p> <p> -  Quatre soirées de rencontres entre artistes, habitants et visiteurs. Projections vidéos et débats.</p> <p> -  Une série de visites guidées des installations in situ tout au long de l’événement .   </p> <p> - Collaboration avec deux  collectifs d’artistes Campus Novel et Fabrica Outopia </p> <p>  </p> <p> <img alt="2ima" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/69063/2ima.jpg"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="Mur_laurent" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/69283/MUR_LAURENT.jpg"></p> <p> <em>L. Mareschal, installation "Bureau de réclamations". Parcours  EPITOPOU 2013</em></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> L' installation interactive de l'artiste français L. Mareschal avec 160 messages des enfants de l'école primaire du village, incrustés tout le long d' un mur en pierre , appelé depuis "Bureau de Réclamations".  Les  messages lus le jour du vernissage ont crée une surprise émotionnelle pour habitants, visiteurs, artistes, qui ont découvert la préoccupation des enfants pour l'avenir du pays.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong>LES ARTISTES EPITOPOU  2014</strong></p> <p>  </p> <p> <strong>Eva T. BONY </strong>: Vit et travaille en France.</p> <p> <a href="http://www.bony-tourtoglou.net" target="_blank">www.bony-tourtoglou.net</a></p> <p>  </p> <p> <img alt="Protosvuedroit-1" height="279" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/70476/protosvuedroit-1.jpg" width="420"></p> <p> <i>Eva T.Bony-Chaux."Protos" Installation .</i><em>© photo C.Bony.  Courtesy E. T. Bony</em></p> <p> <i>EPITOPOU 2013</i></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <strong>Martha DIMITROPOULOU </strong>: Vit et travaille en Grèce.</p> <p>  <a href="http://www.art-tounta.gr" target="_blank">www.art-tounta.gr</a></p> <p>  </p> <p> <img alt="Dimitropoulou_2" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/70473/Dimitropoulou_2.jpg"></p> <p> <em>Martha Dimitropoulou - Installation. </em><em>Mercedes-Benz S500. Pine needle.Gallery Ileana Tounta Athens 2014. </em></p> <p>  </p> <p> <strong>Apostolos KARAKATSANIS: </strong>Vit et travaille en Grèce.</p> <p> portfolio:</p> <p> http://www.adgallery.gr/en/Exhibitions/past/121-APOSTOLOS-KARAKATSANIS  </p> <p> <img alt="On-off__2008_____________" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/83412/On-off__2008_____________.jpg"></p> <p> On-off, 2008 </p> <p>  </p> <p> <strong>Séverine HUBARD </strong>: Vit et travaille en France  et en Argentine.</p> <p> <a href="http://www.severinehubard.net" target="_blank">www.severinehubard.net </a></p> <p> <img alt="Severine" height="551" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/83546/severine.jpg" width="440"></p> <p> <i>"<strong>Village, 2009"</strong></i> Métal, balzalin, goudron, lambris. Approx : 7,5m x 9,5m  Hauteur : 11m</p> <p> Sculpture monumentale, Musée d'Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg (FR),</p> <p>  </p> <p> <strong>Paul SOUVIRON </strong>: Vit et travaille en France.</p> <p> <a href="http://www.paulsouviron.net" target="_blank">http://www.paulsouviron.net</a></p> <p>  </p> <p> <img alt="Paul_kiss" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/83415/PAUL_KISS.png"></p> <p>  </p> <p> Installation garden shed / cabane de jardin</p> <p>  </p> <p> <strong>Commissaire : Tatiana MAY KALLERGI </strong>: Vit et travaille en Grèce  </p> <p> <strong>Coordination : </strong>Tatiana May Kallergi &amp; Eva T. Bony</p> <p>  </p> <p> <strong>Documentation photographique et cinématographique, communication : </strong><strong>Christian BONY : </strong>Vit et travaille en France </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> η EVA BONY μιλάει για το « EPITOPOU 2014″    Loukisas Evagelos</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F5XmExmZnGKc%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5XmExmZnGKc&amp;image=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2F5XmExmZnGKc%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe></p> <p>  </p> <p>  Οπως και στην πρώτη έκδοση το Επιτόπου έχει σαν στόχο να διευρύνει την αλληλεγγύη μεταξύ καλλιτεχνών και κατοίκων της Άνδρου, να επιτρέψει την κοινή εικαστική εμπειρία μεταξύ ελλήνων και γάλλων καλλιτεχνών και να δώσει δείγματα της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Το καλλιτεχνικό αυτό εγχείρημα βασίζεται σε έργα ειδικά εμπνευσμένα από το χώρο και για το χώρο, με πνεύμα λιτότητας στην έκφραση και στα μέσα, δίνοντας προτεραιότητα στο εφήμερο και αναδεικνύοντας το εύθραυστο της ύλης και της φύσης</p> <p>  </p> <p> <strong>Présentation  ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2014:</strong></p> <p>  </p> <p> Des tables et des bancs abandonnés appartenant aux écoles primaires des villages, du matériel de construction usé, des pierres de maisons en ruines, des épines des pins et de la chaux. Des matériaux humbles et des objets obsolètes, des matériaux sans valeur, entassés et délaissés, visibles presque partout sur l’ile, constituent la matière avec laquelle vont travailler les artistes d’ EPITOPOU 2014 pour créer des installations à trois dimensions sur le parcours à proximité du village Livadia. Avec des références fortes sur l’abandon des lieux et leurs objets d’usage, avec la révélation de l’aspect fragile et humble de la matière par sa transformation en œuvre d’art, et les questions qui se posent sur le rapport que nous avons avec la ruine, la perte ou la destruction de l’espace intime ou naturel, se tisse le canevas sur lequel s’inscrivent les propositions des cinq artistes. La participation des enfants de l’école primaire de l’ile, pour une installation interactive, est déjà en cours. Les enfants vont choisir chacun une phrase de leur livre préféré. Ces fragments de texte réunis serviront pour la construction d’un méga-poème qui sera lu le jour du vernissage. La participation des enfants du village Livadia est également prévue pour la collecte des matériaux et l’aide aux artistes. Télécharger la suite →  <a href="http://www.epitopou.com/wp-content/uploads/2014/02/%CE%95%CF%80%CE%B9-projet14-fr.pdf">Επι-projet14-fr</a></p> <p>  </p> <p>         <img alt="Materiel-sev2mail" height="274" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/87762/materiel-sev2mail.jpg" width="376"></p> <p>  </p> <p>                <img alt="Materiel-paul1mail" height="285" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/87765/materiel-paul1mail.jpg" width="376"></p> <p>  </p> <p> <img alt="Materiel-sevmail" height="435" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/87767/materiel-sevmail.jpg" width="334"></p> <p>  </p> <p> <img alt="Materiel-sev1mail" src="https://kkbb-production.s3.amazonaws.com/uploads/project_image/image/87766/materiel-sev1mail.jpg"></p> <p>  </p> <p> <strong>Παρουσίαση ΕΠΙΤΟΠΟΥ <strong> 2014: </strong></strong></p> <p>  </p> <p> Εγκαταλελειμμένα θρανία και καρέκλες δημοτικών σχολείων των χωριών, χρησιμοποιημένα οικοδομικά υλικά, πέτρες απο ερειπωμένες οικοδομές, πευκοβελλόνες πριν την καύση και ασβέστης. Ευτελή υλικά και άχρηστα αντικείμενα, υλικά χωρίς εμπορική αξία, στοιβαγμένα η πεταγμένα, ορατά σε πολλά σημεία του νησιού, θα χρησιμοποιηθούν εφέτος απο τους πέντε καλλιτέχνες του ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2014 για να στηθούν οι πολυδιάστατες εγκαταστάσεις στην επιλεγμένη διαδρομή. Δυνατές συμβολικές αναφορές στην εγκατάλειψη χώρων και των λειτουργικών τους αντικειμένων, ανάδειξη του ευτελούς και του εύθραυστου μέσα απο την μετατροπή του σε έργο τέχνης, και ερωτηματικά που δημιουργούνται για την σχέση μας με το ερείπιο, την απώλεια η την καταστροφή του προσωπικού η φυσικού μας χώρου. Μέσα στο νοητικό αυτό πλαίσιο εγγράφονται οι προτάσεις των πέντε καλλιτεχνών. Και για δεύτερη συνεχή χρονιά, η συμμετοχή των παιδιών του δημοτικού σχολείου Άνδρου έχει ηδη τροχοδρομηθεί. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν μια φράση απο το αγαπημένο τους βιβλίο. Οι φράσεις αυτές θα αποτελέσουν το υλικό για να δημιουργηθεί μια διαδραστική επέμβαση την ημέρα των εγκαινίων. Τα παιδιά των Λειβαδίων θα βοηθήσουν τους καλλιτέχνες στην περισσυλλογή των υλικών και την κατασκευή των έργων.</p> <p> <a href="http://www.epitopou.com/wp-content/uploads/2014/02/%CE%95%CF%80%CE%B9-projet14-gr2.pdf">Επι-projet14-gr</a></p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Laisser un commentaire</p> <p> Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *</p> <p> Nom *</p> <p> Adresse de contact *</p> <p> Site web</p> <p> Commentaire</p> <p>  </p> <p>  </p>

À quoi servira la collecte

<p> Pour la <strong>2eme  édition</strong> nous avons le soutien de la <strong>Mairie d' Andros </strong>et des associations culturelles avec lesquelles nous travaillerons  pour assurer le bon déroulement de l'évènement.</p> <p> (exposition, organisation des rencontres, hébergement chez l'habitant , autorisations etc.)</p> <p>  </p> <p> La Mairie nous a promis de participer à nos frais de communication dont elle prend en charge une partie pour l'édition  de nos  affiches, flyers, et pancartes d'affichage.</p> <p>  </p> <p> <strong>Malgré leur bonne volonté, nos partenaires Grecs ne peuvent pas faire plus, c'est la raison pour laquelle on fait appel à vous :</strong></p> <p>  </p> <p> La collecte nous servira à couvrir les frais concernant :</p> <p>  </p> <p> 1.Transport aérien pour les artistes français <strong>: </strong> <strong>1.250 € </strong></p> <p> 2.Transport maritime pour les artistes français et grecs <strong>: </strong><strong>245 €</strong></p> <p> 3.Frais de séjour et de déplacement sur l'ile, achat et transport du matériel :<strong> </strong> <strong>1500 €</strong></p> <p> 4.Frais divers &amp; pourcentage KKBB : <strong>155 €</strong></p> <p> <strong>                                                                                                                                                            TOTAL = 3.150 €</strong></p> <p>  </p> <p> Si notre objectif est dépassé :  </p> <p> <strong>- </strong>une somme sera versé au Club Cinématographique d’Andros pour frais d’utilisation de ses locaux   (salle de projection, soirées, débats).</p> <p> - défraiement d’un ou deux assistants (étudiants de l’école de Beaux Arts de Florina, Grèce).</p> <p> -achat du matériel et  frais de déroulement de l’événement (montage de l'exposition, vernissage)</p> <p>  </p> <p> Et si la collecte dépasse les 4000 € , nous procéderons à l'édition d’un petit catalogue qui retracera les deux années  EPITOPOU 2013 &amp; 2014.</p> <p>  </p> <p> <strong>Pour cette collecte chaque artiste propose:</strong></p> <p> - 1 dessin sur papier  reproduit en édition limitée de 10 exemplaires: Papier 240gr, 21 x 15cm</p> <p> - 2 dessins originaux sur papier 21 x 29cm</p> <p> - une pièce originale: sculpture, peinture, dessin ou vidéo, selon l'artiste.</p> <p>  </p> <p> <strong>Tous les dessins seront réalisés sur place courant le mois de juillet.</strong></p> <p>  </p> <p> <strong>Les kisskissbankers pourront annoncer le nom de leur artiste choisi au moment du don ou choisir leur a pièce sur notre blog à partir du mois de juillet</strong> <strong>( la date</strong> <strong>de parution vous sera annoncée par mail )</strong></p> <p>  </p> <p> <strong>Le nombre de pièces étant  limité, les premiers kisskissbankers, selon la date et l'heure de leur don, auront la priorité du choix.</strong></p> <p>  </p>

Contreparties

10 €

Un grand Merci! Un sachet d’origan sauvage + une carte postale Εpitopou14 +une invitation pour notre soirée d’ouverture avec buffet le 12/07/14. + information continue sur notre événement par mail.

Livraison estimée : août 2014

20 €

 • 2 contributions
Un grand Merci! Un sachet d’origan sauvage + une carte postale Εpitopou14 +une invitation pour notre soirée d’ouverture et de clôture avec buffet le 12 & 19 /07/14. + information continue sur notre événement par mail.

Livraison estimée : août 2014

30 €

 • 10 contributions
.Un grand Merci! +une invitation pour nos soirées d’ouverture et de clôture avec buffet le 12&19/07/14. +un sachet d’origan sauvage + une carte postale Εpitopou14 + votre nom sur la liste des donateurs de notre Blog +1 dessin signé, daté & numéroté de l’artiste de votre choix Edition limitée de 10 exemplaires, papier 240gr, 15x21cm.

Livraison estimée : août 2014

60 €

 • 8 contributions
Un grand Merci! Toutes les contreparties précédentes + 2 dessins signés, datés & numérotés de l’artiste de votre choix Edition limitée de 10 exemplaires, papier 240gr, 15x21cm.

Livraison estimée : août 2014

90 €

 • 2 contributions
Un grand Merci! +une invitation pour nos trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + une carte postale Εpitopou14 + votre nom sur la liste des donateurs de notre Blog + 3 dessins signés, datés & numérotés de l’artiste de votre choix Edition limitée de 10 exemplaires, papier 240gr, 15x21cm.

Livraison estimée : août 2014

120 €

 • 1 contribution
Un très grand Merci! +une invitation pour nos trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + une carte postale Εpitopou14 + votre nom sur la liste des donateurs de notre Blog + 4 dessins signés, datés & numérotés de l’artiste de votre choix Edition limitée de 10 exemplaires, papier 240gr, 15x21cm.

Livraison estimée : août 2014

150 €

 • 2 contributions
Nous vous remercions pour votre générosité. +une invitation pour notre trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + toutes les contreparties précédentes + 5 dessins. La totalité des dessins signés, datés & numérotés. Edition limitée de 10 exemplaires, papier 240gr, 15x21cm.

Livraison estimée : août 2014

180 €

 • 1 contribution
Vous êtes un des partenaires Epitopou2014 . Une invitation pour nos trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + votre nom sur la liste des partenaires EPITOPOU + information continue sur notre manifestation par mail. + 1 dessin original sur papier signé par l’artiste de votre choix Taille 21x29cm (A4)

Livraison estimée : août 2014

250 €

  Vous êtes un des partenaires Epitopou2014 Une invitation pour nos trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + une carte postale Εpitopou14 + votre nom sur la liste des partenaires EPITOPOU + 2 dessins originaux sur papier, signés par l’artiste de votre choix. Taille 21x29cm (A4) .

  Livraison estimée : août 2014

  300 €

   Vous êtes un des nos donateurs Epitopou2014 Une invitation pour nos trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + un sachet d’origan sauvage + une carte postale Εpitopou14 + votre nom sur la liste des nos donateurs EPITOPOU + 5 dessins originaux sur papier, datés et signés par les 5 artistes. Taille 21x29cm (A4)

   Livraison estimée : août 2014

   500 €

   • 2 contributions
   Vous êtes un des nos 5 bienfaiteurs Epitopou2014. Une invitation pour nos trois soirées avec buffet le 12 & 19 & 20 /07/14. + une carte postale Εpitopou14 + votre nom sur la liste des bienfaiteurs EPITOPOU + Les artistes offrent une œuvre chacun pour Epitopou14. La priorité sera donnée aux 5 premiers kisskissbankers d’après la date et l’heure de leur donation. L’œuvre ne dépassera pas 30x30m. Les visuels des œuvres seront diffusés sur notre blog à partir de mi- juillet.

   Livraison estimée : août 2014

   Faire un don

   Je donne ce que je veux