Boerderijschool 'Back to nature'

Steun de oprichting van de "Boerderijschool" met uw bijdrage geeft u kinderen de kans om actief mee te beleven en te leren op de boerderij

Visueel van project Boerderijschool 'Back to nature'
Mislukt
2
Backers
08/04/2018
Einddatum
€55
Voor €17.000
0 %

Boerderijschool 'Back to nature'

VERBONDEN MET DE NATUUR

 

 

Onze overtuiging is dat kinderen nauwer betrokken moeten worden bij de voedselketen en de productie hiervan. Deze filosofie dragen wij al verschillende jaren hoog in het vaandel.

 

Via regelmatige sessies kunnen kinderen opnieuw meer voeling met de aarde krijgen en zo terug hun weg naar de natuur kunnen vinden en er iets positief mee aan kunnen in hun verdere leven.

 

We willen ook onderwijsinstellingen inspireren en motiveren om de boerderijschool op te nemen in hun lessenpakket.

 

Uit onze ervaringen is gebleken dat scholen hier dikwijls geen budgetten voor vrij kunnen maken. Hoewel er zeker interesse is, het concept is nog te weinig bekend onder onze bewindvoerders en staan zij niet te springen om projecten zoals het onze financieel te ondersteunen.

 

ACHTERGROND

 

Het concept schoolboerderij is uitgewerkt naar Nederlands model: de scholen schrijven zich in voor een bepaald aantal sessies, bv. 20 x 2 uur verspreid over het schooljaar.

 

De leerlingen komen onder begeleiding van hun leraar enkele uurtjes les volgen op de boerderij om mee de leerstof van het moment om te zetten in de praktijk, bv.: een oppervlakteberekening maken of het uitzetten van lijnen (bedden om te beplanten met groenten).

 

Ze werken als het ware even mee in de boerderij en kunnen al spelenderwijs hun wiskundige of biologielessen omzetten in de praktijk.

 

VOORDELEN

De authentieke omgeving en aanwezig zijn in de vrije natuur draagt er toe bij dat kinderen het beste van zichzelf en hun eigenheid naar boven kunnen halen.

 

Ze leren ook samenwerken in alle facetten, want op onze boerderij zullen ze in kleine groepjes samen moet werken om ‘hun’ tuin te organiseren. Zo leren ze ook tegenslagen aanvaarden en ervaren wat leuk of minder leuk is aan het buitenleven op de boerderij.

 

Ook het bereiden van eenvoudige gerechten met zelfgekweekte groenten en kruiden komen aan bod in het programma, zo leren  kinderen dat zelf bereiden van maaltijden met gezonde producten en meerwaarde aan hun eetpatroon oplevert met niets dan voordelen op lange termijn.

 

Het is ook de bedoeling dat de leerlingen op het einde zelf letterlijk hun opgekweekte groenten op een georganiseerde manier kunnen verkopen op bv: schoolfeest of andere ,door de school dan, georganiseerde activiteiten.

 

Hier kunnen zij dan weer lessen economie en ook wiskunde op afstemmen onder de vorm van een schoolopdracht of taak klassikaal.

 

TRAJECT - 4 SEIZOENEN DOOR HET SCHOOLJAAR HEEN

Zomer:

schoffelen, onkruiden wieden, ziekten en plagen herkennen, oogsten, uitplanten en sorteren, fruit plukken, confituren maken, bereiden van gerechten met groenten uit de eigen tuin, eten uit de natuur ( wildpluk en minder gekende gewassen) verkopen van eigen geteelde gewassen.

 

Herfst:

Oogsten van groenten en sorteren, zaden, pitten oogsten en drogen (biodynamisch)

Tuin winterklaar maken, compost maken.

 

Winter:

Zaden schonen uit eigen productie, zaden bestellen, compost verspreiden onder div. gewassen, snoeihout opruimen…

 

Lente:

Voorbereiden op nieuw groeiseizoen, perceeltjes maken voor eigen tuintje, zaaien en uitplanten van div. gewassen en uitplanten.

 

Ook wordt er aandacht besteed aan het werken met en verwerken van natuurlijke grondstoffen zoals werken met wol, mandjes vlechten met zelfgeoogste twijgen, houtwal maken met snoeihout, vogelverschrikker met stro maken..

 

In het Nederlandse model is het aan de scholen om daar ook budget voor vrij te maken, doch in de praktijk blijkt dit geen sinecure te zijn, wij willen daar in tegemoet komen door de school de kans te geven toch aan een educatief project als deze te kunnen participeren en hen in opbouwende fase te laten deelnemen in het eerste jaar zonder dat de scholen iets hoeft te investeren daarvoor.

 

Zo kunnen zij dankzij uw bijdrage deelnemen aan een educatief project en hun budgetten beter afstemmen op de daaropvolgende jaren.

Boerderijschool

Waar dient de collecte voor

Budgetraming lijst met nodige attributen: schuil of onderdak om theoretisch onderricht te kunnen aanbieden, basismateriaal, tuingereedschap, veldkeuken met toebehoren enz…

 

Accommodatie en inrichting:                                               € 5 500,00

Aankoop basiskits lessenpakket theorie:                             € 2 400,00

 

Veldkeuken                                                                          € 2 500,00

Verbruiksmateriaal praktijk, klein alaam                            € 1 800,00

Externe ondersteuning Boerderijschool NL                        € 2 300,00

 

Geraamd totaal :                                                                € 14 500,00

startbedrag: € 14 500,00 

Basisvergoeding deelname school 3 jaar                             € 12 000,00

bij overschrijding zal per schijf van 4000,00 € de deelnemende school 1 jaar lang zonder extra deelname in kosten kunnen deelnemen

Kies je beloning

Voor €5

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel.
  • Backer 1
  • Levering Mei 2018

Voor €25

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ klein pakket (3soorten) groenten voor de schenker uit de biologische pluktuin af te halen op de pluktuin. door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel
  • Levering Mei 2018

Voor €50

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ + middenpakketje (5 soorten) uit de biologische pluktuin af te halen op de pluktuin. door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel
  • Backer 1
  • Levering Mei 2018

Voor €75

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ + een standaard pakketje (7 soorten) + een herbruikbare tas om lokaal te schoppen af te halen op de pluktuin. door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel
  • Levering Mei 2018

Voor €100

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ + groot pakket groenten voor heel het gezin + herbruikbare tas om lokaal te schoppen af te halen op de pluktuin. door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel
  • Levering Juli 2018

Voor €250

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ groot pakket groenten voor heel het gezin uit de biologische pluktuin + herbruikbare tas om lokaal te schoppen af te halen op de plukboerderij + rondleiding en drankje op de boerderij + exclusief aanwezig op de start van de eerste deelnemende schoolboerderij klas. Door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel.
  • Levering Juni 2018

Voor €500

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ groot pakket groenten voor heel het gezin uit de biologische pluktuin + herbruikbare tas om lokaal te schoppen af te halen op de plukboerderij + rondleiding en drankje op de boerderij + exclusief aanwezig op de start van de eerste deelnemende schoolboerderij klas + exclusief outdoordiner met gerechten bereid recht van het veld.Door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel.
  • Levering Juni 2018

Voor €1.000

een welgemeende dank mail van onze medewerkers + vermelding van je naam/logo op onze website/ groot pakket groenten voor heel het gezin uit de biologische pluktuin + herbruikbare tas om lokaal te schoppen af te halen op de plukboerderij + rondleiding en drankje op de boerderij + exclusief aanwezig op de start van de eerste deelnemende schoolboerderij klas + exclusief outdoordiner met gerechten bereid recht van het veld + 1 jaar deelname in de zelfpluktuin voor 4 gezinsleden. Door jouw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen meer verbonden geraken met de productie van gezond voedsel.
  • Levering April 2018

Een gift doen

Ik geef wat ik wil