En attendant Dieu

Comment accomplir et réaliser ses rêves lorsqu’on a vingt ans à Dakar?

Visueel van project En attendant Dieu
Geslaagd
102
Backers
18/02/2016
Einddatum
€8.358
Voor €7.500
111 %
Gesteund door
CINEMA GALERIES ondersteunt het project: En attendant Dieu

Het project heeft nog geen nieuws.