FATA Coffee-Shop

Financez le premier café a thème "Pop Culture" de Paris !

Visueel van project FATA Coffee-Shop
Mislukt
0
Bijdragen
03/07/2018
Einddatum
€2.035
Voor €8.000
25 %

FATA Coffee-Shop

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil