STI.LL / eerste album

Steun de creatie van het eerste album van STI.LL - de start van een muzikaal en poëtisch avontuur

Visueel van project STI.LL / eerste album
Geslaagd
103
Backers
10/04/2021
Einddatum
€10.110
Voor €5.400
187 %
Indie
Sunday, April 11, 2021

😍 Dank - Merci - Thank you

EN below - FR ci-dessous Lieve crowdfunders, 187 procent. Meer dan 100 funders. Een full album. Ongelofelijk. 🙏🏻😍 De voorbije weken was er veel afscheid. Loslaten. Verdriet. En tegelijk kondigt zich, dankzij jullie, een nieuw begin aan. Verwelkomen. Vreugde. Uiteindelijk vinden al die emoties elkaar in een diepe stilte in mij, een plek die tegelijk leeg en open als vol en vervuld voelt. Het is vanuit die plek dat ik muziek zal maken. Vanuit die plek zal ik teruggeven wat ik hier in overvloed ontving: warmte, verbinding, vriendschap, liefde. Ik neem de zomer om dit waar te maken, ten laatste september ontvangen jullie wat ik beloofde. Dank. 🥰 Warms Stien ----- EN Dear crowdfunders, 187 percent. More than 100 funders. A full album. Unbelievable. 🙏🏻😍 There has been a lot of goodbyes in recent weeks. Letting go. Grief. And at the same time, thanks to you, a new beginning is announcing itself. Welcoming. Joy. Ultimately, all those emotions meet in a deep silence within me, a place that feels empty and open as well as full and fulfilled. It is from that place that I will make music. From that place I will give back what I received here in abundance: warmth, connection, friendship, love. I am taking the summer to make this happen, you will receive what I promised by September at the latest. Thanks. 🥰 Warms Stien ----- FR Chers crowdfunders, 187 pour cent. Plus de 100 funders. Un album complet. Incroyable. 🙏🏻😍 Il y a eu beaucoup d'adieux ces dernières semaines. Lâcher prise. Douleur. Et en même temps, grâce à vous, un nouveau départ s'annonce. Accueillir. Joie. En fin de compte, toutes ces émotions se rencontrent dans un profond silence en moi, un espace qui se sent à la fois vide et ouvert comme plein et épanoui. C'est à partir de cet espace que je vais faire de la musique. De cet espace, je rendrai ce que j'ai reçu ici en abondance: chaleur, connexion, amitié, amour. Je profite de l'été pour y arriver, vous recevrez ce que j'ai promis au plus tard en septembre. Merci. 🥰 Chaleureusement, Stien
Sunday, April 04, 2021

Silence & Endings

EN below / FR ci-dessous Lieve crowdfunders, Nog zes dagen en de campagne voor de funding van mijn eerste album loopt ten einde. Het is stil geweest van mijn kant de voorbije weken. Het waren en zijn namelijk nog steeds intense dagen van afscheid nemen. Van mijn schoonvader, gestorven op de gezegende leeftijd van 96 jaar. Maar ook van een van de backers van deze campagne... een bijzondere jongeman, een van de mooiste en moedigste zielen die ik heb gekend. 🌟 Hij en zijn prachtige, dappere vrouw hebben me diep geraakt en geïnspireerd. Le Grand Silence... dat is de titel van het lied dat ik vorige week schreef voor hen. De tekst vinden jullie onderaan dit bericht, in de hoop dat het ook anderen mag ondersteunen die een dierbare los moesten of moeten laten. En Kenny... bon voyage cher ami, in die grote, grote Stilte. Ik draag mijn eerste album bij deze op aan jou en jouw spirit, aan kiezen voor het leven en de liefde, aan positieve vibes en er voluit voor gaan. Zoals jij ons hebt getoond, keer op keer. Ik beloof je dat ik er een album van maak waar jij trots op zou zijn. De campagne heeft 165 procent van het doelbedrag bereikt. Nog 15 procent of 815 euro en ik kan 10 nummers opnemen. Gezien de omstandigheden laat ik de campagne nu los, in het volste vertrouwen dat wat moet gebeuren, zal gebeuren. Ik ben al zo oneindig dankbaar voor wat er nu is. De steun, financieel én moreel. Ik voel me ontzettend gesterkt door jullie aanmoedigingen, door jullie warme berichten. Duizendmaal dank, u bent formidabel 🙏🏻😍 Warme groet Stien --- EN Dear crowdfunders, Six more days and the campaign for the funding of my first album is coming to an end. It has been quiet on my part for the past few weeks. They were and still are intense days of saying goodbye. To my father-in-law, who died at the blessed age of 96. But also to one of the backers of this campaign ... a very special young man, one of the most beautiful and courageous souls I have known. 🌟 He and his beautiful, brave wife moved and inspired me deeply. Le Grand Silence ... that's the title of the song I wrote for them last week. You will find the text at the bottom of this message, hopefully it can support others who also had or have to let go of a loved one. And Kenny... bon voyage cher ami, into that great great Silence. I dedicate my first album to you and your spirit, to choosing life and love, to positive vibes and going for it fully. As you have shown us, time and time again. I promise I will make it an album that you would be proud of. The campaign has reached 165 percent of the target amount. Another 15 percent or 815 euros and I can record 10 songs. Given the circumstances, I will let go and trust that what needs to happen will happen. I am so infinitely grateful for what is there now, for all the support I received, financially and morally. I feel very empowered by your encouragement, by your warm messages. Thanks a million, you guys rock 🙏🏻😍 With kind regards Stien --- FR Chers crowfunders, Encore six jours et la campagne de financement de mon premier album touche à sa fin. Ces dernières semaines vous n'aviez pas reçu beaucoup de nouvelles de ma part. C'étaient des jours intenses, et ils le sont encore. On a du dire au revoir à mon beau-père, décédé à l'âge béni de 96 ans. Mais aussi de l'un des souteneurs de cette campagne ... un jeune homme spécial, l'une des âmes les plus belles et les plus courageuses que j'ai connues. 🌟 Lui et sa magnifique et courageuse épouse ont ému et m'ont profondément inspiré. Le Grand Silence ... c'est le titre de la chanson que j'ai écrite pour eux la semaine dernière. Je mets le texte au bas de ce message, en espérant que ça puisse soutenir d'autres personnes qui ont du dire ou doivent dire au revoir à un proche. Et Kenny... bon voyage cher ami, dans le grand, grand silence. Je te dédie mon premier album, à toi et ton esprit, je le dédie au choix pour la vie et l'amour, aux ondes positives et à se donner à 100 pour-cent. Comme tu nous l'as montré, maintes et maintes fois. Je promets que j'en ferai un album dont tu serais fier. La campagne a atteint 165% du montant cible. Encore 15 pour cent ou 815 euros et je peux enregistrer 10 chansons. Compte tenu des circonstances, je lâche complètement et j'y fais pleinement confiance que ce qu'il doit se passer se passera. Je suis infiniment reconnaissante pour tout le soutien que j'ai reçu déjà, financièrement et moralement, de tous vos encouragements et vos messages chaleureux. Mille fois merci, vous êtes formidables 🙏🏻😍 Cordialement Stien
Wednesday, March 10, 2021

Radio Gaga

English below - français ci-dessous Werd je geraakt door het lied 'Brief aan een vriendin'? Het ontroerende en inspirerende verhaal erachter kan je vanavond zien in het programma Radio Gaga op VRT - Één om 20u40. Je kan het nadien ook herbekijken via deze link: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/radio-gaga/4/radio-gaga-s4a1-uz-gent/ Mijn zus en Ilse vertellen er over wat ze het voorbije jaar hebben meegemaakt. Ik ben zo ongelofelijk trots op hen beiden, wat een strijd, wat een vriendschap, wat een moed. 😍🌟 EN Were you moved by the song 'Letter to a Friend'? You can see the touching and inspiring story behind it tonight in the TV program Radio Gaga on VRT - Één at 8:40 PM. You can also review it afterwards via this link: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/radio-gaga/4/radio-gaga-s4a1-uz-gent/ My sister and Ilse will be sharing what they have experienced in the past year. I am so incredibly proud of them both, what a struggle, what a friendship, what courage. 😍🌟 FR Avez-vous été ému par la chanson "Lettre à une amie"? Vous pouvez voir l'histoire émouvante qui a inspirée cette chanson ce soir dans l'émission Radio Gaga sur VRT - Één à 20h40. Vous pouvez également le revoir par la suite via ce lien: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/radio-gaga/4/radio-gaga-s4a1-uz-gent/ Ma sœur et Ilse racontent ce qu'elles ont vécu au cours de l'année écoulée. Je suis incroyablement fière d'eux tous les deux, quelle lutte, quelle amitié, quel courage. 😍🌟
Friday, March 05, 2021

🥳 🎶 Mini-Album: Check! Next step: a full album...?! 

EN below - FR ci-dessous Ongelofelijk maar waar: op 4 dagen tijd heeft de campagne dankzij 43 gulle ondersteuners haar oorspronkelijke doel bereikt! 😄👏🏻. Mijn hart gaat feestelijk jubelend het weekend in. 🥳 Met dit bedrag kan ik een mini-album opnemen. Er resteren nog maar liefst 36 dagen om nog meer in te zamelen en dat is een goede zaak voor iedere backer. Want hoe meer geld voor studio en muzikanten, hoe meer liedjes op mijn album. 🎶😄 Ik sta in ieder geval nu al te popelen om die studio in te duiken, en alles te geven wat ik heb, met jullie in hart en gedachten. Dikke dikke merci 🙏🏻, Stien EN Incredible but true: in 4 days, the campaign has reached its original goal thanks to 43 generous supporters! 😄👏🏻. My heart enters the weekend in celebration mood! 🥳 With this amount I can record a mini album. There are 36 days left to collect even more, which is a good thing for every backer. Because the more money for studio and musicians, the more songs on my album. 🎶😄 In any case, I am already eager to dive into that studio and give everything I have, with you in my heart and mind. Big big thank you, Stien FR Incroyable mais vrai: en 4 jours, la campagne a atteint son objectif initial grâce à 43 généreux supporters! 😄👏🏻. Mon cœur entre dans le week-end en mode festive. 🥳 Avec ce montant, je peux enregistrer un mini album. Il reste 36 jours pour en collecter davantage et c'est une bonne chose pour tout contributeur. Parce que plus il y a d'argent pour le studio et les musiciens, plus il y a de chansons sur mon album. 🎶😄 En tout cas, j'ai déjà hâte de plonger dans ce studio et de donner tout ce que j'ai, avec vous dans mon cœur et dans mon esprit. Un grand merci 🙏🏻, Stien
Thursday, March 04, 202170 % !!!

English below / français ci-dessous Lieve mensen. Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen: op enkele dagen tijd hebben meer dan 30 warme zielen maar liefst 70 procent van het doelbedrag bijeengebracht 😅👏🏻! Ik ben sprakeloos en vooral gigantisch dankbaar. Tel daar ook nog alle hartverwarmende aanmoedigingen bij die ik mag ontvangen via deze en andere wegen, en je begrijpt waarom ik het in mij voel jubelen en juichen 🌟😄. Dank ook aan iedereen die me helpt om deze campagne verder te verspreiden, alleen zo kan ik de eindmeet halen en wie weet, misschien zelfs nog wat extra centen verzamelen. Een goede zaak voor iedereen, want hoe meer geld voor studio en muzikanten, hoe meer liedjes op mijn album 🎶😊. Ik sta nu al te popelen om die studio in te duiken, en alles te geven wat ik heb, met jullie in hart en gedachten. Dikke dikke merci 🙏🏻😍 Stien EN Dear all. This exceeds my wildest expectations: in just a few days more than 30 warm souls have raised no less than 70 percent of the target amount 😅👏🏻! I am speechless and most of all extremely grateful. Add to that all the heartwarming encouragement I receive through these and other channels, and you will understand why I feel all happy and jubilant ! 🌟 Thanks also to everyone who helps me to spread this campaign further, only then can I reach the finish line and who knows, maybe even collect some extra money. A good thing for everyone, because the more money for studio and musicians, the more songs on my album 🎶😊. I can't wait to dive into that studio and give it everything I have, with you in my heart and mind. Big big thank you 🙏🏻😍 Stien FR Chers tous. Cela dépasse mes attentes les plus folles: en quelques jours, plus de 30 âmes chaleureuses ont levé pas moins de 70% du montant cible 😅👏🏻! Je suis sans voix et surtout extrêmement reconnaissante. Ajoutez à cela tous les encouragements réconfortants que je reçois à travers ces voies et d'autres, et vous comprendrez pourquoi j'exulte ! 🌟 Merci également à tous ceux qui m'aident à diffuser davantage cette campagne, ce n'est qu'alors que je pourrai atteindre la ligne d'arrivée et qui sait, peut-être même collecter un peu plus. Une bonne chose pour tout le monde, car plus il y a d'argent pour le studio et les musiciens, plus il y a de chansons sur mon album 🎶😊. J'ai hâte de m'immerger dans ce studio et de donner tout ce que j'ai, avec vous dans mon cœur et dans mon esprit. Grand grand merci 🙏🏻😍 Stien