Urban Expedition

Help ons aan te tonen dat stedelijke verplaatsing een inspiratiewekker is, onze blik duurzaam verandert en nieuwe levenskansen kan aanboren

Project visual Urban Expedition
Successful
134
Contributions
10/07/2018
End date
€18.620
Out of €18.500
100 %