Boerderijschool 'Back to nature'

Steun de oprichting van de "Boerderijschool" met uw bijdrage geeft u kinderen de kans om actief mee te beleven en te leren op de boerderij

Visuel du projet Boerderijschool 'Back to nature'
Échoué
2
Contributions
08/04/2018
Date de fin
55 €
Sur 17 000 €
0 %

Boerderijschool 'Back to nature'

<p><strong>VERBONDEN MET DE NATUUR</strong></p><p>&nbsp;</p><p><img width="100%" alt="" src="https://i.embed.ly/1/image?url=https%3A%2F%2Fscontent.fbru1-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F10342457_343757815827684_5555570770778726344_n.jpg%3Foh%3D081b45e1749ff8eecffe2d6452009cd3%26oe%3D5B15B700&amp;key=7bb7fdfba53d4f19a57dc0abcac018df" /></p><p>&nbsp;</p><p>Onze overtuiging is dat kinderen nauwer betrokken moeten worden bij de voedselketen en de productie hiervan. Deze filosofie dragen wij al verschillende jaren hoog in het vaandel.</p><p>&nbsp;</p><p>Via regelmatige&nbsp;sessies kunnen kinderen opnieuw meer <strong>voeling met de aarde</strong> krijgen en zo terug hun weg naar de natuur kunnen vinden en er iets positief mee aan kunnen in hun verdere leven.</p><p>&nbsp;</p><p>We willen ook onderwijsinstellingen inspireren en motiveren om de boerderijschool op te nemen in hun lessenpakket.</p><p>&nbsp;</p><p>Uit onze ervaringen is gebleken dat scholen hier dikwijls geen budgetten voor vrij kunnen maken.&nbsp;Hoewel er zeker interesse is, het concept is nog te weinig bekend onder onze bewindvoerders en&nbsp;staan zij niet te springen om projecten zoals het onze financieel te ondersteunen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>ACHTERGROND</strong></p><p><img width="100%" alt="" src="https://i.embed.ly/1/image?url=https%3A%2F%2Fscontent.fbru1-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F21751603_712593305610798_2341119577666665113_n.jpg%3Foh%3Ddd046d85c6a53128eec41598c96267f7%26oe%3D5ADC62A2&amp;key=8b7d8dd6504d41af9a77662672aabc2a" /></p><p>&nbsp;</p><p>Het concept schoolboerderij is uitgewerkt naar Nederlands model: de scholen schrijven zich in voor een bepaald aantal sessies, bv.&nbsp;20 x 2 uur verspreid over het schooljaar.</p><p>&nbsp;</p><p>De leerlingen komen onder begeleiding van hun leraar enkele uurtjes les volgen op de boerderij om mee de leerstof van het moment om te zetten in de praktijk, bv.: een oppervlakteberekening maken of het uitzetten van lijnen (bedden om te beplanten met groenten).</p><p>&nbsp;</p><p>Ze werken als het ware even mee in de boerderij en kunnen al spelenderwijs hun wiskundige of biologielessen omzetten in de praktijk.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>VOORDELEN</strong></p><p><img width="100%" alt="" src="https://i.embed.ly/1/image?url=https%3A%2F%2Fscontent.fbru1-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F22308639_719857031551092_5310344867064706929_n.jpg%3Foh%3D215363c0c3f05c5e6495c1fc43601d02%26oe%3D5B254CFD&amp;key=8b7d8dd6504d41af9a77662672aabc2a" /></p><p>De authentieke omgeving en aanwezig zijn&nbsp;in de vrije&nbsp;natuur draagt er toe bij dat kinderen het beste van zichzelf en <strong>hun eigenheid </strong>naar boven kunnen halen.</p><p>&nbsp;</p><p>Ze leren ook <strong>samenwerken</strong> in alle facetten, want op onze boerderij zullen ze&nbsp;in kleine groepjes samen moet werken om &lsquo;hun&rsquo; tuin te organiseren. Zo leren ze ook tegenslagen aanvaarden en ervaren wat leuk of minder leuk is aan het buitenleven op de boerderij.</p><p>&nbsp;</p><p>Ook het bereiden van eenvoudige gerechten met zelfgekweekte groenten en kruiden komen aan bod in het programma, zo leren&nbsp; kinderen dat<strong> zelf bereiden van maaltijden </strong>met gezonde producten en meerwaarde aan hun eetpatroon oplevert met niets dan voordelen op lange termijn.</p><p>&nbsp;</p><p>Het is ook de bedoeling dat de leerlingen op het einde zelf letterlijk hun opgekweekte groenten op een georganiseerde manier kunnen verkopen op bv: schoolfeest of andere ,door de school dan, georganiseerde activiteiten.</p><p>&nbsp;</p><p>Hier kunnen zij dan weer lessen economie en ook wiskunde op afstemmen onder de vorm van een schoolopdracht of taak klassikaal.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TRAJECT - 4 SEIZOENEN DOOR HET SCHOOLJAAR HEEN</strong></p><p><img width="100%" alt="" src="https://i.embed.ly/1/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2013%2F07%2F13%2F11%2F45%2Fseasons-158601_960_720.png&amp;key=8b7d8dd6504d41af9a77662672aabc2a" /></p><p><strong>Zomer:</strong></p><p>schoffelen, onkruiden wieden, ziekten en plagen herkennen, oogsten, uitplanten en sorteren, fruit plukken, confituren maken, bereiden van gerechten met groenten uit de eigen tuin, eten uit de natuur ( wildpluk en minder gekende gewassen) verkopen van eigen geteelde gewassen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Herfst:</strong></p><p>Oogsten van groenten en sorteren, zaden, pitten oogsten en drogen (biodynamisch)</p><p>Tuin winterklaar maken, compost maken.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Winter:</strong></p><p>Zaden schonen uit eigen productie, zaden bestellen, compost verspreiden onder div. gewassen, snoeihout opruimen&hellip;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lente:</strong></p><p>Voorbereiden op nieuw groeiseizoen, perceeltjes maken voor eigen tuintje, zaaien en uitplanten van div. gewassen en uitplanten.</p><p>&nbsp;</p><p>Ook wordt er aandacht besteed aan het werken met en verwerken van natuurlijke grondstoffen zoals werken met wol, mandjes vlechten met zelfgeoogste twijgen, houtwal maken met snoeihout, vogelverschrikker met stro maken..</p><p>&nbsp;</p><p>In het Nederlandse model is het aan de scholen om daar ook budget voor vrij te maken, doch in de praktijk blijkt dit geen sinecure te zijn, wij willen daar in tegemoet komen door de school de kans te geven toch aan een educatief project als deze te kunnen participeren en hen in opbouwende fase te laten deelnemen in het eerste jaar zonder dat de scholen iets hoeft te investeren daarvoor.</p><p>&nbsp;</p><p>Zo kunnen zij dankzij uw bijdrage deelnemen aan een educatief project en hun budgetten beter afstemmen op de daaropvolgende jaren.</p><p><a target="_blank" href="http://www.deplukensnoeptuin.be/index.php?action=extra&amp;extra=A_boerderijschool&amp;lang=NL">Boerderijschool</a></p>

À quoi servira la collecte

<p><img width="100%" alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/481874/IMG_0245-1516976824.JPG" />Budgetraming lijst met nodige attributen: schuil of onderdak om theoretisch onderricht te kunnen aanbieden, basismateriaal, tuingereedschap, veldkeuken met toebehoren enz&hellip;</p><p>&nbsp;</p><p>Accommodatie en inrichting:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 5&nbsp;500,00</p><p>Aankoop basiskits lessenpakket theorie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 2&nbsp;400,00</p><p>&nbsp;</p><p>Veldkeuken &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 2&nbsp;500,00</p><p>Verbruiksmateriaal praktijk, klein alaam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 1&nbsp;800,00</p><p>Externe ondersteuning Boerderijschool NL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 2&nbsp;300,00</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Geraamd totaal :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 14 500,00</strong></p><p><strong>startbedrag: &euro; 14 500,00&nbsp;</strong></p><p>Basisvergoeding deelname school 3 jaar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 12&nbsp;000,00</p><p>bij overschrijding zal per schijf van 4000,00 &euro; de deelnemende school 1 jaar lang zonder extra deelname in kosten kunnen deelnemen</p>

Contreparties

5 €

Livraison estimée : mai 2018

25 €

Livraison estimée : mai 2018

50 €

Livraison estimée : mai 2018

75 €

Livraison estimée : mai 2018

100 €

Livraison estimée : juillet 2018

250 €

Livraison estimée : juin 2018

500 €

Livraison estimée : juin 2018

1 000 €

Livraison estimée : avril 2018

Faire un don

Je donne ce que je veux