Dienst der Gedroomde Gewesten

Steun mee de 'Wederverbeelding' van de stad Ieper en de regio!

Project visual Dienst der Gedroomde Gewesten
Successful
27
Contributions
09/08/2019
End date
€1,524
Out of €1,000
152 %

Dienst der Gedroomde Gewesten

<p><strong>De<em>&nbsp;&#39;Dienst der Gedroomde Gewesten&#39;</em>&nbsp;is een&nbsp;experimenteel artistiek collectief van tien jonge mensen uit (de regio) Ieper</strong> of met een directe link ermee. In <strong>september en oktober</strong> neemt de<em> &#39;Dienst&#39;</em>&nbsp;tijdelijk zijn intrek in het <strong>Sint-Jansgodshuis</strong> in Ieper, dat het omvormt tot zijn <em>&#39;Instituut der Wederverbeelding&#39;.</em> Hier worden&nbsp;alle Ieperlingen en streekgenoten met een gedeelde affiniteit voor de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de (weekend)werking waarin <strong>workshops, activiteiten, interventies en publieke belevingsmomenten</strong> georganiseerd worden,&nbsp;om zo aan hun &#39;gedroomde stad&#39;&nbsp;letterlijk en figuurlijk te bouwen. Door op een sociaal-artistieke manier samen na te denken over, te ontwerpen aan en te experimenteren met de stad, drukken we onze stempel op de stad, de regio en haar toekomst. Anderzijds worden ook jonge en minder jonge artiesten en kunstenaars, van ver en dichtbij,&nbsp;aangetrokken, door het aanbieden van een Artist Residency, waarin zij hun project kunnen uitwerken, en zo kunnen meestappen in ons stedelijk-artistiek verhaal.&nbsp;Dit alles, traject en inhoud,&nbsp;zal tevens resulteren in een publicatie en expo in 2020.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/609969/Dienst_KissKiss-01-1565190459.jpg" width="100%" /></p> <p><em>(afb.&nbsp;het Sint-Jansgodshuis dat tijdelijk wordt omgevormd tot &#39;Instituut der Wederverbeelding&#39;)</em></p> <p>&nbsp;</p> <h4><em><strong>Wat en wie is&nbsp;de &#39;Dienst der Gedroomde Gewesten?</strong></em></h4> <p>De <em>&#39;Dienst&#39;&nbsp;</em>bestaat uit jonge mensen tussen 19 en 29&nbsp;met diverse achtergronden. Zo zijn er met een achtergrond in sociaal-cultureel werk,&nbsp;(kunst)onderwijs, houtbewerking, digitaal ontwerp, journalistiek,&nbsp;architectuur,&nbsp;stedenbouw,... Zowel allrounders als vakmannen en -vrouwen. Denkers &eacute;n doeners.&nbsp;Gemeenschappelijk hebben ze dat ze allen op een positieve,&nbsp;constructieve en artistieke manier&nbsp;mee de stad willen vorm geven door in en m&eacute;t de stad te ondernemen.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610032/DSC00298-1565254110.jpeg" width="100%" /></p> <p><em>(afb. een aantal leden van de Dienst der Gedroomde Gewesten bij de crowdfundingactie)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>De Dienst ontstond uit een buikgevoel.<strong> De eigen nood om te ondernemen in, met en voor de stad.&nbsp;De Dienst wil het status quo doorbreken en een jonge, frisse dynamiek in de stad en regio brengen. </strong>De honderdjarige verjaardag van de start van de wederopbouw van de stad en regio leek het collectief de perfect opportuniteit en aanleiding om dit te initi&euml;ren. De wederopbouw vormt voor de Dienst een krachtige metafoor; niet enkel toont het de wederopstanding van een stad en maatschappij, maar tevens de dromen, aspiraties en projecties die erop door zijn bevolking worden geplaatst.&nbsp;De naam &#39;Dienst der Gedroomde Gewesten&#39; verwijst dan ook naar de overheidsdienst die werd opgericht om de naoorlogse wederopbouw van de Westhoek te begeleiden; de &lsquo;Dienst der Verwoeste Gewesten&rsquo;. Maar waar die wederopbouw vroeger gebeurde door ambtenaren in stoffige bureau&rsquo;s, wil het collectief dit nu doen met iedereen met een affiniteit voor de streek of stad, ongeacht leeftijd of afkomst. <strong>Wederopbouw wordt &#39;Wederverbeelding&#39;.</strong></p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610014/57541780_10157572201876015_2671832806186811392_o-1565219925.png" width="100%" /></p> <p><em>(afb. de Dienst druk in de weer met het &#39;Wederverbeelden&#39; van de stad)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Daarom&nbsp;biedt de &#39;<em>Dienst&#39;&nbsp;</em>Ieperlingen en streekbewoners met een gedeelde affiniteit voor de stad een podium om, letterlijk &eacute;n figuurlijk,&nbsp;aan hun gedroomde stad te bouwen. Door op een sociaal-artistieke en participatieve manier samen te denken over, te ontwerpen aan en te experimenteren met de stad en regio, drukken zij hun stempel op de stad en de toekomst ervan.<strong>&nbsp;In september en oktober 2019 wordt het Sint-Jansgodshuis&nbsp;tijdelijk omgevormd tot het <em>&#39;Instituut der Wederverbeelding&#39;</em>, waar de Dienst workshops, interventies, activiteiten en&nbsp;publieke belevingsmomenten&nbsp;organiseert.</strong>&nbsp;Een eerste workshops gaat door in kader van Open Monumenten dag en heet &#39;Realtime Wederverbeelding&#39;. Daarin&nbsp;zullen we gedurende een ganse dag&nbsp;samen en doorlopend brainstormen over hoe we het Sint-Jansgodshuis kunnen &ldquo;Wederverbeelden&rdquo; aan de hand van een viertal&nbsp;workstations en&nbsp;diverse technieken.&nbsp;Denkers en doeners zullen er gelijktijdig samenwerken, waarbij de eersten de input leveren aan de laatsten. Iedereen is welkom om mee te bouwen, denken, ontwerpen, experimenteren en in realtime te wederverbeelden!</p> <p>&nbsp;</p> <h4><em><strong>Hoe de &#39;Dienst der Gedroomde Gewesten&#39;&nbsp;ondersteunen?</strong></em></h4> <p>Een stad en regio &lsquo;Wederverbeelden&rsquo; kost niet enkel bloed, zweet en tranen, maar ook middelen.&nbsp;En omdat de &lsquo;Dienst der Gedroomde Gewesten&rsquo; als beginnende, officieuze en imaginaire overheidsdienst ambitieus is, zoekt het fondsen.&nbsp;<strong>Om deze fondsen te werven, zet de Dienst zijn grootste troef in het uitstalraam; de stad zelf!</strong>&nbsp;Verschillende iconische gebouwen en plaatsen in Ieper&nbsp;worden figuurlijk van de hand gedaan in verschillende formules. <strong>U ontvangt&nbsp;afhankelijk van de formule waar u in investeert, een eigen &#39;Return on Investment&#39; in de vorm van de beschreven beloning.&nbsp;</strong>Meerdere en verschillende steunbetuigingen zijn natuurlijk ook mogelijk.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/609972/Schermafbeelding_2019-08-07_om_17.27.59-1565191713.png" width="100%" /></p> <p style="margin-left:40px"><em>(afb. De &#39;Dienst&#39; zet figuurlijk de stad te koop)</em></p> <h4><em><strong>Wat ontvangt iedere ondersteuner?</strong></em></h4> <p>Daarnaast ontvangt iedere donateur een authentiek en uniek <em>&#39;Certificaat van Wederverbeelding&#39;&#39;.&nbsp;</em>Dit&nbsp;handgedrukt certificaat zal je persoonlijk kunnen afhalen in &#39;Instituut&#39; of wordt je persoonlijk afgeleverd/opgestuurd.&nbsp;De donateur wordt&nbsp;ook opgenomen in de lijst van <em>&#39;Pionierende ondersteuners&#39;</em> van het project;&nbsp;sympathisanten die mee de &#39;Wederverbeelding&#39; van de stad mogelijk maken. Deze lijst zal gepubliceerd worden&nbsp;in de publicatie die in 2020 zal verschijnen. Deze publicatie is een kwalitatieve en unieke neerslag van het gevoerde traject dat de Dienst zal afleggen,&nbsp;alsook de gecre&euml;erde inhoud die uit het sociaal-artistiek project voortkomt. Als laatste ontvangt iedere ondersteuner tevens een lotje voor de <em>&#39;Stadsloting&#39; </em>die doorgaat op de <strong><em>&#39;Openbare Verkoop&#39;</em> op</strong> <strong>24 augustus</strong> in het uniek wederopbouwpand aan de Lange Torhoutstraat 14, 8900 Ieper. Check het evenement op Facebook! Tijdens&nbsp;deze &#39;Stadsloting&#39; verloot de Dienst bijzondere &#39;Wederverbeeldings(kunst)werken&#39; onder de deelnemers.<strong> Evenzeer belangrijk; u krijgt de kans om een uniek en experimenteel sociaal-artistiek project&nbsp;dat de stad Ieper positief mee vorm wil geven&nbsp;te ondersteunen.&nbsp;</strong>En natuurlijk ontvangt u ook eeuwige dankbaarheid.&nbsp;Vrijblijvend een gift doen wordt dus evenzeer ten sterkste geapprecieerd.&nbsp;Enkel zo kunnen we samen de stad &lsquo;Wederverbeelden&rsquo;!</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/609973/4-1565192181.jpg" width="100%" /></p> <p style="margin-left:40px"><em>(afb. &eacute;&eacute;n van de &#39;Wederverbeelding(kunst)werken&#39; die verloot zullen worden op de &#39;Stadsloting&#39; op 24 augustus)</em></p>

Allocation of funds

<h4><strong>Waarom de &#39;Dienst der Gedroomde Gewesten&#39; ondersteunen?</strong></h4> <p>Waarvoor heeft&nbsp;de Dienst jullie fondsen nodig, vraag je?&nbsp;In&nbsp;het &lsquo;Instituut der Wederverbeelding&rsquo; (het voormalig Sint-Jansgodshuis) wordt een (weekend)werking opgezet waarbij gedurende <strong>7 weekends tussen 8 september en 20 oktober</strong>&nbsp;verschillende <strong>workshops(zoals bv. in het punt hieronder beschreven!), activiteiten,&nbsp;interventies en publieke belevingsmomenten, (buurt)evenementen en festiviteiten</strong>&nbsp;georganiseerd worden. De Dienst nodigt Ieperlingen en streekbewoners, ongeacht leeftijd of achtergrond uit&nbsp;om zo mee te stappen in het verbindende artistieke en stedelijk verhaal.&nbsp;<strong>Met dit budget zal de werking (deels) gefinancierd worden</strong>; het stelt de Dienst in staat om workshops&nbsp;en interventies in te richten,&nbsp;activiteiten en festiviteiten te organiseren, materialen e.d. hiervoor&nbsp;aan te kopen, experts en professionals uit te nodigen,...&nbsp;</p> <p>Dankzij de steun van de Stad Ieper en CO7 beschikt de Dienst al over een klein potje, maar eerlijk;&nbsp;<strong>een (semi-)professionele werking opzetten, kost heel wat middelen. </strong>Eveneens daarbij&nbsp;niet onbelangrijk:&nbsp;aan participanten en deelnemers van de activiteiten en workshops wordt&nbsp;geen enkele vergoeding gevraagd; want enkel zo kunnen we de &#39;Wederverbeelding&#39; van de stad en regio zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk maken, ook financieel.</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/609967/Schermafbeelding_2019-08-07_om_16.58.00-1565189941.png" width="100%" /></p> <p><em>(afd. de Dienst heeft jouw hulp nodig!)</em></p> <p>&nbsp;</p> <h4><strong>Wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van de workshops en activiteiten?</strong></h4> <p>Concreet wordt bijvoorbeeld van start gegaan met<strong> een eerste workshop <em>&#39;Realtime Wederverbeelding&#39; </em>op 8 september</strong>, in kader van Open Monumentendag.&nbsp;In een viertal&nbsp;verschillende workshops-stations, gebruik makende van diverse technieken,&nbsp;zullen we samen brainstormen over hoe we het Sint-Jansgodshuis kunnen &ldquo;Wederverbeelden&rdquo;. Denkers en doeners zullen gelijktijdig samenwerken, waarbij de eersten de input leveren aan de laatsten. Iedereen is welkom om mee te bouwen, denken, ontwerpen, experimenteren en in realtime te wederverbeelden! Op het eind van de dag volgt ook nog de inhuldiging van de &#39;Idee&euml;ngallerij&#39;.</p> <p><strong>Maar er volgt meer&nbsp;gedurende september en oktober; zo worden er ook workshops rond&nbsp;stadsfotografie, kaarten en plattegronden, vlaggenmaken, constructie,...&nbsp;ingericht. Er zullen cinema- en po&euml;zieavonden, intieme concerten en geluidsexperimenten,... en veel meer plaatsvinden&nbsp;in het &#39;Instituut&#39;.</strong></p> <h4><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610015/3-1565220670.jpg" width="100%" /></h4> <p><em>(afb. in een eerste workshop en interventie op Moza&iuml;ek werden passanten en deelnemers gevraagd een &#39;Dossier der Wederverbeelding&#39; in te dienen, waarbij gepolst werd naar hun aspiraties voor een &#39;gedroomde stad&#39;)</em></p> <h4><br /> <strong>Wat als we het doelbedrag overschrijden?</strong></h4> <p>Wat dan vraag je? <strong>Dan gaat het gewoon verder!</strong> We stellen het doelgedrag bewust niet t&eacute;&nbsp;hoog, want <strong>alle beetjes helpen</strong>. Maar eerlijk gezegd; <strong>een (semi-)professionele werking opzetten, kost heel wat middelen. </strong>Daarom is het belangrijk voor ons dat we een zo werkbaar mogelijk bedrag binnenhalen. Want hoe meer budget we binnenhalen, hoe meer mogelijkheden zich openen voor ons.&nbsp;<strong>Het zou ons wat meer speelruimte geven</strong>; meer speelruimte&nbsp;om nog extra bijkomende lesgevers, kunstenaars en artiesten uit te nodigen, hen beter te voorzien van het nodige materiaal, alsook ook de &#39;Artists in Residence&#39; n&oacute;g&nbsp;beter te verwennen.</p> <p>Anderzijds; twee maanden om een stad en regio te &#39;Wederverbeelden&#39; is niet veel. Daarom zou een deel van het bijkomend budget ingezet worden om na te gaan hoe we <strong>onze werking kunnen verduurzamen</strong>. We bekijken ook de mogelijkheid hoe we extra activiteiten en interventies, workshops en na oktober en in 2020 kunnen inrichten. Hoe we de werking van de &#39;Dienst&#39; zouden <strong>verder kunnen professionaliseren</strong> en <strong>verder inzetten om de stad &eacute;n regio verder te &#39;Wederverbeelden&#39;.</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Rewards

Featured reward

€125

  • 1 contribution

€5

  • 2 contributions

€10

  • 1 contribution

€15

  • 4 contributions

€25

  • 10 contributions

€45

  • 4 contributions

€75

€95

  • 1 contribution

€225

  • 1 contribution

€495

  • 1 contribution

Make a donation

Give what I want