LUMOS CHILL FEST 2019

Hãy tham gia vào sự kiện nghệ thuật chưa từng có tại Paris: LUMOS CHILL FEST nhé !

Project visual LUMOS CHILL FEST 2019
Failed
36
Contributions
09/12/2019
End date
€1,925
Out of €3,000
64 %

LUMOS CHILL FEST 2019

<p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610268/CFD-VI-1-100-1565519693.jpg" width="100%" /></p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610269/CFD-VI-2-100-1565519711.jpg" width="100%" /></p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610270/CFD-VI-3-100-1565519725.jpg" width="100%" /></p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610556/CFD-VI-4-100-1565691975.jpg" width="100%" /></p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610272/CFD-VI-5-100-1565519762.jpg" width="100%" /></p>

Allocation of funds

<p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/610548/CFD-VI-6-100-1565685063.jpg" width="100%" /></p>

Rewards

Featured reward

PACK "Chill" Phết

€50

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 1 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019 + 1 Đồ uống (soft / beer)

€10

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn của chúng tớ

€25

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA

€35

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019

MEGA PACK "Chill" Phết

€100

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 2 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019 + 2 Đồ uống (soft/ beer)

€150

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 2 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019 + 1 đôi giày N'GO SHOES

€200

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 1 đôi giày N'GO SHOES + 1 bàn cho 2 người

€300

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + Coupon đồ uống NEKOTEA + 1 bàn cho 4 người

Make a donation

Give what I want