LUMOS CHILL FEST 2019

Hãy tham gia vào sự kiện nghệ thuật chưa từng có tại Paris: LUMOS CHILL FEST nhé !

Project visual LUMOS CHILL FEST 2019
Failed
34
Backers
09/12/2019
End date
€1,925
Out of €3,000
64 %

LUMOS CHILL FEST 2019

Allocation of funds

Choose your reward

Reward featured

PACK "Chill" Phết

€50

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 1 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019 + 1 Đồ uống (soft / beer)
 • 8 backers

€10

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn của chúng tớ
 • 7 backers

€25

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA
 • 5 backers

€35

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019
 • 9 backers

MEGA PACK "Chill" Phết

€100

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 2 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019 + 2 Đồ uống (soft/ beer)
 • 2 backers

€150

Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 2 Tấm vé tham dự Lumos Chill Fest 2019 + 1 đôi giày N'GO SHOES

  €200

  Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + 1 Coupon đồ uống NEKOTEA + 1 đôi giày N'GO SHOES + 1 bàn cho 2 người

   €300

   Lời cảm ơn (email) + Tên của bạn trên bức standee cực lớn + 3 postcards Artwork các nghệ sĩ tham gia (thực hiện bởi Qôi Minh) + Coupon đồ uống NEKOTEA + 1 bàn cho 4 người
   • 2 backers

   Make a donation

   Give what I want