MICROSTART & EBULLITION

We lenen alleen aan de rijken! Tenzij ... Ondersteun het FORUM-THEATER om MICRO-ONDERNEMERS te versterken!

Project visual MICROSTART & EBULLITION
Successful
71
Contributions
03/15/2015
End date
€2,700
Out of €2,500
108 %

MICROSTART & EBULLITION

<p> <strong>6/03</strong></p> <p> Nog maar één week te gaan om onze doelstelling te behalen ! Een paar euros ontbreken nog om dit project - een mooie combinatie van kunst (theater) en sociaal doel (micro-ondernemen) - te realiseren. Bedankt aan iedereen die al deelgenomen heeft (60 KissBankers), en welkom in deze microStart-ervaring aan de nieuwe bezoekers :)  </p> <p> <strong>________________________________________________________</strong></p> <p>  </p> <p> Binnen het kader van ‘de week van het microkrediet’, een initiatief van microStart die plaats zal vinden van maandag 16 tot vrijdag 21 maart, zal het gezelschap ‘Ebullition’ een uniek theaterstuk opvoeren in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. Het centraal thema hierbij is de uitsluiting van vele (potentiële) ondernemers bij het bankwezen en het recht op economisch initiatief nemen dat hierbij verloren gaat.</p> <p>  </p> <p> <img alt="Stelt_voor-1423733844" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/161605/stelt_voor-1423733844.PNG"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="Bschriving-1423733268" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/161599/bschriving-1423733268.PNG"></p> <p> <strong>Doelstellingen</strong></p> <p>  </p> <p> De wortels van de samenwerking tussen Ébullition en micro<i>Start </i>kunnen terug gevonden worden in thema’s zoals het recht op gelijke kansen in het ondernemerschap en uitsluiting uit het reguliere bankwezen.</p> <p>  </p> <p> Het doel van deze collaboratie is tweeërlei. Enerzijds beoogt het het blootleggen van de moeilijkheden die gepaard gaan met deze uitsluiting, door de oorzaken en gevolgen ervan in kaart te brengen. Anderzijds wilt men met behulp van dit initiatief meer maatschappelijke draagkracht vergaren voor de problematiek van mensen die een eigen bedrijf willen starten maar hiervoor niet bij de bank terecht kunnen.</p> <p>  </p> <p> <strong>Ébullition : Theater als bakermat voor maatschappelijke problematiek</strong></p> <p>  </p> <p> Geïnspireerd door het concept van « Theatre of the oppressed » uit Brazilië zet theatergezelschap Ebullition onrechtvaardigheid, ongelijkheid en discriminatie in de spotlights. Op die manier trachten ze dit onderwerp  aan te kaarten bij een breder publiek.</p> <p>  </p> <p> Door middel van workshops en partnerships met vele instanties, slaagt Ebullition er zo in om theater als een ‘forum’ te gebruiken. Enkele van de problemen die hierbij worden aangekaart zijn: de barrières die asielzoekers dagelijks moeten trotseren, discriminatie, machtsmisbruik op school, agressie op grond van racisme, anekdotes over sexisme, interculturele barrières, ongelijke toegang tot een woonst, politiegeweld, homofobie, enzoverder. </p> <p>  </p> <p> <img alt="Compagnie-1423733476" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/161603/compagnie-1423733476.png"></p> <p>  </p> <p> <strong>Over de acteurs</strong></p> <p>  </p> <p> Géraldine Bogaert is de eindverantwoordelijke van het gezelschap Ebullition. In 2007 kwam ze voor het eerst in aanraking met het principe van « theatre of the oppressed », eerst als lesgever, vervolgens als coördinatrice. Echter, snel gaf ze hier een eigen interpretatie aan en kreeg haar werk een originele, eigenzinnige maar fascinerende toets. Ze heeft dan ook reeds vele stages elders gevolgd.</p> <p>  </p> <p> Het theatergezelschap voert zijn eigen strijd tegen onrecht. Via workshops vinden geëngageerde spelers uit alle lagen van de bevolking hun weg naar deze groep. Er is ruimte om zich te ontwikkelen op eigen tempo en naar persoonlijke voorkeur, waardoor Ébullitionin voortdurende beweging blijft. Bovendien nemen de acteursook deel aan groepscreaties waardoor de acteertalenten steeds verfijnen en de drijfveer groeit. De vaste kern van het team bestaat momenteel uit Timothy, Harmony, Bernard, Balde, Sonny, Christelle, Alpha, Ibra en Paul. Voor de door micro<i>Start</i> georganiseerde «week van het microkrediet» stelden ze samen met enkele vrienden uit Zwitserland, Italië en Vlaanderen een verrassend, excentriek theaterstuk met interactieve noot samen.</p> <p>  </p> <p> Meer weten? Blijf op de hoogte van alle acties van Ébullition via hun site:</p> <p> <a href="http://www.ebullitiontheatre.org/" target="_blank">Ébullitiontheatre.org</a> of via <a href="http://www.facebook.com/ebullitiontheatre" target="_blank">Facebook</a></p> <p>  </p> <p> <strong>Gedetailleerde planning</strong></p> <p>  </p> <p> De realisatie van het theaterproject verloopt in verschillende stappen:</p> <p> <strong><u>Fase 1:</u></strong></p> <p> Het nagaan en het verzamelen van informatie van de doelgroepen. Dit stelt de spelers in staat zich een beter beeld te vormen over de pijnpunten van het thema.</p> <p> - Tijdens december 2014.</p> <p> <strong><u>Fase 2:</u></strong></p> <p> Het bedenken van een stuk en het repeteren ervan met mensen uit heel België (zowel Frans- als Nederlandstalig). </p> <p> - Van januari tot maart 2015.</p> <p> <strong><u>Fase 3:</u></strong></p> <p> De optredens voor publiek vinden plaats tijdens de Week van het Microkrediet (16-21 maart) volgens onderstaand schema:</p> <p>  </p> <p> <u>Maandag 16 maart:</u></p> <p> Antwerpen: Aanvang om 20u in Theater Het Appeltje, Lange Nieuwstraat 81. </p> <p> <u>Dinsdag 17 maart:</u></p> <p> Charleroi: Aanvang om 13u in Theater Ruche de Marcinelle op de zolderkamer in Avenue Marius Meurée 1.</p> <p> <u>Woensdag 18 maart:</u></p> <p> Brussel: Aanvang om 17u in maison de Quartier Malibran.</p> <p> <u>Donderdag 19 maart:</u></p> <p> Luik: Aanvang om 14u in Auberge Georges Simenon, rue Georges Simenon 2.</p> <p> <u>Vrijdag 20 maart:</u></p> <p> Brussel: Aanvang om 18u in het agentschap microStart Rue de Fiennes 77.</p> <p> <u>Zaterdag 21 maart:</u></p> <p> Gent: Aanvang om 20u in ‘Bij de Vieze Gasten, Haspelstraat 31. </p> <p>  </p> <p> Dankzij u en uw milde steun zal deze voorstelling gratis te bezichtigen zijn voor iedereen die dit wil en kan het stuk nogmaals gespeeld worden op andere evenementen met gelijkaardige thema’s!</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="Ms_en_de_week-1423733878" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/161606/mS_en_de_week-1423733878.PNG"></p> <p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FH_2Ye2ROLhk%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH_2Ye2ROLhk&amp;image=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FH_2Ye2ROLhk%2Fhqdefault.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="540"></iframe></p> <p>  </p> <p> micro<em>Start</em> is een innoverende coöperatieve instelling met sociaal oogmerk die in 2011 werd opgericht en als opdracht heeft (startende) ondernemers die buiten het klassieke banksysteem vallen (werkzoekenden, mensen die een uitkering krijgen van het OCMW, zelfstandigen ...) te ondersteunen bij het opstarten of verder uitbouwen van hun activiteit door middel van financiering via microkredieten en op maat gemaakte begeleiding. Oorspronkelijk had micro<em>Start</em> enkel een zetel te Brussel, maar in 2013 breidde dit uit met agentschappen in Gent en Luik, waarbij in 2014 ook nog respectievelijk Antwerpen en Charleroi aan werden toegevoegd.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <img alt="Resultat-1423753937" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/161809/resultat-1423753937.PNG"></p> <p>  </p> <p> <em>microStart trekt op pad voor een samenleving met meer kansen in België. Ready to kick some ass!</em></p> <p> <img alt="Teambuilding1-1423136443" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/159251/TeamBuilding1-1423136443.JPG"></p> <p>  </p> <p> <strong>De Week van het Microkrediet</strong></p> <p>  </p> <p> Opgezweept door het succes van de vorige drie edities duikt micro<i>Start</i> ook in 2015 gedurende één week overal in België op in het straatbeeld: de Week van het Microkrediet gaat door van 16 tot 21 maart. </p> <p>  </p> <p> <u>De doelstellingen</u></p> <p> =&gt; Stimulatie van het algemene bewustzijn rond het bestaan van microkredieten in België</p> <p> =&gt; Het warm maken van (potentiële) ondernemers voor een microkrediet en begeleiding te overwegen als déhefboom van hun activiteit;</p> <p> =&gt; Het besef doen groeien van het nut van microfinanciering voor de bestrijding van werkloosheid en baanonzekerheid;</p> <p> =&gt; De aandacht trekken van de economische en politieke beleidsmakers op het groot aantal belemmeringen bij het oprichten van een bedrijf, zoals wettelijke belemmeringen.</p> <p>  </p> <p> Voor de vierde editie van de Week van het Microkrediet zet micro<i>Start</i> de (potentiële) ondernemers zelf in de spotlight: hét beste bewijs van het succes van hun werking!</p> <p>  </p> <p> <strong>Kernacties voor de Week van Microkrediet in België</strong></p> <p>  </p> <p> Gelijklopend met het Theaterproject in samenwerking met Ébullition, vinden de belangrijkste acties van de Week van het Microkrediet plaats in Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik van 16 tot 20 maart 2015:</p> <p>  </p> <p> <strong>=&gt;</strong> <strong>Chocolatier Sammy is present te Brussel</strong>: u kunt er proeven van zijn heerlijke ter plaatse bereide delicatessen!</p> <p>  </p> <p> <img alt="Sammy2-1423127976" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/159148/Sammy2-1423127976.jpg"></p> <p> <em>Microkrediet-adviseur Raissa samen met Sammy, die dankzij microStart zijn loopbaan als ‘reizende chocolatier‘ kon starten! (ontdek meer over wat hij doet via </em><a href="http://www.lafabriqueachocolat.eu/">zijn site</a><em>) </em></p> <p>  </p> <p> <strong>=&gt;</strong> micro<em>Start</em> <strong>tovert een bushokje om in een micro-boetiekje</strong> (micro-bakkerij, micro-koffiehuisje, micro-chocolatier, en nog veel meer). U kunt ze tussen 16 en 20 maart dagelijks vinden op een willekeurige plaats in Brussel. micro<em>Start </em>biedt u daar gedurende twee uur een lekkere croissant, een warme koffie of een knapperig stukje chocolade aan, door onze micro-ondernemers voor u klaargemaakt!</p> <p> <strong>=&gt;</strong> Opendeurdag op woensdag 18 maart in onze agentschappen te Luik en Antwerpen: kom en leer mee over de <strong>voorbereidingen van onze micro-ondernemers</strong> en profiteer van het beste advies van onze experts in marketing, management, boekhouding, projectontwerp .. . Alles wat u nodig heeft voor uw project en de ontwikkeling van uw bedrijf!</p> <p> <strong>=&gt;</strong> U lust wel een streepje <strong>street art</strong>? Zet dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 maart alvast in uw agenda! U kunt de live painting door het Brusselse collectief van kunstenaars ‘Propaganza’ zomaar bijwonen op het Flageyplein om 14u (Brussel)! Meer weten? Klik door naar hun site: <a href="http://www.propaganza.be/index.php">http://www.propaganza.be/index.php</a></p>

Allocation of funds

<p> Het ingezamelde bedrag geeft micro<em>Start</em> de kans om een deel van dit creatieve theaterstuk te financierenop volgende wijzen:</p> <p>  </p> <p> 1. Het voorafgaande onderzoek dat Ébullition voert rond de bestaande problemen die (potentiële) micro-ondernemers dagdagelijks ondervinden en hun beperkte toegang tot financiering (in samenwerking met microStart en enkele micro-ondernemers zelf), alsook de repetities en de voorstellingen in verschillende steden in België.</p> <p>  = 1.800 euro</p> <p> 2. Het reserveren van de theaterzaaltjes voor de opvoering ervan in Brussel (2data), Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi.</p> <p> = 500 euro</p> <p> 3. De vergoeding voor het gebruiken van het platform KissKissBankBank.</p> <p> = 200 euro</p> <p>  </p> <p> <strong><u>Totaalbedrag van de inzamelactie : 2.500 euro</u>.</strong></p> <p>  </p> <p> Het totaalbedrag van deze actie bedraagt in werkelijkheid 5.000 euro als we ook de ondersteuningskosten inzake de voorbereiding en organisatie van het stuk in acht nemen … Wees dus niet bang om het vooropgestelde bedrag te overstijgen tot 120, 150 of zelf tot 200% !</p> <p>  </p> <p> <strong>Wat volgt er na de inzameling?</strong></p> <p>  </p> <p> Om ten volle ondersteuning te kunnen bieden aan onze projectleiders, waarvan 80% onder de armoedegrens leeft, streeft micro<em>Start</em> ernaar alle trainingen en opleidingen gratis te houden voor iedereen. Zonder externe financiële bijstand en steun van de partners kan micro<em>Start</em> het zich niet veroorloven deze opleidingen te blijven geven aan elkeen die wenst zijn eigen zaak te openen. </p> <p>  </p> <p> <strong>==&gt;</strong> micro<em>Start</em> rekent op u en ziet u graag in de loop van 16 tot 21 maart voor een nationale opkomst tégen werkloosheid en kansarmoede en vóór jobcreatie in België ! </p>

Rewards

€5

  • 7 contributions
microStart vous remercie pour votre soutien et vous envoie une invitation personnalisée à une ou plusieurs représentations théâtrales de votre choix !

€10

  • 18 contributions
La contrepartie précédente PLUS un sac en toile microStart !

€25

  • 14 contributions
Toutes les contreparties précédentes PLUS une clef USB de 2 GB contenant 3 vidéos de présentations de porteurs de projet microStart: Isaura (coiffeuse brésilienne), Amnol (restaurant népalais) et Sammy (chocolatier ambulant) !

€45

  • 10 contributions
Toutes les contreparties précédentes PLUS un apéritif exclusif avec toute l’équipe d’Ebullition pour faire connaissance des acteurs et partager leurs impressions après les représentations PLUS (!!) le sac en toile garni de produits confectionnés par des porteurs de projet microStart (ballotin de truffes en chocolats et autres délicieuses dégustations) !

€95

  • 1 contribution
Toutes les contreparties précédentes PLUS un "dîner insolite": plongez au cœur du projet microStart en allant partager un repas avec un conseiller en microcrédit dans un lieu insolite tenu par un de ses porteurs de projet ! Ce dernier témoignera de son parcours pour devenir micro-entrepreneur et du rôle qu'a joué microStart alors qu'aucune banque ne croyait en son projet... Rien de mieux pour découvrir le travail effectué par microStart !

€200

  • 1 contribution
Toutes les contreparties précédentes PLUS... Contactez-nous ! Nous pourrons discuter de la meilleur façon de vous remercier pour votre soutien !

Make a donation

Give what I want