Un étang pour la cigogne noire

Een vijver voor de zwarte ooievaar : we herstellen de dijk van het reservaat "Grand Vivier" in Dohan ten bate van de biodiversiteit

Project visual Un étang pour la cigogne noire
Successful
42
Contributions
07/23/2014
End date
€3,415
Out of €3,400
100 %

Supported by

Fédération Inter-Environnement Wallonie supports the project Un étang pour la cigogne noire Be Planet supports the project Un étang pour la cigogne noire

Un étang pour la cigogne noire

<p> <strong>Een vijver voor de zwarte ooievaar</strong></p> <p> Ijsvogels, reigers, kikkers, watersalamanders, libellen…een vijver is het toppunt van biodiversiteit ! De dijken van de Grand Vivier zijn doorgebroken, waardoor deze bron van leven droog gevallen is.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Met de hulp van de Bouworde, wordt de vijver in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. We rekenen op uw steun om hun natuurkamp te financieren ! Anne, Anne-Marie, Ariane, Christian, Claude, Danielle, Dominique, Hans, Huguette, Jean-Pierre, Maryse, Mathieu, Monique, Nelly, Pierre, Rakis, Sébastien, Simon et Véronique...</p> <p>  </p> <p> we houden allemaal van de natuur en van de prachtige Semoisvallei.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> We zijn vrijwilligers bij Natagora Semois Ardennaise die als doel heeft de streek te leren kennen en waarderen. Sinds 2008, stellen wij alles in het werk om de vallei  te vrijwaren van de grondhonger van promotoren, vallei van de Semois waar onze voorouders in harmonie hebben geleefd met een weelderige natuur.  Are per are, worden reservaten aangekocht binnen de meanders van de Semois en haar bijrivieren...  zodat de natuur ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  Vroeger maakte de  Grand Vivier deel uit van de pastorale cultuur van het dorp Dohan dat hij van vis voorzag.</p> <p> Nu maakt hij deel uit van het ecologisch netwerk. Midden in de winter komt de grote zilverreiger erom  zich te voeden, terwijl de ijsvogel er de zomer doorbrengt. De vijver is omgeven door 40 tweehonderd-jarige eiken, die zouden omgehakt worden. We hebben ze gered door het terrein aan te kopen. De Grand Vivier maakt nu deel uit van ons historisch en ecologisch patrimonium.</p> <p>  </p> <p> De zwarte ooievaar is een majestueuse vogel die in bossen met vijvers en moerassen, leeft. Het hoeft dus niet te verwonderen dat deze vogel hier werd waargenomen, toen de vijver nog bestond. De soort was zo goed als uitgestorven in onze streek door de jacht en door de intesieve ontginning van de bossen. Nu nestelt hij weer bij ons.  De Grand Vivier zorgt voor de nodige rust en een voedselvoorrad  voor deze schuwe vogel. Als fijnproever hecht hij veel belang aan zuiver water en gezonde maaltijden. Zijn aanwezigheid en deze van kikkers en padden, watersalamenders en libellen, is een bewijs van de kwaliteit van het gebied .</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Het woord is nu aan de jeugd!</p> <p>  </p> <p> Het staat immers vast dat we de situatie niet ongemoeid zullen laten. In augustus komen vanuit alle windstreken van Europa,  deelnemers aan het natuurkamp van de Bouworde een handje toesteken bij de herselwerkzaamheden. </p> <p> Deze interculturele vereniging stelt jongeren in staat om aan kampen met een maatschappelijke doelstelling, deel te nemen. Het is om deze aktiviteit in onze streek te financieren , dat we een beroep doen op uw vrijgevigheid </p> <p> In een dunbevolkte streek zoals de Semoisvallei  waar weinig jeugdaktiviteiten georganiseerd worden, zal de komst van een internationale groep jongeren, de plaatselijke jeugd een venster op de wereld bieden en de gelegenheid creeëren om kennis uit te wisselen en andere culturen te ontdekken.   Tussen ons gezegd en gezwegen, we hopen na afloop de deelemende jongeren uit de streek in te schakelen bij het plaatselijk  natuurbeheer…</p> <p>  </p> <p> Wijze mensen zijn er altijd in geslaagd om in harmonie te leven met de natuur, haar schoonheid te bewonderen en te respecteren. Als we dus al gebieden beschermen dan is het zeker niet de bedoeling om ze af te sluiten voor het publiek. We nodigen u dus uit om in alle seizoenen een bezoek te brengen aan onze prachtige streek. Fervente natuurliefhebbers als we zijn, zullen we u met plezier rondleiden!</p> <p>  </p> <p>  </p>

Allocation of funds

<p> Herstel van de dijk: (materiaal en materieel): 1500 euros</p> <p> Huisvesting van de  Logement des Compagnons Bâtisseurs : 800 euros</p> <p> Maaltijden van de  Compagnons Bâtisseurs : 800 euros</p> <p> ALE- arbeider : 300 euros</p> <p> Totaal : 3400 euros</p> <p> En indien dit bedrag dankzij uw vrijgevigheid overschreden wordt, dan gaat het surplus naar de aankoop van nieuwe gronden om het reservaat nog uit te breiden.</p>

Rewards

€1

  • 1 contribution
Un très grand merci et un abonnement d’un an au bulletin électronique « La Raiponce de la Semois » de Natagora Semois Ardennaise

Estimated delivery: September 2014

€10

  • 10 contributions
Une invitation à la balade inaugurale de la digue plus les contreparties précédentes

Estimated delivery: September 2014

€25

  • 7 contributions
Envoi du "guide de poche des champignons" plus les contreparties précédentes

Estimated delivery: September 2014

€40

  • 5 contributions
Envoi de la brochure « La saveur des plantes sauvages » éditée par Natagora Semois Ardennaise plus les contreparties précédentes

Estimated delivery: July 2014

€60

  • 1 contribution
Envoi de la brochure "Les Vieux Arbres de Vresse" plus les contreparties précédentes

Estimated delivery: July 2014

€120

Un atelier nature « traces d'animaux de la forêt ardennaise » pour toute la famille au Centre d’accueil Bois sous les Granges à Chairière (maximum 6 personnes) au cours de l’année 2014 plus les contreparties précédentes

Estimated delivery: July 2014

Make a donation

Give what I want